Tulorekisterin virhekoodeja

Asiakkaidemme pyynnöstä julkaisimme Tulorekisterin meille toimittaman listauksen palkkatietoilmoituksen virhekoodeista suomennoksineen. Lista on hyödyllinen apuväline ja julkaistu yleiseksi hyödyksi. Ensisijaisesti virhekoodien käännöksiä kannattaa tiedustella Tulorekisterin tuesta. Puh. 029 497 550.

Virhekoodi löytyy käsittelypalautteesta <errorcode> -tagista.

VirhekoodiSelite
ADV0010Postinumero puuttuu ja se on pakollinen.
ADV0020Postitoimipaikka puuttuu ja se on pakollinen.
ADV0050Katuosoite ja PL puuttuvat ja vähintään toinen niistä on pakollinen.
ADV0060Katuosoite ja postilokero on annettu ja vain toisen niistä saa antaa.
AV0130Tuntematon Poissaolon syy -tiedon koodi.
AV0140Palkan määrä palkalliselta poissaoloajalta  -tiedon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 0.
AV0150Poissaolopäivien lukumäärä -tiedon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 0.
AV0200Tuntematon Maksutiedon tyyppi -tiedon koodi (ReimbPaymentType).
AV0220Poissaolo jatkuu, mihin asti -tieto on aikaisempi kuin Alkupäivä.
AV0230Maksun viitenumero -tieto ja Maksun tarkenne -tieto on annettu ja vain toisen voi antaa, jos Maksutiedon tyyppi -tieto on Kela.
AV0250Ilmoitukselta puuttuu Poissaolojen ilmoitusjakson alkupäivä -tieto ja/tai Poissaolojen ilmoitusjakson loppupäivä -tieto ja ne ovat pakollisia.
AV0260Korvaushakemuksen lisätiedot voi antaa vain, jos on annettu tietoryhmä Korvaushakemustiedot.
AV0270Korvaushakemuksen lisätiedot voi antaa aikaisintaan 1.1.2021.
AV0280Maksajan tunnisteen tyypin on oltava 1 (Y-tunnus) tai 2 (suomalainen henkilötunnus), kun jollain aineiston ilmoituksella on annettu korvaushakemustiedot ja maksutiedon tyypiksi 1 tai 2.
AV0290Tulonsaajan tunnisteen tyypin on oltava 2 (suomalainen henkilötunnus), kun on annettu korvaushakemustiedot ja maksutiedon tyypiksi 1 (Kela, päivärahahakemus) tai 2 (Kela, perhevapaakorvaus).
AV0300Kun jollain aineiston ilmoituksella on annettu korvaushakemustiedot ja maksutiedon tyypiksi 1 tai 2, on annettava myös aineiston yhteyshenkilö ja tälle sähköpostiosoite ja vastuualueeksi 1.
AV0310Palkkauksen muoto -tiedon on oltava 1 (kuukausipalkka) tai 2 (tuntipalkka), kun on annettu korvaushakemustiedot ja maksutiedon tyypiksi 1 (Kela, päivärahahakemus) tai 2 (Kela, perhevapaakorvaus).
AV0320Palkallisen poissaolojakson alkupäivä ei saa olla aikaisempi kuin palvelussuhteen voimassaoloajan alkupäivä, kun poissaolojaksolle on annettu korvaushakemustiedot ja maksutiedon tyypiksi 1 tai 2.
AV0330Palkallisen poissaolojakson loppupäivä on pakollinen, kun on annettu korvaushakemustiedot ja maksutiedon tyypiksi 1 (Kela, päivärahahakemus) tai 2 (Kela, perhevapaakorvaus).
AV0340Palvelussuhteen tyyppi on pakollinen, kun on annettu korvaushakemustiedot ja maksutiedon tyypiksi 2 (Kela, perhevapaakorvaus).
AV0350Palkallisen poissaolon syyn oltava 3 (äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa), kun on annettu korvaushakemustiedot ja maksutiedon tyypiksi 2 (Kela, perhevapaakorvaus).
AV0360Palkallisen poissaolon syyn on oltava 1, 3, 4 tai 5, kun ilmoituksella on annettu korvaushakemustiedot ja maksutiedon tyypiksi 1 (Kela, päivärahahakemus).
AV0370Samalla ilmoituksella ei saa olla päällekkäisiä poissaolojaksoja.
BEV0020Tuntematon tulorekisterin ilmoitusviite alkuperäisellä mitätöidyllä ilmoituksella.
BEV0030Alkuperäisen ilmoituksen viimeisin versio ei ole mitätöity.
BEV0040Syntymäaika puuttuu ja se on pakollinen.
BEV0050Syntymäaika ei voi olla suurempi kuin kuluva päivä.
BEV0060Sukupuoli-tieto puuttuu ja se on pakollinen.
BEV0070Osoite puuttuu ja se on pakollinen.
BEV0080Ennakonpidätyksen alainen tulo -tiedon voi antaa vain, jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen.
BEV0090Tulolajin yleistiedoissa voi antaa vain yhden tiedoista Perusteeton etu, Takaisinperintä, Regressi ja Oma-aloitteinen palautus.
BEV0100Määrä ei voi olla negatiivinen ilmoitetulla tulolajilla.
BEV0110Etuuden veronalaisuus -tieto puuttuu ja se on pakollinen ilmoitetulle tulolajille.
BEV0111Tuntematon Etuuden veronalaisuus -tiedon koodi.
BEV0120Etuuden veronalaisuus -tietoa ei saa antaa ilmoitetulle tulolajille.
BEV0130Perusteeton etu -tietoa ei saa antaa ilmoitetulle tulolajille.
BEV0131Takaisinperintä -tietoa ei saa antaa ilmoitetulle tulolajille.
BEV0140Ansaintakausi puuttuu ja se on pakollinen.
BEV0150Ansaintakautta ei saa antaa, jos tulo on takaisinperintää.
BEV0160Etuuden yksikkö puuttuu ja se on pakollinen ilmoitetulle tulolajille.
BEV0170Tuntematon yksikön koodi.
BEV0180Yksiköiden määrä ei voi olla negatiivinen.
BEV0190Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste puuttuu ja se on pakollinen ilmoitetulle tulolajille.
BEV0200Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen perusteen voi antaa vain, jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, ja vain tietyille tulolajeille.
BEV0210Takaisinmaksun lisätiedot -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen, jos on annettu Takaisinperintä-tieto tai Oma-aloitteinen palautus -tieto.
BEV0220Takaisinmaksun lisätiedot voi antaa vain, jos on annettu Takaisinperintä-tieto tai Oma-aloitteinen palautus -tieto.
BEV0230Alkuperäisen ansaintakauden alkupäivän ja loppupäivän on oltava samana kalenterivuonna.
BEV0240Vakuutuksen tiedot -tietoryhmä on pakollinen, jos etuuden veronalaisuus on Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto tai Pääomatuloa sekä annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto.
BEV0250Vakuutuksenottajan tunnisteet -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen, jos Vakuutuksenottajalla ei ole asiakastunnistetta -tietoa ei ole annettu.
BEV0260Vakuutuksenottajan tunnisteet -tietoryhmää ei saa antaa, jos Vakuutuksenottajalla ei ole asiakastunnistetta -tieto on annettu.
BEV0270Vakuutuksenottajan perustiedot -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen, jos vakuutuksenottajalle ei ole annettu suomalaista henkilötunnusta tai Y-tunnusta.
BEV0280Ei ole asiakastunnistetta -tieto puuttuu ja se on pakollinen, jos yhtään tunnistetta ei ole annettu.
BEV0290Yrityksen nimi puuttuu ja se on muiden ilmoitettujen tietojen perusteella pakollinen.
BEV0300Yrityksen nimeä ei saa antaa, jos sukunimi ja etunimi on annettu.
BEV0310Sukunimi puuttuu ja se on muiden ilmoitettujen tietojen perusteella pakollinen.
BEV0320Sukunimeä ei saa antaa, jos yrityksen nimi on annettu.
BEV0330Etunimi puuttuu ja se on muiden ilmoitettujen tietojen perusteella pakollinen.
BEV0340Etunimeä ei saa antaa, jos yrityksen nimi on annettu.
BEV0350Tuntematon Sukupuoli-tiedon koodi.
BEV0360Tuntematon vähennyksen tulolajin koodi.
BEV0370Tuntematon vähennyksen tyyppi.
BEV0380Vähennyksen määrä ei voi olla negatiivinen.
BEV0390Tuntematon sijaissaajan tyyppi.
BEV0400Regressin lisätiedot voi antaa vain, jos on annettu Regressi-tieto.
BEV0410Regressi verottomasta tulosta, maksupäivä -tieto ei voi olla aikaisempi kuin suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä.
BEV0420Sijaissaajan tunnisteet -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen, jos Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta -tietoa ei ole annettu.
BEV0430Sijaissaajan tunnisteita ei saa antaa, jos Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta -tieto on annettu.
BEV0440Päivämäärä ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.1800.
BEV0460Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä ei voi olla yli 45 päivää kuluvasta päivästä eteenpäin.
BEV0470Tuntematon rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen perusteen koodi.
BEV0480Kaikkien vähennysten määrien yhteissumma voi olla enintään tulolajille ilmoitettu määrä.
BEV0490Korvattavaa etuustietoilmoitusta ei löydy annetuilla hakuehdoilla tai viitteellä.
BEV0500Etuustietoilmoitusta ei voi korvata, koska siitä on olemassa uudempi versio.
BEV0510Etuustietoilmoitusta ei voi korvata, koska se on mitätöity.
BEV0520Korvaavan ilmoituksen tietyt tiedot eivät ole samat kuin korvattavassa ilmoituksessa.
CCV0010Tuntematon Maakoodi-tiedon koodi.
CCV0020Maan nimi -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
CCV0030Maakoodi puuttuu ja se on pakollinen.
DDE0010Kysely palauttaa liikaa ilmoituksia.
DDVS0050Maksajan perustiedot -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
DDVS0060Maksajan tunnisteet -tietoryhmä ja Maksajalla ei ole asiakastunnistetta -tieto puuttuvat ja toinen niistä on pakollinen.
DDVS0070Maksajan Yrityksen nimi -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
DDVS0080Maksajan Etunimi-tieto puuttuu ja se on pakollinen.
DDVS0090Maksajan Sukunimi-tieto puuttuu ja se on pakollinen.
DDVS0110Maksajan syntymäaika on suurempi kuin kuluva päivä.
DDVS0115Tuntematon maksajan Asiointikieli-tiedon koodi.
DDVS0130Tuntematon Maksajan tyyppi -tiedon koodi.
DDVS0150Työnantajan tunniste -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
DDVS0160Työnantajan nimi -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
DDVS0170Jos sijaismaksajan tunniste on Y-tunnus tai suomalainen henkilötunnus, se ei voi olla sama kuin maksajan tunniste.
DDVS0220Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä -tieto ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.2019.
DDVS0225Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.2020.
DDVS0230Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä -tieto ei saa olla yli 45 päivää kuluvasta päivästä eteenpäin.
DDVS0240Aineiston yhteyshenkilön Nimi-tieto puuttuu ja se on pakollinen.
DDVS0250Aineiston yhteyshenkilön Puhelinnumero-tieto puuttuu ja se on pakollinen.
DDVS0270Tuntematon Vastuualue-tiedon koodi.
DDVS0280Aineiston toimittajalla on jo olemassa aineisto, jolla on sama Aineiston omistajan aineistoviite -tieto.
DDVS0300Maksajan tunnisteet -tietoryhmä ja Maksajalla ei ole asiakastunnistetta -tieto on annettu ja vain toisen niistä saa antaa.
DRV0010Tuotantoympäristö-tieto ei vastaa sitä ympäristöä, johon aineisto on toimitettu.
DRV0020Tuntematon Aineiston tyyppi -tiedon koodi.
DRV0030Tuntematon Kaikkien ilmoitusversioiden poiminta -tiedon koodi.
DRV0040Muutosten poimintavälin loppuhetki -tieto on liian lähellä kuluvaa ajanhetkeä.
DTVA0010Päivämäärässä ei saa olla aikavyöhykettä.
DTVA0020Aikaleimasta puuttuu aikavyöhyke.
DTVA0030Kellonajasta puuttuu aikavyöhyke.
DTVA0040Päivämäärä puuttuu ja se on pakollinen.
DTVA0060Päivämäärä ei voi olla aikaisempi kuin 1.1.1800.
ERV0010Kevan rekisteröinnin perusteen mukainen Rekisteröinnin peruste -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
ERV0020Suomen Pankin rekisteröinnin perusteen mukainen Rekisteröinnin peruste -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
ERV0040Tuntematon Rekisteröinnin perusteen tyyppi -tiedon koodi.
ERV0050Tuntematon Kevan koodiston mukainen Rekisteröinnin perusteen tunniste -tiedon koodi.
ERV0060Tuntematon Suomen Pankin koodiston mukainen Rekisteröinnin perusteen tunniste -tiedon koodi.
ERV0070 Tulonsaajalla voi olla vain yksi tietyn Rekisteröinnin perusteen tyyppi -tiedon mukainen arvo.
EV0020Tuntematon Palvelussuhteen tyyppi -tiedon koodi.
EV0030Tuntematon Palvelussuhteen kesto -tiedon koodi.
EV0040Osa-aikaisuuden prosentin muoto tai arvo on virheellinen.
EV0050Säännöllisen sovitun viikkotyöajan muoto tai arvo on virheellinen.
EV0060Tuntematon Palkkauksen muoto -tiedon koodi.
EV0070Palvelussuhteen voimassaolo -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
EV0080Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä on yli 45 päivää kuluvasta päivästä eteenpäin.
EV0090Palvelussuhteen voimassaolon Loppupäivä-tieto puuttuu ja se on pakollinen.
EV0100Palvelussuhteen voimassaolon loppupäivä on aikaisempi kuin alkupäivä.
EV0110Palvelussuhteen päättyminen -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
EV0120Tuntematon Palvelussuhteen päättymisen syykoodisto -tiedon koodi.
EV0130Työeläkelaitoksen yhtiötunnus -tiedon arvo ei ole sallittu, kun ilmoituksella on annettu Kevan koodiston mukainen Palvelussuhteen päättymisen syykoodi.
EV0140Työeläkelaitoksen yhtiötunnus -tiedon arvo ei ole sallittu, kun ilmoituksella on annettu Suomen Pankin koodiston mukainen Palvelussuhteen päättymisen syykoodi.
EV0150Palvelussuhdetiedot -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
EV0160Tuntematon Palvelussuhteen päättymisen syykoodi -tiedon koodi.
EV0170Tulonsaajalla voi olla vain yksi tietyn Palvelussuhteen päättymisen syykoodisto -tiedon mukainen arvo.
FLWV0010Arvio palkan määrästä -tiedon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 0.
FLWV0020Suomalainen työn teettäjä -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
FLWV0040Arvio palkan määrästä -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
GEDD0010Virheellisten tietojen käsittelyn ohjaus -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
GEDD0020Tuntematon Virheellisten tietojen käsittelyn ohjaus -tiedon koodi.
GEDD0030Tuotantoympäristö-tieto ei vastaa sitä ympäristöä, johon aineisto on toimitettu.
GEDD0040Tuntematon Aineiston tyyppi -tiedon koodi.
GEDD0050Mitätöitävän kohteen versionumero -tieto on annettu ja sen saa antaa vain palkkatietoilmoitusten ja työnantajan erillisilmoitusten mitätöinnin yhteydessä.
GEDD0060Aineiston omistaja -tieto poikkeaa Maksaja-tiedosta ja niiden pitää olla samat, jos maksajalla on asiakastunniste.
GEDD0070Aineiston omistaja -tieto poikkeaa Aineiston muodostaja -tiedosta ja niiden pitää olla samat, jos maksajalla ei ole asiakastunnistetta.
GEDD0080Aineiston muodostajan ja lähettäjän on oltava samoja.
GEDD0090Aineiston lähettäjällä ei ole oikeutta toimittaa aineistoja toisen osapuolen puolesta.
GEDD0100Aineiston omistajan tunniste ei ole ilmoituksella annettu maksajan Y-tunnus ja niiden tulee olla samat.
GEDD0110Viitetieto sisältää merkkejä, jotka eivät ole viitetiedoissa sallittuja.
GEN0010Odottamaton tekninen virhe.
GENINV0010Virheellinen Aineiston tyyppi -tiedon koodi.
GENINV0020Tietolähde-tieto puuttuu ja se on pakollinen.
GENINV0030Virheellisten tietojen käsittelyn ohjaus -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
GENINV0110Mitätöinti kohdistuu useampaan kuin yhteen tilaukseen ja vain yksi on sallittu.
IDV0040Tuntematon suomalainen henkilötunnus tai Y-tunnus.
IDV0060Tunniste-tieto puuttuu ja se on pakollinen.
IDV0070Tuntematon Tunnisteen tyyppi -tiedon koodi.
IDV0080Virheellisen muotoinen suomalainen henkilötunnus tai Y-tunnus.
IDV0090Tunnisteen maakoodi -tiedon arvo on 99, jota ei saa antaa aineistotilauksella.
IDV0100Annetut tunnisteet kuuluvat eri asiakkaille ja niiden pitää kohdistua samaan asiakkaaseen.
IDV0110Muu tunnus ei voi olla suomalainen henkilötunnus tai Y-tunnus.
IDV0120Tätä tunnisteen tyyppiä ei voi käyttää tietojen ilmoittamiseen.
IEAV0010Tulonsaajan osoitteet -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
IEAV0020Tulonsaajan osoitteet -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
IEAV0030Tulonsaajan osoitteet -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
IEAV0040Tulonsaajan osoite kotivaltiossa puuttuu ja se on pakollinen.
IEAV0050Tuntematon tulonsaajan Osoitteen tyyppi -tiedon koodi.
IEAV0070Tulonsaajan Katuosoite ja PL puuttuvat ja vähintään toinen niistä on pakollinen.
IEAV0080Tulonsaajan Postinumero-tieto puuttuu ja se on pakollinen.
IEAV0090Tulonsaajan Postitoimipaikka-tieto puuttuu ja se on pakollinen.
IEBV0005Tulonsaajan perustiedot -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
IEBV0010Maksajan tunnisteet -tietoryhmä ja Maksajalla ei ole asiakastunnistetta -tieto puuttuvat ja toinen niistä on pakollinen.
IEBV0020Tulonsaajan Yrityksen nimi -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
IEBV0030Tulonsaajan Etunimi-tieto puuttuu ja se on pakollinen.
IEBV0040Tulonsaajan Sukunimi-tieto puuttuu ja se on pakollinen.
IEBV0060Tulonsaajan Syntymäaika-tieto on virheellinen.
IEBV0070Tulonsaajan Sukupuoli-tieto puuttuu ja se on pakollinen.
IEBV0080Tuntematon tulonsaajan Sukupuoli-tiedon koodi.
IEIEV0010Muut vakuuttamistiedot -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
IEIEV0020Tuntematon Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tiedon koodi.
IEIEV0030Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tiedon koodia ei saa antaa ilmoitukselle.
IEIEV0040Ilmoitukselle ei saa antaa sekä vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppiä 11 että vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppejä 1,3,6 tai 7.
IEIEV0050Jos Tieto työeläkevakuutuksesta -tiedon koodi on 2 (MYEL) tai 3 (YEL), ilmoituksella on annettava Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tiedon koodit 3, 4 ja 5.
IEIEV0060Jos tulonsaajan lisätiedon tyyppi on Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta, ilmoituksella on annettava vakuuttamisen poikkeustilanteen tyypiksi joko koodi 1 tai koodit 2, 3, 4 ja 5.
IEOV0010Tuntematon Sovellettava työehtosopimus -tiedon koodi.
IEOV0020Tuntematon Tulonsaajan lisätiedon tyyppi -tiedon koodi.
IEPV0010Ammatti-tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
IEPV0020Tilastokeskuksen ammattiluokituksen mukainen Ammattiluokan tai nimikkeen tunniste -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
IEPV0030Trafin nimikkeistön mukainen Ammattiluokan tai nimikkeen tunniste -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
IEPV0040Kevan nimikkeistön mukainen Ammattiluokan tai nimikkeen tunniste -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
IEPV0050Suomen Pankin nimikkeistön mukainen Ammattiluokan tai nimikkeen tunniste -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
IEPV0060Tuntematon Ammattiluokan tai nimikkeistön tyyppi -tiedon koodi.
IEPV0070Ammattiluokan tai nimikkeen tunniste -tietoa ei löydy annetusta Ammattiluokan tai nimikkeistön tyyppi -tiedon mukaisesta koodistosta.
IEPV0080Tulonsaajalla voi olla vain yksi Ammattiluokan tai nimikkeistön tyyppi -tiedon mukainen arvo.
IESOV020Tuntematon tulonsaajan Aliorganisaation tunnisteen tyyppi -tiedon koodi.
IESOV040Tuntematon Kevan ilmoittajakoodiston mukaisen Aliorganisaation tunniste -tiedon ja Eläkejärjestelynumero-tiedon yhdistelmä.
IEV0010Tulonsaajan tunnisteet -tietoryhmä ja Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta -tieto puuttuvat ja toinen niistä on pakollinen.
IEV0020Tulonsaajan tunnisteet -tietoryhmä ja Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta -tieto on annettu ja vain toisen niistä saa antaa.
IEV0040Tulonsaajan Toimipaikan koodi -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
IEV0050Tulonsaajan toimipaikan Katuosoite-tieto puuttuu ja se on pakollinen.
IEV0060Tulonsaajan toimipaikan Postinumero-tieto puuttuu ja se on pakollinen.
IEV0070Tulonsaajan toimipaikan Postitoimipaikka-tieto puuttuu ja se on pakollinen.
IEV0100Tulonsaajan Toimipaikan koodi -tieto ja toimipaikan osoite puuttuvat ja vähintään toinen niistä on pakollinen.
IEV0110Tulonsaajan henkilötunnuksien syntymäajat ei ole samoja.
INTDV0010Tuntematon Sosiaaliturvaa koskeva todistus -tiedon koodi.
INTDV0020Tuntematon Lomaketyyppi-tiedon koodi.
INTDV0030Verosopimusvaltion maakoodi -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
INTDV0040Verosopimusvaltion maakoodi -tieto on annettu, mutta sitä ei saa antaa ilmoitukselle.
INTDV0050Tuntematon Verosopimusvaltion maakoodi -tiedon koodi.
IOPV0030Tuntematon Maksutiedon tyyppi -tiedon koodi (RefPaymentType).
IOPV0040Maksun viitenumero -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
IOPV0050Maksajalla voi olla vain yksi tietyn Maksutiedon tyyppi -tiedon mukainen arvo.
IOPV0060Jos tulonsaajan lisätiedon tyyppi on Työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus), maksajan tyypiksi pitää antaa Ulkomainen työnantaja. 
MSE0010Aineiston Allekirjoitus-tieto on virheellinen.
MSE0020Aineiston skeema on virheellinen.
MSE0030Osapuolella ei ole oikeutta pyydettyyn palveluun.
MSE0040Lähetetty palvelupyyntö on virheellinen (tuntematon SOAPAction).
MSE0050Aineiston allekirjoitusvarmenne ei ole sama kuin autentikointivarmenne ja niiden tulee olla samat.
MSE0060Aineiston muodostaja on eri taho kuin aineiston allekirjoittaja ja niiden tulee olla samat.
MSE0070Aineiston koko on liian suuri tai se sisältää liian monta tietoelementtiä.
MSE0080Tiedoston nimi on virheellinen.
PARV0020Pakollinen poimintaehto puuttuu.
PARV0030Poimintaehtojen lukumäärä ylittää sallitun määrän.
PARV0040Poimintaehto ei ole sallittu annetulle aineistotyypille.
PARV0050Poimintaehdot-tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
PARV0060Tuntematon Poimintaehdon tyyppi -tiedon koodi.
PARV0070Tilauksen aikaväli on liian pitkä.
PARV0080Virheellinen poimintaehdon muoto.
PARV0090Annettua poimintaehdon arvoa ei ole kyseisen Poimintaehdon tyypin koodistossa.
PERIV0010Loppupäivä ei saa olla aikaisempi kuin alkupäivä.
PERIV0020Alkukuukausi voi olla aikaisintaan tammikuu 2019.
PERIV0040Aikaväli voi olla enintään 24 kuukautta.
PIV0010Työeläkevakuutus-tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
PIV0020Tuntematon Tieto työeläkevakuutuksesta -tiedon koodi.
PIV0030Työeläkelaitoksen yhtiötunnus -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
PIV0040Tuntematon Työeläkelaitoksen yhtiötunnus -tiedon koodi.
PIV0050Työeläkelaitoksen yhtiötunnus -tieto on annettu ja sitä ei saa antaa, jos Tieto työeläkevakuutuksesta on MYEL tai YEL.
PIV0060Eläkejärjestelynumero-tieto on annettu ja sitä ei saa antaa, jos Tieto työeläkevakuutuksesta on MYEL tai YEL.
PIV0070Eläkejärjestelynumero-tieto puuttuu ja se on pakollinen.
PIV0100Työeläkelaitoksen yhtiötunnus -tieto ei vastaa Eläkejärjestelynumero-tietoa.
PIV0110Tuntematon Eläkejärjestelynumero-tieto.
PIV0120Tilapäinen työnantaja voi ilmoittaa vain tilapäisen työnantajan eläkejärjestelynumeron
PIV0130Maksajan tyypiksi on annettava tilapäinen työnantaja, koska ilmoituksella on annettu tilapäisen työnantajan eläkejärjestelynumero.
PIV0140Tilapäinen työnantaja voi valita kohtaan Tieto työeläkevakuutuksesta vain arvon 1 (Työntekijän työeläkevakuutus).
PSRDDVA0010Ilmoituspäivä-tiedon on oltava kuluva päivä tai aiempi.
PSRDDVA0020Ilmoituspäivä -tieto ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.2019.
PSRTBVA0010Määrä-tieto puuttuu ja se on pakollinen.
PSRVA0010Kohdekausi-tieto ei saa olla ennen vuotta 2019.
PSRVA0030Kohdekausi-tieto on liian kaukana tulevaisuudessa.
PSS0030Työnantajan erillisilmoituksia sisältävää aineistoa ei löydy annetuilla hakuehdoilla.
PV0020Ilmoituksen maksaja ja tulonsaaja eivät saa olla samat.
PV0030Maksajan aliorganisaatiot -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
PV0040Kevan ilmoittajakoodiston mukainen maksajan aliorganisaatio puuttuu ja se on pakollinen.
PV0060Tuntematon maksajan Aliorganisaation tunnisteen tyyppi -tiedon koodi.
PV0070Maksajan Aliorganisaation tunniste -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
PV0090Maksajan osoite -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
PV0100Maksajalla on useita saman Aliorganisaation tunnisteen tyyppi -tiedon mukaisia organisaatioita ja saa olla vain yksi.
PV0110Tuntematon Kevan ilmoittajakoodiston mukaisen Aliorganisaation tunniste -tiedon ja Eläkejärjestelynumero-tiedon yhdistelmä.
PV0120Virheellinen Maksajan tyyppi -tiedon koodi. Työnantajan erillisilmoituksella voi ilmoittaa Maksajan tyyppinä vain 2 Kotitalous tai 10 Kotitalouksien työnantajarinki.
QSTV0010Samaa Poiminnan kellonaika -tietoa ei voi antaa useita kertoja.
RDV0010Palvelun tiedot -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
RDV0020Tuntematon Toimenpiteen tyyppi -tiedon koodi.
RDV0030Aineistossa on useita ilmoituksia, joilla on sama Maksajan ilmoitusviite -tieto.
RDV0031Maksajalla on jo olemassa ilmoitus, jolla on sama Maksajan ilmoitusviite -tieto.
RDV0040Tulorekisterin ilmoitusviite -tieto on annettu ja sitä ei saa antaa uudella ilmoituksella.
RDV0050Maksajan ilmoitusviite -tieto ja Tulorekisterin ilmoitusviite -tieto puuttuvat ja vähintään toinen niistä on pakollinen korvaavalla ilmoituksella.
RDV0060Maksajan ilmoitusviite -tieto puuttuu ja se on pakollinen uudella ilmoituksella.
RDV0070Ilmoituksen versionumero -tiedon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 0.
RDV0080Uudelle ilmoitukselle ei saa antaa Ilmoituksen versionumero -tietoa.
RDV0090Aineistossa on useita ilmoituksia, joilla on sama Tulorekisterin ilmoitusviite -tieto.
REDV0010Takaisinperinnän lisätiedot -tietoryhmä on annettu ja sitä ei saa antaa, jos tulolaji ei ole takaisinperintää.
REDV0020Takaisinperinnän lisätiedot -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen, jos tulolaji on takaisinperintää.
REDV0030Takaisinperinnän Alkuperäiset palkanmaksukaudet -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
REDV0040Takaisinperittyyn määrään kohdistuva lähdevero -tietoa ei voi antaa, jos maksupäivä on aikaisempi kuin 1.1.2020.
REDV0050Takaisinperintään liittyvä alkuperäinen maksupäivä ei voi olla myöhäisempi kuin takaisinperintäpäivä.
REDV0060Takaisinmaksupäivä ei voi olla aikaisempi kuin 1.1.2021.
REDV0070Takaisinperintäpäivä ei voi olla aikaisempi kuin 1.1.2019.
REDV0080Takaisinperintäpäivä ei voi olla myöhäisempi kuin suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä.
REDV0090Takaisinmaksupäivä ei voi olla myöhäisempi kuin suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä.
REDV0100Alkuperäisen ansaintakauden alkupäivä ei voi olla myöhäisempi kuin takaisinperintäpäivä.
REDV0110Alkuperäisen palkanmaksukauden alkupäivä ei voi olla myöhäisempi kuin takaisinperintäpäivä.
REDV0120Takaisinmaksuun liittyvä alkuperäinen suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä ei voi olla myöhäisempi kuin takaisinmaksupäivä.
REP0020Edustajan nimi -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
REP0030Edustajan tunnisteet -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
REP0040Edustajan osoite -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
REPINV0020Mitätöitävän kohteen tulorekisterin viite -tieto ja Mitätöitävän kohteen omistajan viite -tieto puuttuvat ja vähintään toinen niistä on pakollinen.
REPINV0030Palkkatietoilmoitusta ei voi mitätöidä, koska se on jo mitätöity.
REPINV0040Mitätöitävää ilmoitusta ei löydy annetuilla hakuehdoilla tai viitteellä.
REPINV0050Mitätöitävää palkkatietoilmoitusaineistoa ei löydy annetuilla hakuehdoilla.
REPINV0060Mitätöitävä ilmoitusversio ei ole uusin versio ja vain uusimman version voi mitätöidä.
REPINV0070Aineistoa ei voi mitätöidä, koska se on jo mitätöity.
REPINV0080Mitätöinti ei onnistu, koska usealla mitätöinnin kohteella on sama viite.
RS0010Muutettua tietoa ei voi korjata korvaavalla ilmoituksella, vaan ilmoitus on mitätöitävä.
RV0040Ilmoituksen maksaja ja tulonsaaja eivät saa olla samat.
RV0050Korvattavaa työnantajan erillisilmoitusta ei löydy annetuilla hakuehdoilla tai viitteellä.
RV0060Ilmoitusta ei voi korvata, koska siitä on olemassa uudempi versio.
SPIFV0010Oleskeluajat Suomessa -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
SPIFV0020Oleskeluaika Suomessa -tietoryhmä ja Ilmoitukseen ei sisälly oleskelujaksoja Suomessa -tieto on annettu ja vain toisen niistä saa antaa.
SPIFV0030Oleskeluajat Suomessa -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
SS0050Päätilausta ei löydy annetuilla hakuehdoilla.
SS0060Aineistotilausta ei voi mitätöidä, koska se on jo mitätöity.
SS0070Päätilausta ei voi mitätöidä, koska siihen liittyy muodostettuja aineistoja.
STAREQ0010Tuntematon Aineiston tyyppi -tiedon koodi.
STAREQ0020Tulorekisterin aineistoviite ja aineiston omistajan aineistoviite puuttuvat ja vähintään toinen niistä on pakollinen.
STAREQ0030Aineiston omistajan, muodostajan ja lähettäjän on oltava samoja kuin siinä aineistossa, jonka käsittelypalautetta kysellään.
SVS0020Päätilaukseen liittyy useita alitilauksia, joilla on sama Tilaajan alitilausviite -tieto.
SVS0060Viikkoaikataulu-tietoryhmässä ei ole annettu poimintapäiviä ja vähintään yksi päivä on pakollinen.
SVS0080Kuukausiaikataulu-tietoryhmässä on annettu sama kuukausi useita kertoja.
SVS0110Kuukausiaikataulu-tietoryhmässä on annettu sama kuukaudenpäivä useita kertoja.
SVS0120Tuntematon Poiminnan kuukaudenpäivä -tieto.
SVS0210Tilaajalla on jo olemassa päätilaus, jolla on sama Tilaajan päätilausviite -tieto.
SVS0270Tuntematon Poimittavien asiakkaiden tyyppi -tiedon koodi.
SVS0280Tuntematon Aineiston tyyppi -tiedon koodi.
SVS0290Virheellinen Tiedonsaantiprofiili-tiedon arvo.
SVS0300Tuntematon Kaikkien ilmoitusversioiden poiminta -tiedon koodi.
SVS0310Virheellinen Aineiston skeeman versio -tiedon arvo.
SVS0320Luettelo poimittavista asiakkaista -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
SVS0330Luettelo poimittavista asiakkaista -tietoryhmä on annettu, mutta sitä ei voi antaa tilatulle aineistolle.
SVS0340Aineistotilauksella on useita Luettelo poimittavista asiakkaista -tietoryhmiä ja niitä saa olla vain yksi.
SVS0350Tuntematon Jakelukanava-tiedon koodi.
SVS0360Tuntematon Aineistotilauksen tyyppi -tiedon koodi.
SVS0370Muutosten poimintavälin alkuhetki -poimintaehto puuttuu ja se on pakollinen.
SVS0380Muutosten poimintavälin loppuhetki -poimintaehto puuttuu ja se on pakollinen.
SVS0390Poiminta-aikataulun mukainen peräkkäisten poimintojen aikaväli on liian lyhyt.
SVS0400Voimassaolon alkupäivä -tieto on aikaisempi kuin kuluva päivä.
SVS0410Muutosten poimintavälin alkuhetki -tieto on myöhäisempi kuin ensimmäinen poiminta-aikataulun mukainen poimintahetki.
SVS0420Muutosten poimintavälin loppuhetki -tieto on myöhäisempi kuin ensimmäinen poiminta-aikataulun mukainen poimintahetki.
SVS0430Aineistotilauksella ei ole Aineistotilauksen tyyppi -tiedon mukaista poiminta-aikataulua.
SVS0440Muutosten poimintavälin loppuhetki -tietoa ei saa antaa jatkuvalle tilaukselle.
SVS0450Osapuolella ei ole oikeutta tilata aineistoja aineistotilauksella annetuilla tiedoilla Tiedonsaantiprofiili, Aineiston tyyppi ja Jakelukanava.
SVS0460Tuntematon Tiedonsaantiprofiili-tiedon arvo.
SVS0470Tilaajalla ei ole oikeutta tilattuun aineistotyyppiin.
SVS0480Aineistotyyppiä ei voi tilata toisen puolesta.
SVS0490Tuntematon Aineiston tilaajan tyyppi -tiedon arvo.
SVS0500Aineiston tilaajan tyyppi -tieto ja aineiston allekirjoitus puuttuvat ja toinen niistä on pakollinen.
SVS0510Aineiston tilaajan tyyppi -tieto ei vastaa allekirjoituksessa käytetyn varmenteen tyyppiä.
SVS0520Tilauksessa on liian monta poimintaehtoa. Poimintaehtoja voi olla enintään 10 000.
SVS0530Muutosten poimintavälin alkuhetki -tietoa ei saa antaa valitulle aineiston tyypille.
SVS0540Muutosten poimintavälin loppuhetki -tietoa ei saa antaa valitulle aineiston tyypille.
SVS0550Sähköinen allekirjoitus on virheellinen. Tuntematon varmenteen myöntäjä. 
TBVA0010Tuntematon Tulolajin koodi.
TBVA0011Tuntematon Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi -tieto.
TBVA0020Tulolajin 412 saa antaa vain rajoitetusti verovelvolliselle ja tulonsaaja ei ole rajoitetusti verovelvollinen.
TBVA0030Tulolajille ei voi antaa negatiivista Määrä-tietoa.
TBVA0040Tulolajin Määrä-tieto ei voi olla suurempi kuin tulolajille 101 ilmoitettu Määrä.
TBVA0050Tulolajia 102 tai 103 ei saa antaa, jos on annettu tulolaji 101 (Ei palkanmaksua).
TBVA0060Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi -tiedon voi antaa vain korvaavalla ilmoituksella.
TBVA0070Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi -tieto ei saa olla sama kuin Tulolajin koodi.
TBVA0080Määrä-tieto puuttuu ja se on pakollinen tulolajille.
TBVA0090Määrä-tieto puuttuu ja se on pakollinen tulolajille 334 (Ravintoetu), jos Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa -tietoa ei ole annettu.
TBVA0100Tulolajille ei saa antaa tietoja Perusteeton etu ja Takaisinperintä.
TBVA0110Tulolajin 401 määrä ei voi olla suurempi kuin tulolajin 304 määrä.
TBVA0120Tulolajin 407 määrä ei voi olla suurempi kuin tulolajien 301, 302, 317, 330 ja 334 määrä yhteensä.
TBVA0140Tulolajin 419 määrä ei voi olla suurempi kuin seuraavien tulolajien määrä yhteensä: 101−106, 201−207, 209−227, 230−239, 308, 315, 316, 320, 326, 336, 339, 351, 353−355 ja 359.
TBVA0150Rajoitetusti verovelvollinen -tieto puuttuu ja se on pakollinen ilmoitetulle tulolajille.
TBVA0160Jos ilmoituksella on annettu tulolaji 334 ja Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa -tieto, tulolajin 407 voi antaa vain, jos lisäksi on annettu tulolaji 301, 302, 317 tai 330.
TBVA0170Tulolajin 407 voi antaa vain, jos ilmoituksella on annettu tulolaji 301, 302, 317, 330 tai 334.
TBVA0180Tulolajin 419 voi antaa vain, jos ilmoituksella on annettu jokin seuraavista tulolajeista: 101−106, 201−207, 209–227, 230−239, 308, 315, 316, 320, 326, 336, 339, 351, 353−355, 359.
TBVA0190Tulolajia 402 (Ennakonpidätys) ei saa antaa, jos tulonsaajan lisätiedon tyyppi on 4 (Avainhenkilö).
TBVA0200Tulolajia 362 (Rajoitetusti verovelvolliselle maksettu rojalti) ei saa antaa, jos ilmoituksella on annettu tulolaji 402 (Ennakonpidätys). 
TBVA0210Määrä ei voi olla negatiivinen, koska jollekin ilmoituksen tulolajeista on annettu Oma-aloitteinen palautus -tieto.
TBVA0220Määrä ei voi olla negatiivinen, koska jollekin ilmoituksen tulolajeista on annettu Takaisinperintä-tieto.
TIVA0010Tulolajille ei saa antaa Vakuuttamistiedot -tietoryhmää.
TIVA0020Tuntematon Vakuuttamistiedon tyyppi -koodi.
TIVA0030Vakuuttamistiedot ovat virheelliset (100-sarjan tulolaji).
TIVA0040Tulolajilla saa olla vain yksi tietyn Vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon mukainen vakuuttamistieto.
TIVA0050Tulolajille ei saa antaa sekä vakuuttamistiedon tyyppiä 1 että vakuuttamistiedon tyyppejä 2,3,5 tai 6.
TRVA0010Ilmoitustapa 1:n ja ilmoitustapa 2:n mukaisia tulolajeja ei voi antaa samalla ilmoituksella.
TRVA0020Ilmoitustapa 1:n mukaiselta ilmoitukselta puuttuu tulolaji 101 ja se on pakollinen.
TRVA0030Yksikköhinta-tiedon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 0.
TRVA0040Yksiköiden määrä -tiedon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 0.
TRVA0050Tuntematon Yksikkö-tiedon koodi.
TRVA0060Ravintoetu-tietoryhmä on annettu tulolajille, jolle sitä ei saa antaa.
TRVA0070Ilmoituksella on tulolajeja, joiden kanssa samalla ilmoituksella Edun tyyppi -tietoa ei saa antaa.
TRVA0080Autoetu-tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen tulolajille 304.
TRVA0090Autoetu-tietoryhmä on annettu ja se on sallittu vain tulolajille 304.
TRVA0100Tuntematon Autoedun tyyppi -tiedon koodi.
TRVA0110Tuntematon Auton ikäryhmä -tiedon koodi.
TRVA0120Virheellinen Cross-trade-aika -tiedon arvo.
TRVA0160Päiväraha-tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen tulolajille 331.
TRVA0170Päiväraha-tietoryhmä on annettu ja se on sallittu vain tulolajille 331.
TRVA0180Tuntematon Päivärahan tyyppi -tiedon koodi.
TRVA0190Muu luontoisetu -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
TRVA0200Tuntematon muun luontoisedun Edun tyyppi -tiedon koodi.
TRVA0210Ilmoituksella on tulolajeja, jota ei saa antaa samalla ilmoituksella Muu luontoisetu -tietoryhmän Edun tyyppi -tiedon koodin kanssa.
TRVA0250Kilometrikorvaus-tietoryhmä on annettu ja se on sallittu vain tulolajille 311.
TRVA0260Kilometrien määrä -tiedon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 0.
TRVA0320Ilmoituksella on tulolajeja, joita ei saa antaa samalla ilmoituksella tulolajin 103 kanssa.
TRVA0330Auton kilometrimäärä -tiedon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 0.
TRVA0340Tulolaji 101 on annettu ilmoituksella useita kertoja.
TRVA0350Tulolaji 101 on annettu ilmoituksella useita kertoja siten, että se on perusteetonta etua.
TRVA0360Tulolaji 101 on annettu ilmoituksella useita kertoja siten, että se on takaisinperintää ja kohdistuu samalle alkuperäiselle palkanmaksukaudelle.
TRVA0370Tulolajille 101 pitää antaa oikea vakuuttamistiedon tyyppi ja siihen liittyvä Ei-tieto, jos on annettu myös tulolaji 102, 103, 104, 105 tai 106.
TRVA0380Tulolajin koodi ei ole voimassa suorituksen maksupäivänä.
TRVA0390Takaisinperintää olevan suorituksen tulolajin koodi ei ole ollut voimassa alkuperäisen palkanmaksukauden aikana.
TRVA0400Muu luontoisetu -tietoryhmän voi antaa vain tulolajille 317.
TRVA0410Auton päästöarvon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 0 ja pienempi tai yhtä suuri kuin 100.
TRVA0420Auton päästöarvon voi ilmoittaa vain, jos suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä on vuosina 2022–2025.
UAV0030Tuntematon Poissaolo syy -tiedon koodi.
WIS0420Palkkatietoaineistoa ei löydy annetuilla tulorekisterin aineistoviitteellä ja/tai aineiston omistajan aineistoviitteellä.
WIS0430Korvattavaa ilmoitusta ei löydy annetuilla hakuehdoilla tai viitteellä.
WIS0440Ilmoitusta ei voi korvata, koska siitä on olemassa uudempi versio.
WIS0450Ilmoitusta ei voi korvata, koska se on mitätöity.
WK0010Työskentelyvaltiot -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
WK0020Oleskelujaksot työskentelyvaltiossa -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
WK0030Työskentelyjaksot ulkomailla -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
WK0040Tuntematon Edun tyyppi -tiedon koodi.
WK0050Muut korvaukset ja edut -tietoryhmä on annettu ja sitä ei saa antaa ilmoitukselle.
WK0140Toimeksiantajan nimi -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
WK0150Toimeksiantajan tunnisteet -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
WK0160Toimeksiantaja-tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
WK0180Toimeksiantajan osoite -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
WK0240Verotusoikeus työskentelyvaltiolla -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
WK0250Palkka rasittaa työnantajan työskentelyvaltiossa olevan kiinteän toimipaikan tulosta -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
WK0260Rahapalkka kuukaudessa -tieto on annettu ja sitä ei saa antaa ilmoitukselle.
WPIDV0010Työskentelyajat Suomessa -tietoryhmä puuttuu/on tiedoiltaan puutteellinen ja tietoryhmä on pakollinen.
WPIDV0020Työskentelyajat Suomessa -tietoryhmä puuttuu/on tiedoiltaan puutteellinen ja tietoryhmä on pakollinen.
WPIDV0030Työskentelypäivien lukumäärä -tiedon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 0.
WRD0430Mitätöintiaineistoa ei löydy annetuilla tulorekisterin aineistoviitteellä ja/tai aineiston omistajan aineistoviitteellä.