Ajankohtaiset tiedotteet

Tulorekisterin virhekoodeja

Tulorekisterin virhekoodit 7.11.2023 dokumentaation mukaan.
Lisätty käsin 12.12.2023 virhekoodistoon tulleet muutokset.

Virhekoodi löytyy käsittelypalautteesta <errorcode> -tagista.

Tulorekisterin antama XML-virhepalaute

Virhekoodisto perustuen 7.11.2023 julkaistuun dokumentaatioon sekä 12.12.2023 muutoksiin

VirhekoodiSelite
ADV0010Postinumero puuttuu ja se on pakollinen.
ADV0020Postitoimipaikka puuttuu ja se on pakollinen.
ADV0050Katuosoite ja postilokero puuttuvat. Jompikumpi niistä on ilmoitettava.
ADV0060Katuosoite ja postilokero on ilmoitettu. Vain toisen niistä voi ilmoittaa.
AV0130Palkallisen poissaolon syytä ei löydy koodistosta.
AV0140Palkan määrä palkalliselta poissaoloajalta ei saa olla negatiivinen.
AV0150Poissaolopäivien lukumäärä ei saa olla negatiivinen.
AV0200Maksutiedon tyyppiä ei löydy koodistosta.
AV0220Poissaolo jatkuu, mihin asti -tieto ei saa olla aikaisempi kuin poissaolojakson alkupäivä.
AV0230Maksun viitenumero ja maksun tarkenne on ilmoitettu. Vain toisen niistä voi ilmoittaa, koska ilmoituksessa on annettu korvaushakemustiedot ja maksutiedon tyypiksi 1 (Kela, päivärahahakemus) tai 2 (Kela, perhevapaakorvaus).
AV0250Poissaolojen ilmoitusjakson alkupäivä tai loppupäivä puuttuu. Tiedot ovat pakollisia.
AV0260Korvaushakemuksen lisätiedot voi antaa vain, jos on annettu tietoryhmä Korvaushakemustiedot.
AV0270Korvaushakemuksen lisätiedot voi antaa aikaisintaan 1.1.2021.
AV0280Maksajan tunnisteen tyypin on oltava 1 (Y-tunnus) tai 2 (suomalainen henkilötunnus), kun jollain aineiston ilmoituksella on annettu korvaushakemustiedot ja maksutiedon tyypiksi 1 tai 2.
AV0290Tulonsaajan tunnisteen tyypin on oltava 2 (suomalainen henkilötunnus), kun on annettu korvaushakemustiedot ja maksutiedon tyypiksi 1 (Kela, päivärahahakemus) tai 2 (Kela, perhevapaakorvaus).
AV0300Aineiston yhteyshenkilön sähköpostiosoite, vastuualue tai vastuualueen arvo 1 (sisällölliset asiat) puuttuu. Tiedot ovat pakolliset, koska ainakin yhdessä aineiston ilmoituksessa on annettu korvaushakemustiedot ja maksutiedon tyypiksi 1 (Kela, päivärahahakemus) tai 2 (Kela, perhevapaakorvaus)
AV0310Palkkauksen muodon on oltava 1 (Kuukausipalkka) tai 2 (Tuntipalkka), koska ilmoituksessa on annettu korvaushakemustiedot ja maksutiedon tyypiksi 1 (Kela, päivärahahakemus) tai 2 (Kela, perhevapaakorvaus).
AV0320Palkallisen poissaolojakson alkupäivä ei saa olla aikaisempi kuin palvelussuhteen voimassaoloajan alkupäivä, kun poissaolojaksolle on annettu korvaushakemustiedot ja maksutiedon tyypiksi 1 (Kela, päivärahahakemus) tai 2 (Kela, perhevapaakorvaus).
AV0330Palkallisen poissaolojakson loppupäivä puuttuu. Tieto on pakollinen, koska ilmoituksessa on annettu korvaushakemustiedot ja maksutiedon tyypiksi 1 (Kela, päivärahahakemus) tai 2 (Kela, perhevapaakorvaus).
AV0340Palvelussuhteen tyyppi puuttuu. Tieto on pakollinen, koska ilmoituksessa on annettu korvaushakemustiedot ja maksutiedon tyypiksi 2 (Kela, perhevapaakorvaus).
AV0350Palkallisen poissaolon syyn oltava 3 (vanhempainvapaa), kun on annettu korvaushakemustiedot ja maksutiedon tyypiksi 2 (Kela, perhevapaakorvaus).
AV0360Palkallisen poissaolon syy ei kelpaa. Poissaolon syyn on oltava 1, 3, 4 tai 5, koska ilmoituksessa on annettu korvaushakemustiedot ja maksutiedon tyypiksi 1 (Kela, päivärahahakemus).
AV0370Samalla ilmoituksella ei saa olla päällekkäisiä poissaolojaksoja.
BEV0020Tuntematon tulorekisterin ilmoitusviite alkuperäisellä mitätöidyllä ilmoituksella.
BEV0030Alkuperäisen ilmoituksen viimeisin versio ei ole mitätöity.
BEV0040Syntymäaika puuttuu ja se on pakollinen.
BEV0050Syntymäaika ei voi olla suurempi kuin kuluva päivä.
BEV0060Sukupuoli-tieto puuttuu ja se on pakollinen.
BEV0070Osoite puuttuu ja se on pakollinen.
BEV0080Ennakonpidätyksen alainen tulo -tiedon voi antaa vain, jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen.
BEV0090Tulolajin yleistiedoissa voi antaa vain yhden tiedoista Perusteeton etu, Takaisinperintä, Regressi ja Oma-aloitteinen palautus.
BEV0100Määrä ei voi olla negatiivinen ilmoitetulla tulolajilla.
BEV0110Etuuden veronalaisuus -tieto puuttuu ja se on pakollinen ilmoitetulle tulolajille.
BEV0111Tuntematon Etuuden veronalaisuus -tiedon koodi.
BEV0120Etuuden veronalaisuus -tietoa ei saa antaa ilmoitetulle tulolajille.
BEV0130Perusteeton etu -tietoa ei saa antaa ilmoitetulle tulolajille.
BEV0131Takaisinperintä -tietoa ei saa antaa ilmoitetulle tulolajille.
BEV0140Ansaintakausi puuttuu ja se on pakollinen.
BEV0150Ansaintakautta ei saa antaa, jos tulo on takaisinperintää.
BEV0160Etuuden yksikkö puuttuu ja se on pakollinen ilmoitetulle tulolajille.
BEV0170Tuntematon yksikön koodi.
BEV0180Yksiköiden määrä ei voi olla negatiivinen.
BEV0190Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste puuttuu ja se on pakollinen ilmoitetulle tulolajille.
BEV0200Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen perusteen voi antaa vain, jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, ja vain tietyille tulolajeille.
BEV0210Takaisinmaksun lisätiedot -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen, jos on annettu Takaisinperintä-tieto tai Oma-aloitteinen palautus -tieto.
BEV0220Takaisinmaksun lisätiedot voi antaa vain, jos on annettu Takaisinperintä-tieto tai Oma-aloitteinen palautus -tieto.
BEV0230Alkuperäisen maksukauden alkupäivän ja loppupäivän on oltava samana kalenterivuonna.
BEV0240Vakuutuksen tiedot -tietoryhmä on pakollinen, jos etuuden veronalaisuus on Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto tai Pääomatuloa sekä annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto.
BEV0250Vakuutuksenottajan tunnisteet -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen, jos Vakuutuksenottajalla ei ole asiakastunnistetta -tietoa ei ole annettu.
BEV0260Vakuutuksenottajan tunnisteet -tietoryhmää ei saa antaa, jos Vakuutuksenottajalla ei ole asiakastunnistetta -tieto on annettu.
BEV0270Vakuutuksenottajan perustiedot -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen, jos vakuutuksenottajalle ei ole annettu suomalaista henkilötunnusta tai Y-tunnusta.
BEV0280Ei ole asiakastunnistetta -tieto puuttuu ja se on pakollinen, jos yhtään tunnistetta ei ole annettu.
BEV0290Yrityksen nimi puuttuu ja se on muiden ilmoitettujen tietojen perusteella pakollinen.
BEV0300Yrityksen nimeä ei saa antaa, jos sukunimi ja etunimi on annettu.
BEV0310Sukunimi puuttuu ja se on muiden ilmoitettujen tietojen perusteella pakollinen.
BEV0320Sukunimeä ei saa antaa, jos yrityksen nimi on annettu.
BEV0330Etunimi puuttuu ja se on muiden ilmoitettujen tietojen perusteella pakollinen.
BEV0340Etunimeä ei saa antaa, jos yrityksen nimi on annettu.
BEV0350Tuntematon Sukupuoli-tiedon koodi.
BEV0360Tuntematon vähennyksen tulolajin koodi.
BEV0370Tuntematon vähennyksen tyyppi.
BEV0380Vähennyksen määrä ei voi olla negatiivinen.
BEV0390Tuntematon sijaissaajan tyyppi.
BEV0400Regressin lisätiedot voi antaa vain, jos on annettu Regressi-tieto.
BEV0410Regressi verottomasta tulosta, maksupäivä -tieto ei voi olla aikaisempi kuin suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä.
BEV0420Sijaissaajan tunnisteet -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen, jos Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta -tietoa ei ole annettu.
BEV0430Sijaissaajan tunnisteita ei saa antaa, jos Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta -tieto on annettu.
BEV0440Päivämäärä ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.2021.
BEV0460Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä ei voi olla yli 45 päivää kuluvasta päivästä eteenpäin.
BEV0470Tuntematon rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen perusteen koodi.
BEV0480Kaikkien vähennysten määrien yhteissumma voi olla enintään tulolajille ilmoitettu määrä.
BEV0490Korvattavaa etuustietoilmoitusta ei löydy annetuilla hakuehdoilla tai viitteellä.
BEV0500Etuustietoilmoitusta ei voi korvata, koska siitä on olemassa uudempi versio.
BEV0510Etuustietoilmoitusta ei voi korvata, koska se on mitätöity.
BEV0520Korvaavan ilmoituksen tietyt tiedot eivät ole samat kuin korvattavassa ilmoituksessa.
CCV0010Maakoodia ei löydy koodistosta. Maakoodiksi on ilmoitettava ISO3166-standardin mukainen 2-kirjaiminen koodi.
CCV0020Maan nimi puuttuu. Tieto on pakollinen, koska maakoodiksi on annettu 99 – tuntematon.
CCV0030Maakoodi puuttuu. Tieto on pakollinen.
DDE0010Kysely palauttaa liikaa ilmoituksia.
DDVS0050Maksajan perustiedot -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
DDVS0060Maksajan tunnisteet -tietoryhmä ja Maksajalla ei ole asiakastunnistetta -tieto puuttuvat. Jompikumpi niistä on ilmoitettava.
DDVS0070Maksajan Yrityksen nimi -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
DDVS0080Maksajan Etunimi-tieto puuttuu ja se on pakollinen.
DDVS0090Maksajan Sukunimi-tieto puuttuu ja se on pakollinen.
DDVS0110Maksajan syntymäaika on suurempi kuin kuluva päivä.
DDVS0115Tuntematon maksajan Asiointikieli-tiedon koodi.
DDVS0130Maksajan tyyppiä ei löydy koodistosta tai se ei ole voimassa suorituksen maksu- tai ilmoituspäivänä.
DDVS0150Työnantajan tunniste -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
DDVS0160Työnantajan nimi -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
DDVS0170Jos sijaismaksajan tunniste on Y-tunnus tai suomalainen henkilötunnus, se ei voi olla sama kuin maksajan tunniste.
DDVS0220Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä -tieto ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.2019.
DDVS0225Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.2020.
DDVS0230Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä -tieto ei saa olla yli 45 päivää kuluvasta päivästä eteenpäin.
DDVS0240Aineiston yhteyshenkilön Nimi-tieto puuttuu ja se on pakollinen.
DDVS0250Aineiston yhteyshenkilön Puhelinnumero-tieto puuttuu ja se on pakollinen.
DDVS0270Tuntematon Vastuualue-tiedon koodi.
DDVS0280Aineiston omistajan aineistoviite ei kelpaa. Tulorekisteriin on jo lähetetty saman maksajan aineisto, jolla on sama viite. Anna aineistolle uusi yksilöllinen aineiston omistajan aineistoviite, ja lähetä se uudelleen.
DDVS0300Maksajan tunniste ja Maksajalla ei ole asiakastunnistetta -tieto on ilmoitettu. Vain toisen niistä voi ilmoittaa.
DRV0010Tuotantoympäristö-tieto ei vastaa sitä ympäristöä, johon aineisto on toimitettu.
DRV0020Tuntematon Aineiston tyyppi -tiedon koodi.
DRV0030Tuntematon Kaikkien ilmoitusversioiden poiminta -tiedon koodi.
DRV0040Muutosten poimintavälin loppuhetki -tieto on liian lähellä kuluvaa ajanhetkeä.
DTVA0010Päivämäärässä ei saa olla aikavyöhykettä.
DTVA0020Aikaleimasta puuttuu aikavyöhyke.
DTVA0030Kellonajasta puuttuu aikavyöhyke.
DTVA0040Päivämäärä puuttuu. Tieto on pakollinen.
DTVA0060Päivämäärä ei voi olla aikaisempi kuin 1.1.1800.
ERV0010Kevan rekisteröinnin perusteen mukainen rekisteröinnin peruste puuttuu. Tieto on pakollinen, koska työeläkelaitoksen yhtiötunnukseksi on ilmoitettu jokin seuraavista arvoista: 20, 24, 25, 29 tai 30.
ERV0020Suomen Pankin rekisteröinnin perusteen mukainen rekisteröinnin peruste puuttuu. Tieto on pakollinen, koska työeläkelaitoksen yhtiötunnukseksi on ilmoitettu arvo 27.
ERV0040Rekisteröinnin perusteen tyyppiä ei löydy koodistosta.
ERV0050Rekisteröinnin perusteen tunnistetta ei löydy Kevan koodistosta.
ERV0060Rekisteröinnin perusteen tunnistetta ei löydy Suomen Pankin koodistosta.
ERV0070 Saman rekisteröinnin perusteen tyypin mukaisesta koodistosta voi ilmoittaa vain yhden tunnisteen.
EV0020Tuntematon Palvelussuhteen tyyppi -tiedon koodi.
EV0030Tuntematon Palvelussuhteen kesto -tiedon koodi.
EV0040Osa-aikaisuuden prosentti on virheellinen. Arvon on oltava 0–100. Arvossa voi olla kaksi desimaalia.
EV0050Säännöllinen sovittu viikkotyöaika on virheellinen. Arvon on oltava 0–168. Arvossa voi olla kaksi desimaalia.
EV0060Palkkauksen muotoa ei löydy koodistosta.
EV0070Palvelussuhteen voimassaolo -tietoryhmä puuttuu. Tietoryhmä on pakollinen, koska työeläkelaitoksen yhtiötunnus on 20, 24, 25, 29 tai 30 tai koska ilmoituksessa on annettu korvaushakemustiedot ja maksutiedon tyypiksi 1 (Kela, päivärahahakemus) tai 2 (Kela, perhevapaakorvaus).
EV0080Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä ei saa olla yli 45 päivää kuluvan päivän jälkeen.
EV0090Palvelussuhteen voimassaolon Loppupäivä-tieto puuttuu ja se on pakollinen.
EV0100Palvelussuhteen voimassaolon loppupäivä ei saa olla aikaisempi kuin voimassaolon alkupäivä.
EV0110Palvelussuhteen päättyminen -tietoryhmä puuttuu. Tietoryhmä on pakollinen, koska ilmoituksessa on annettu palvelussuhteen loppupäivä ja työeläkelaitoksen yhtiötunnus on 20, 24, 25, 29 tai 30.
EV0120Palvelussuhteen päättymisen syykoodiston arvoa ei löydy koodistosta.
EV0130Kevan koodiston mukainen palvelussuhteen päättymisen syykoodi ei vastaa ilmoituksessa annettua työeläkelaitoksen yhtiötunnusta. Tiedon voi antaa vain, jos työeläkelaitoksen yhtiötunnus on 20, 24, 25, 29 tai 30.
EV0140Suomen Pankin koodiston mukainen palvelussuhteen päättymisen syykoodi ei vastaa ilmoituksessa annettua työeläkelaitoksen yhtiötunnusta. Tiedon voi antaa vain, jos työeläkelaitoksen yhtiötunnus on 27.
EV0150Palvelussuhdetiedot -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
EV0160Palvelussuhteen päättymisen syykoodia ei löydy koodistosta tai syykoodin ja työeläkelaitoksen yhtiötunnuksen yhdistelmä on virheellinen.
EV0170Tulonsaajalla voi olla vain yksi tietyn Palvelussuhteen päättymisen syykoodisto -tiedon mukainen arvo.
FLWV0010Arvio palkan määrästä ei saa olla negatiivinen.
FLWV0020Suomalainen työn teettäjä -tietoryhmä puuttuu. Tietoryhmä on pakollinen, koska lomaketyypiksi on valittu vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus.
FLWV0040Arvio palkan määrästä puuttuu. Tieto on pakollinen, koska lomaketyypiksi on valittu vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus.
GEDD0010Virheellisten tietojen käsittelyn ohjaus -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
GEDD0020Tuntematon Virheellisten tietojen käsittelyn ohjaus -tiedon koodi.
GEDD0030Tuotantoympäristö-tieto ei vastaa sitä ympäristöä, johon aineisto on toimitettu.
GEDD0040Tuntematon Aineiston tyyppi -tiedon koodi.
GEDD0050Mitätöitävän kohteen versionumero -tieto on annettu ja sen saa antaa vain palkkatietoilmoitusten ja työnantajan erillisilmoitusten mitätöinnin yhteydessä.
GEDD0060Aineiston omistaja -tieto poikkeaa Maksaja-tiedosta ja niiden pitää olla samat, jos maksajalla on asiakastunniste.
GEDD0070Aineiston omistaja -tieto poikkeaa Aineiston muodostaja -tiedosta ja niiden pitää olla samat, jos maksajalla ei ole asiakastunnistetta.
GEDD0080Aineiston muodostajan ja lähettäjän on oltava samoja.
GEDD0090Aineiston lähettäjällä ei ole oikeutta lähettää aineistoja aineiston omistajan eli maksajan puolesta. Jos aineiston lähettäjäksi ja omistajaksi on merkitty eri tahot, aineiston lähettäjän on tehtävä korvaava rajapintahakemus ja valittava rajapinnan käyttötarkoitukseksi ”ilmoittaa tietoja toisen tahon puolesta”.
GEDD0100Aineiston omistajan tunniste ei ole ilmoituksella annettu maksajan Y-tunnus ja niiden tulee olla samat.
GEDD0110Viitetieto sisältää merkkejä, jotka eivät ole viitetiedoissa sallittuja.
GEN0010Odottamaton tekninen virhe.
GENINV0010Virheellinen Aineiston tyyppi -tiedon koodi.
GENINV0020Tietolähde-tieto puuttuu ja se on pakollinen.
GENINV0030Virheellisten tietojen käsittelyn ohjaus -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
GENINV0110Mitätöinti kohdistuu useampaan kuin yhteen tilaukseen ja vain yksi on sallittu.
IDV0040Tuntematon suomalainen henkilötunnus tai Y-tunnus. Jos tunniste on keinotunnus, ilmoita tunnisteen tyypiksi Muu tunnus.
IDV0060Tunniste puuttuu. Tieto on pakollinen.
IDV0070Tunnisteen tyyppiä ei löydy koodistosta.
IDV0080Suomalaisen henkilötunnuksen tai Y-tunnuksen muoto on virheellinen.
IDV0090Tunnisteen maakoodi -tiedon arvo on 99, jota ei saa antaa aineistotilauksella.
IDV0100Tunnisteet kuuluvat eri henkilöille tai organisaatioille. Tunnisteiden pitää kohdistua samaan henkilöön tai organisaatioon.
IDV0110Tunnisteen tyyppi on väärä. Koska tunniste on suomalainen henkilötunnus tai Y-tunnus, tunnisteen tyypiksi ei voi ilmoittaa tyyppiä Muu tunnus.
IDV0120Tätä tunnisteen tyyppiä ei voi käyttää tietojen ilmoittamiseen.
IDV0130Tätä tunnisteen tyyppiä ei voi käyttää tietojen noutamiseen.
IEAV0010Tulonsaajan osoite puuttuu. Tieto on pakollinen, koska tulonsaajalle ei ole ilmoitettu suomalaista henkilötunnusta tai Y-tunnusta.
IEAV0020Tulonsaajan osoite puuttuu. Tieto on pakollinen, koska tulonsaajalle ei ole ilmoitettu asiakastunnistetta.
IEAV0030Tulonsaajan osoite puuttuu. Tieto on pakollinen, koska tulonsaajasta on ilmoitettu Rajoitetusti verovelvollinen -tieto.
IEAV0040Tulonsaajan osoite kotivaltiossa puuttuu. Tieto on pakollinen, koska tulonsaajasta on ilmoitettu Rajoitetusti verovelvollinen -tieto.
IEAV0050Osoitteen tyyppiä ei löydy koodistosta.
IEAV0070Tulonsaajan osoitteesta puuttuu katuosoite ja postilokero. Jompikumpi niistä on ilmoitettava.
IEAV0080Tulonsaajan Postinumero-tieto puuttuu ja se on pakollinen.
IEAV0090Tulonsaajan Postitoimipaikka-tieto puuttuu ja se on pakollinen.
IEBV0005Tulonsaajan perustiedot -tietoryhmä puuttuu. Tietoryhmä on pakollinen, koska tulonsaajalle ei ole ilmoitettu suomalaista henkilötunnusta tai Y-tunnusta.
IEBV0010Maksajan tunnisteet -tietoryhmä ja Maksajalla ei ole asiakastunnistetta -tieto puuttuvat ja toinen niistä on pakollinen.
IEBV0020Tulonsaajan Yrityksen nimi -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
IEBV0030Tulonsaajan Etunimi-tieto puuttuu ja se on pakollinen.
IEBV0040Tulonsaajan Sukunimi-tieto puuttuu ja se on pakollinen.
IEBV0060Tulonsaajan syntymäaika ei voi olla myöhäisempi kuin kuluva päivä.
IEBV0070Tieto tulonsaajan sukupuolesta puuttuu. Tieto on pakollinen, koska tulonsaajalle ei ole ilmoitettu suomalaista henkilötunnusta ja lisäksi etunimi ja sukunimi on annettu.
IEBV0080Sukupuoli-tiedolle annettua arvoa ei löydy koodistosta.
IEIEV0010Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyypit puuttuvat. Tiedot ovat pakolliset, jos ilmoituksen maksupäivä on vuonna 2019 ja ilmoituksessa on annettu Sosiaaliturvaa koskeva todistus -tiedon arvoksi 2 (Suomeen A1-todistus tai sopimus). Tällöin on annettava vähintään yksi vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi.
IEIEV0020Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppiä ei löydy koodistosta.
IEIEV0030Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tiedon koodia ei saa antaa ilmoitukselle.
IEIEV0040Ilmoituksessa ei saa antaa sekä vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppiä 11 (Vapaaehtoinen vakuuttaminen Suomessa (työeläkevakuutus)) että vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppejä 1, 3, 6 tai 7.
IEIEV0050Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyypit puuttuvat. Vähintään tyypit 3, 4 ja 5 ovat pakolliset, koska ilmoituksessa on annettu Tieto työeläkevakuutuksesta -tiedon arvoksi 2 (Maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL)) tai 3 (Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)).
IEIEV0060Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyypit puuttuvat. Tyypiksi on annettava joko koodi 1 tai koodit 2, 3, 4 ja 5, koska tulonsaajan lisätiedon tyypiksi on annettu Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta.
IEOV0010Sovellettavaa työehtosopimusta ei löydy koodistosta.
IEOV0020Tulonsaajan lisätiedon tyyppiä ei löydy koodistosta tai se ei ole voimassa maksupäivänä.
IEOV0030Tulonsaajan lisätiedon tyyppi puuttuu. Tyypiksi on annettava Urheilija, koska Ammattiluokan tai nimikkeistön tyyppi on 1 (Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10)) ja Ammattiluokan tai nimikkeen tunniste on 34210 (Urheilijat).
IEPV0010Ammatti-tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
IEPV0020Tilastokeskuksen ammattiluokituksen mukainen ammattiluokan tai nimikkeen tunniste puuttuu. Tieto on pakollinen muiden annettujen tietojen vuoksi.
IEPV0030Trafin nimikkeistön mukainen ammattiluokan tai nimikkeen tunniste puuttuu. Tieto on pakollinen, koska työeläkelaitoksen yhtiötunnukseksi on ilmoitettu 34.
IEPV0040Kevan nimikkeistön mukainen ammattiluokan tai nimikkeen tunniste puuttuu. Tieto on pakollinen, koska työeläkelaitoksen yhtiötunnukseksi on ilmoitettu jokin seuraavista arvoista: 20, 24, 25, 29 tai 30.
IEPV0050Suomen Pankin nimikkeistön mukainen Ammattiluokan tai nimikkeen tunniste -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
IEPV0060Ammattiluokan tai nimikkeistön tyyppiä ei löydy koodistosta.
IEPV0070Ammattiluokan tai nimikkeen tunnistetta ei löydy valitusta ammattiluokan tai nimikkeistön tyypin koodistosta.
IEPV0080Saman ammattiluokan tai nimikkeistön tyypin mukaisesta koodistosta voi ilmoittaa vain yhden tunnisteen.
IESOV020Tuntematon tulonsaajan Aliorganisaation tunnisteen tyyppi -tiedon koodi.
IESOV040Kevan ilmoittajakoodiston mukaisen aliorganisaation tunnisteen ja eläkejärjestelynumeron yhdistelmä on virheellinen.
IEV0010Tulonsaajan tunnisteet -tietoryhmä ja Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta -tieto puuttuvat. Jompikumpi niistä on ilmoitettava.
IEV0020Tulonsaajan tunniste ja Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta -tieto on ilmoitettu. Vain toisen niistä voi ilmoittaa.
IEV0040Tulonsaajan Toimipaikan koodi -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
IEV0050Tulonsaajan toimipaikan Katuosoite-tieto puuttuu ja se on pakollinen.
IEV0060Tulonsaajan toimipaikan postinumero puuttuu. Tieto on pakollinen muiden annettujen tietojen vuoksi.
IEV0070Tulonsaajan toimipaikan Postitoimipaikka-tieto puuttuu ja se on pakollinen.
IEV0100Tulonsaajan toimipaikan koodi ja toimipaikan osoite puuttuvat. Jompikumpi niistä on ilmoitettava.
IEV0110Tulonsaajan henkilötunnuksien syntymäajat ei ole samoja.
IEV0120 Tulonsaajan lisätiedon tyypiksi ei voi antaa arvoa 12 (Yhteisö), jos tulonsaajan tunnisteen tyyppi on suomalainen henkilötunnus.
IEV0130 Työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumero sisältää kiellettyjä merkkejä.
INTDV0010Tuntematon Sosiaaliturvaa koskeva todistus -tiedon koodi.
INTDV0020Tuntematon Lomaketyyppi-tiedon koodi.
INTDV0030Verosopimusvaltion maakoodi puuttuu. Tieto on pakollinen, koska ilmoituksessa on annettu tulonsaajan lisätiedon tyyppi 10 (Tulonsaaja on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona).
INTDV0040Verosopimusvaltion maakoodin voi antaa vain, jos ilmoituksessa on annettu tulonsaajan lisätiedon tyyppi 10 (Tulonsaaja on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona).
INTDV0050Tuntematon Verosopimusvaltion maakoodi -tiedon koodi.
IOPV0030Tuntematon Maksutiedon tyyppi -tiedon koodi (PaymentType).
IOPV0040Maksun viitenumero -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
IOPV0050Maksajalla voi olla vain yksi tietyn Maksutiedon tyyppi -tiedon mukainen arvo.
IOPV0060Jos tulonsaajan lisätiedon tyyppi on Työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus), maksajan tyypiksi pitää antaa Ulkomainen työnantaja.
MSE0010Aineiston Allekirjoitus-tieto on virheellinen.
MSE0020Aineiston skeema on virheellinen.
MSE0030Osapuolella ei ole oikeutta pyydettyyn palveluun.
MSE0040Lähetetty palvelupyyntö on virheellinen (tuntematon SOAPAction).
MSE0050Aineiston allekirjoitusvarmenne ei ole sama kuin autentikointivarmenne ja niiden tulee olla samat.
MSE0060Aineiston muodostaja on eri taho kuin aineiston allekirjoittaja ja niiden tulee olla samat.
MSE0070Aineiston koko on liian suuri tai se sisältää liian monta tietoelementtiä.
MSE0080Tiedoston nimi on virheellinen.
PARV0020Pakollinen poimintaehto puuttuu.
PARV0030Poimintaehtojen lukumäärä ylittää sallitun määrän.
PARV0040Poimintaehto ei ole sallittu annetulle aineistotyypille.
PARV0050Poimintaehdot-tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
PARV0060Tuntematon Poimintaehdon tyyppi -tiedon koodi.
PARV0070Tilauksen aikaväli on liian pitkä.
PARV0080Virheellinen poimintaehdon muoto.
PARV0090Annettua poimintaehdon arvoa ei ole kyseisen Poimintaehdon tyypin koodistossa.
PARV0100Ilmoittajan tyypin tarkenteeksi voi valita kyseisen aineistotyypin tilauksessa vain arvon 1 (Maksajan oma suoritus) tai 2 (Sijaismaksajan maksama suoritus).
PARV0110Ilmoittajan tyypin tarkenteen voi antaa poimintaehdoksi kyseisen aineistotyypin tilauksessa vain, jos ilmoittajan tyypin arvoksi on valittu 1 (Maksaja).
PERIV0010Loppupäivä ei saa olla aikaisempi kuin alkupäivä.
PERIV0020Alkukuukausi voi olla aikaisintaan tammikuu 2019.
PERIV0040Aikaväli voi olla enintään 24 kuukautta.
PIV0010Työeläkevakuutus-tietoryhmä puuttuu. Tietoryhmä on pakollinen muiden annettujen tietojen vuoksi.
PIV0020Tieto työeläkevakuutuksesta -tietoa ei löydy koodistosta.
PIV0030Työeläkelaitoksen yhtiötunnus puuttuu. Tieto on pakollinen, koska ilmoituksessa on annettu Tieto työeläkevakuutuksesta -tiedon arvoksi 1 (Työntekijän työeläkevakuutus).
PIV0040Työeläkelaitoksen yhtiötunnusta ei löydy koodistosta.
PIV0050Työeläkelaitoksen yhtiötunnuksen voi ilmoittaa vain, jos Tieto työeläkevakuutuksesta -tiedon arvoksi on annettu 1 (Työntekijän työeläkevakuutus).
PIV0060Eläkejärjestelynumeron voi ilmoittaa vain, jos Tieto työeläkevakuutuksesta -tiedon arvoksi on annettu 1 (Työntekijän työeläkevakuutus).
PIV0070Eläkejärjestelynumero puuttuu. Tieto on pakollinen, koska ilmoituksessa on annettu Tieto työeläkevakuutuksesta -tiedon arvoksi 1 (Työntekijän työeläkevakuutus).
PIV0100Työeläkelaitoksen yhtiötunnus ei vastaa eläkejärjestelynumeron alkuosaa. Tarkista, onko eläkejärjestelynumero työeläkelaitoksen antama.
PIV0110Eläkejärjestelynumero on tuntematon tai se ei ole voimassa. Numeron on oltava voimassa suorituksen maksupäivänä (palkkatietoilmoitus) tai vähintään yhtenä päivänä ilmoituksen kohdekauden aikana (työnantajan erillisilmoitus).
PIV0120Eläkejärjestelynumero ei kelpaa. Koska maksajan tyypiksi on valittu Tilapäinen työnantaja (ei TyEL-vakuutussopimusta), ilmoituksessa voi antaa vain tilapäisen työnantajan geneerisen eläkejärjestelynumeron.
PIV0130Maksajan tyypiksi on annettava tilapäinen työnantaja, koska ilmoituksessa on annettu tilapäisen työnantajan eläkejärjestelynumero.
PIV0140Tilapäinen työnantaja voi valita kohtaan Tieto työeläkevakuutuksesta vain arvon 1 (Työntekijän työeläkevakuutus).
PSRDDVA0010Ilmoituspäivä-tiedon on oltava kuluva päivä tai aiempi.
PSRDDVA0020Ilmoituspäivä -tieto ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.2019.
PSRTBVA0010Määrä-tieto puuttuu ja se on pakollinen.
PSRVA0010Kohdekausi-tieto ei saa olla ennen vuotta 2019.
PSRVA0030Kohdekausi on liian kaukana tulevaisuudessa. Jos ilmoituksessa on annettu Ei palkanmaksua -tieto, kohdekausi voi olla enintään kuusi kuukautta kuluvan kuukauden jälkeen. Muissa tilanteissa kohdekausi voi olla enintään kuluvaa kuukautta seuraava kuukausi.
PSS0030Työnantajan erillisilmoituksia sisältävää aineistoa ei löydy annetuilla hakuehdoilla.
PV0020Ilmoituksen maksaja ja tulonsaaja eivät saa olla samat.
PV0030Maksajan aliorganisaatiot -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
PV0040Kevan ilmoittajakoodiston mukainen maksajan aliorganisaatio puuttuu ja se on pakollinen.
PV0060Tuntematon maksajan Aliorganisaation tunnisteen tyyppi -tiedon koodi.
PV0070Maksajan Aliorganisaation tunniste -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
PV0090Maksajan osoite -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
PV0100Maksajalla on useita saman Aliorganisaation tunnisteen tyyppi -tiedon mukaisia organisaatioita ja saa olla vain yksi.
PV0110Virheellinen Kevan ilmoittajakoodiston mukaisen aliorganisaation tunnisteen ja eläkejärjestelynumeron yhdistelmä.
PV0120Virheellinen Maksajan tyyppi. Työnantajan erillisilmoituksessa voi ilmoittaa maksajan tyyppinä vain 2 (Kotitalous) tai 10 (Kotitalouksien työnantajarinki).
QSTV0010Samaa Poiminnan kellonaika -tietoa ei voi antaa useita kertoja.
RDV0010Palvelun tiedot -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
RDV0020Tuntematon Toimenpiteen tyyppi -tiedon koodi.
RDV0030Yksi tai useampi maksajan ilmoitusviite ei kelpaa. Aineistossa on useita ilmoituksia, joilla on sama maksajan ilmoitusviite.
RDV0031Maksajan ilmoitusviite ei kelpaa. Tulorekisteriin on jo lähetetty saman maksajan ilmoitus, jolla on sama viite. Anna ilmoitukselle uusi yksilöllinen maksajan ilmoitusviite, ja lähetä se uudelleen.
RDV0040Tulorekisterin ilmoitusviitettä ei saa antaa uudessa ilmoituksessa. Tarkista, että ilmoituksessa on maksajan ilmoitusviite.
RDV0050Maksajan ilmoitusviite ja tulorekisterin ilmoitusviite puuttuvat. Jompikumpi niistä on ilmoitettava korvaavassa ilmoituksessa.
RDV0060Maksajan ilmoitusviite -tieto puuttuu ja se on pakollinen uudella ilmoituksella.
RDV0070Ilmoituksen versionumeron on oltava nollaa suurempi positiivinen kokonaisluku.
RDV0080Uudelle ilmoitukselle ei saa antaa Ilmoituksen versionumero -tietoa.
RDV0090Aineistossa on useita ilmoituksia, joilla on sama Tulorekisterin ilmoitusviite -tieto.
REDV0010Takaisinperinnän lisätiedot -tietoryhmä on annettu ja sitä ei saa antaa, jos tulolaji ei ole takaisinperintää.
REDV0020Takaisinperinnän lisätiedot -tietoryhmä puuttuu. Tietoryhmä on pakollinen, jos tulolaji on takaisinperintää.
REDV0030Takaisinperinnän Alkuperäiset palkanmaksukaudet -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
REDV0040Takaisinperittyyn määrään kohdistuva lähdevero -tietoa ei voi antaa, jos maksupäivä on aikaisempi kuin 1.1.2020.
REDV0050Takaisinperintään liittyvä alkuperäinen maksupäivä ei voi olla myöhäisempi kuin takaisinperintäpäivä.
REDV0060Takaisinmaksupäivä ei voi olla aikaisempi kuin 1.1.2021.
REDV0070Takaisinperintäpäivä ei voi olla aikaisempi kuin 1.1.2019.
REDV0080Takaisinperintäpäivä ei voi olla myöhäisempi kuin suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä.
REDV0090Takaisinmaksupäivä ei voi olla myöhäisempi kuin suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä.
REDV0100Alkuperäisen ansaintakauden alkupäivä ei voi olla myöhäisempi kuin takaisinperintäpäivä.
REDV0110Alkuperäisen palkanmaksukauden alkupäivä ei voi olla myöhäisempi kuin takaisinperintäpäivä.
REDV0120Takaisinmaksuun liittyvä alkuperäinen suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä ei voi olla myöhäisempi kuin takaisinmaksupäivä.
REP0020Edustajan nimi -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
REP0030Edustajan tunnisteet -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
REP0040Edustajan osoite -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
REPINV0020Mitätöitävän kohteen tulorekisterin viite ja omistajan viite puuttuvat. Jompikumpi niistä on ilmoitettava.
REPINV0030Palkkatietoilmoitusta ei voi mitätöidä, koska se on jo mitätöity.
REPINV0040Mitätöitävää ilmoitusta ei löydy annetuilla hakuehdoilla tai viitteellä.
REPINV0050Mitätöitävää palkkatietoilmoitusaineistoa ei löydy annetuilla hakuehdoilla.
REPINV0060Mitätöitävä ilmoitusversio ei ole uusin versio ja vain uusimman version voi mitätöidä.
REPINV0070Aineistoa ei voi mitätöidä, koska se on jo mitätöity.
REPINV0080Mitätöinti ei onnistu, koska usealla mitätöinnin kohteella on sama viite.
RS0010Muutettua tietoa ei voi korjata korvaavalla ilmoituksella. Mitätöi alkuperäinen ilmoitus ja tee sen jälkeen uusi ilmoitus.
RV0040Ilmoituksen maksaja ja tulonsaaja eivät saa olla samat.
RV0050Korvattavaa työnantajan erillisilmoitusta ei löydy annetuilla hakuehdoilla tai viitteellä.
RV0060Ilmoitusta ei voi korvata, koska siitä on olemassa uudempi versio.
SPIFV0010Oleskeluajat Suomessa -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
SPIFV0020Oleskeluaika Suomessa -tietoryhmä ja Ilmoitukseen ei sisälly oleskelujaksoja Suomessa -tieto on ilmoitettu. Vain toisen niistä voi ilmoittaa.
SPIFV0030Oleskeluajat Suomessa -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
SS0050Päätilausta ei löydy annetuilla hakuehdoilla.
SS0060Aineistotilausta ei voi mitätöidä, koska se on jo mitätöity.
SS0070Päätilausta ei voi mitätöidä, koska siihen liittyy muodostettuja aineistoja.
STAREQ0010Tuntematon Aineiston tyyppi -tiedon koodi.
STAREQ0020Tulorekisterin aineistoviite ja aineiston omistajan aineistoviite puuttuvat. Jompikumpi niistä on ilmoitettava.
STAREQ0030Aineiston omistajan, muodostajan ja lähettäjän on oltava samoja kuin siinä aineistossa, jonka käsittelypalautetta kysellään.
SVS0020Päätilaukseen liittyy useita alitilauksia, joilla on sama Tilaajan alitilausviite -tieto.
SVS0060Viikkoaikataulu-tietoryhmässä ei ole annettu poimintapäiviä ja vähintään yksi päivä on pakollinen.
SVS0080Kuukausiaikataulu-tietoryhmässä on annettu sama kuukausi useita kertoja.
SVS0110Kuukausiaikataulu-tietoryhmässä on annettu sama kuukaudenpäivä useita kertoja.
SVS0120Tuntematon Poiminnan kuukaudenpäivä -tieto.
SVS0210Tilaajalla on jo olemassa päätilaus, jolla on sama Tilaajan päätilausviite -tieto.
SVS0270Tuntematon Poimittavien asiakkaiden tyyppi -tiedon koodi.
SVS0280Tuntematon Aineiston tyyppi -tiedon koodi.
SVS0290Virheellinen Tiedonsaantiprofiili-tiedon arvo.
SVS0300Tuntematon Kaikkien ilmoitusversioiden poiminta -tiedon koodi.
SVS0310Virheellinen Aineiston skeeman versio -tiedon arvo.
SVS0320Luettelo poimittavista asiakkaista -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
SVS0330Luettelo poimittavista asiakkaista -tietoryhmä on annettu, mutta sitä ei voi antaa tilatulle aineistolle.
SVS0340Aineistotilauksella on useita Luettelo poimittavista asiakkaista -tietoryhmiä ja niitä saa olla vain yksi.
SVS0350Tuntematon Jakelukanava-tiedon koodi.
SVS0360Tuntematon Aineistotilauksen tyyppi -tiedon koodi.
SVS0370Muutosten poimintavälin alkuhetki -poimintaehto puuttuu ja se on pakollinen.
SVS0380Muutosten poimintavälin loppuhetki -poimintaehto puuttuu ja se on pakollinen.
SVS0390Poiminta-aikataulun mukainen peräkkäisten poimintojen aikaväli on liian lyhyt.
SVS0400Voimassaolon alkupäivä -tieto on aikaisempi kuin kuluva päivä.
SVS0410Muutosten poimintavälin alkuhetki -tieto on myöhäisempi kuin ensimmäinen poiminta-aikataulun mukainen poimintahetki.
SVS0420Muutosten poimintavälin loppuhetki -tieto on myöhäisempi kuin ensimmäinen poiminta-aikataulun mukainen poimintahetki.
SVS0430Aineistotilauksella ei ole Aineistotilauksen tyyppi -tiedon mukaista poiminta-aikataulua.
SVS0440Muutosten poimintavälin loppuhetki -tietoa ei saa antaa jatkuvalle tilaukselle.
SVS0450Osapuolella ei ole oikeutta tilata aineistoja aineistotilauksella annetuilla tiedoilla Tiedonsaantiprofiili, Aineiston tyyppi ja Jakelukanava.
SVS0460Tuntematon Tiedonsaantiprofiili-tiedon arvo.
SVS0470Tilaajalla ei ole oikeutta tilattuun aineistotyyppiin.
SVS0480Aineistotyyppiä ei voi tilata toisen puolesta.
SVS0490Tuntematon Aineiston tilaajan tyyppi -tiedon arvo.
SVS0500Aineiston tilaajan tyyppi -tieto ja aineiston allekirjoitus puuttuvat ja toinen niistä on pakollinen.
SVS0510Aineiston tilaajan tyyppi -tieto ei vastaa allekirjoituksessa käytetyn varmenteen tyyppiä.
SVS0520Tilauksessa on liian monta poimintaehtoa. Poimintaehtoja voi olla enintään 10 000.
SVS0530Muutosten poimintavälin alkuhetki -tietoa ei saa antaa valitulle aineiston tyypille.
SVS0540Muutosten poimintavälin loppuhetki -tietoa ei saa antaa valitulle aineiston tyypille.
SVS0550Sähköinen allekirjoitus on virheellinen. Tuntematon varmenteen myöntäjä.
TBVA0010Tulolajia ei löydy koodistosta.
TBVA0011Tuntematon Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi -tieto.
TBVA0020Tulolajin 412 saa antaa vain rajoitetusti verovelvolliselle ja tulonsaaja ei ole rajoitetusti verovelvollinen.
TBVA0030Tulolajin määrä ei saa olla negatiivinen.
TBVA0040Tulolajin 102, 103, 104, 105 tai 106 määrä ei saa olla suurempi kuin tulolajille 101 (Palkka yhteissumma) ilmoitettu määrä.
TBVA0050Tulolajia 102 (Työnantajan sairausvakuutusmaksu) tai 103 (Työnantajan sairausvakuutusmaksusta tehtävät vähennykset) ei saa antaa, koska ilmoituksessa on annettu tulolaji 101 (Ei palkanmaksua).
TBVA0060Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi -tiedon voi antaa vain korvaavalla ilmoituksella.
TBVA0070Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi -tieto ei saa olla sama kuin Tulolajin koodi.
TBVA0080Määrä-tieto puuttuu ja se on pakollinen tulolajille.
TBVA0090Tulolajista 334 (Ravintoetu) puuttuu määrä. Tieto on pakollinen, jos tulolajille ei ole annettu Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa -tietoa.
TBVA0100Tulolajin lisätieto Perusteeton etu tai Takaisinperintä on annettu tulolajille, jolle lisätietoa ei saa antaa.
TBVA0110Tulolajin 401 (Autoedusta peritty korvaus) määrä ei saa olla suurempi kuin tulolajin 304 (Autoetu) määrä.
TBVA0120Tulolajin 407 (Muista luontoiseduista peritty korvaus) määrä ei saa olla suurempi kuin tulolajien 301 (Asuntoetu), 302 (Asuntolainan korkoetu), 317 (Muu luontoisetu), 330 (Puhelinetu) tai 334 (Ravintoetu) määrä yhteensä.
TBVA0140Tulolajin 419 (Vähennys ennen ennakonpidätystä) määrä ei saa olla suurempi kuin seuraavien tulolajien määrä yhteensä: 101−106, 201−207, 209−227, 230−239, 308, 315, 316, 320, 326, 336, 339, 351, 353−355, 359, 367, 368.
TBVA0150Rajoitetusti verovelvollinen -tieto puuttuu tulonsaajan tiedoista. Tieto on pakollinen annetun tulolajin perusteella.
TBVA0160Jos ilmoituksessa on annettu tulolaji 334 (Ravintoetu) ja Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa -tieto, tulolajin 407 (Muista luontoiseduista peritty korvaus) voi antaa vain, jos lisäksi on annettu tulolaji 301, 302, 317 tai 330.
TBVA0170Tulolajin 407 (Muista luontoiseduista peritty korvaus) voi antaa vain, jos ilmoituksessa on annettu tulolaji 301 (Asuntoetu), 302 (Asuntolainan korkoetu), 317 (Muu luontoisetu), 330 (Puhelinetu) tai 334 (Ravintoetu).
TBVA0180Tulolajin 419 (Vähennys ennen ennakonpidätystä) voi antaa vain, jos ilmoituksessa on annettu jokin seuraavista tulolajeista: 101−106, 201−207, 209–227, 230−239, 308, 315, 316, 320, 326, 336, 339, 351, 353−355, 359, 367, 368.
TBVA0190Tulolajia 402 (Ennakonpidätys) ei saa antaa, jos tulonsaajan lisätiedon tyyppi on 4 (Avainhenkilö).
TBVA0200Tulolajia 362 (Rajoitetusti verovelvolliselle maksettu rojalti) ei saa antaa, jos ilmoituksessa on annettu tulolaji 402 (Ennakonpidätys).
TBVA0210Määrä ei voi olla negatiivinen, koska jollekin ilmoituksen tulolajeista on annettu Oma-aloitteinen palautus -tieto.
TBVA0220Tulolajin määrä ei saa olla negatiivinen, koska jollekin ilmoituksen tulolajeista on annettu Takaisinperintä-tieto.
TBVA0230Tulolajin 369 (JuEL-työnantajan maksama työansio, jonka työn suorittaja laskuttaa laskutuspalveluyrityksen kautta) voi antaa vain, jos työeläkelaitoksen yhtiötunnus on 20, 24, 25, 27, 29 tai 30.
TIVA0010Tulolajille ei saa antaa Vakuuttamistiedot-tietoryhmässä olevia vakuuttamistiedon tyyppejä.
TIVA0020Vakuuttamistiedon tyyppiä ei löydy koodistosta.
TIVA0030Vakuuttamistiedot ovat virheelliset (100-sarjan tulolaji).
TIVA0040Tulolajilla saa olla vain yksi tietyn Vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon mukainen vakuuttamistieto.
TIVA0050Tulolajille ei saa antaa sekä vakuuttamistiedon tyyppiä 1 (Sosiaalivakuutusmaksujen alainen (koodit 2-6)) että vakuuttamistiedon tyyppejä 2, 3, 5 tai 6.
TRVA0010Samassa ilmoituksessa ei voi ilmoittaa sekä ilmoitustavan 1 (100-sarja) että ilmoitustavan 2 (200-sarja) mukaisia tulolajeja.
TRVA0020Tulolaji 101 (Palkka yhteissumma) puuttuu. Tieto on pakollinen, koska ilmoituksessa on käytetty ilmoitustapaa 1 (100-sarja).
TRVA0030Yksikköhinta ei saa olla negatiivinen.
TRVA0040Yksiköiden määrä ei saa olla negatiivinen.
TRVA0050Tuntematon Yksikkö-tiedon koodi.
TRVA0060Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa -tiedon voi antaa vain tulolajille 334 (Ravintoetu).
TRVA0070Ilmoituksella on tulolajeja, joiden kanssa samalla ilmoituksella Edun tyyppi -tietoa ei saa antaa.
TRVA0080Autoetu-tietoryhmä puuttuu. Tietoryhmä on pakollinen tulolajille 304 (Autoetu).
TRVA0090Autoetu-tietoryhmän voi antaa vain tulolajille 304 (Autoetu).
TRVA0100Autoedun tyyppiä ei löydy koodistosta.
TRVA0110Auton ikäryhmää ei löydy koodistosta.
TRVA0120Virheellinen Cross trade -aika -tiedon arvo.
TRVA0160Päiväraha-tietoryhmä puuttuu. Tietoryhmä on pakollinen tulolajille 331 (Päiväraha).
TRVA0170Päiväraha-tietoryhmän voi antaa vain tulolajille 331 (Päiväraha).
TRVA0180Tuntematon Päivärahan tyyppi -tiedon koodi.
TRVA0190Muu luontoisetu -tietoryhmä puuttuu. Tietoryhmä on pakollinen, koska ilmoituksessa on annettu tulolaji 317 (Muu luontoisetu).
TRVA0200Tuntematon muun luontoisedun Edun tyyppi -tiedon koodi.
TRVA0210Jos ilmoituksessa on annettu tulolaji 301 (Asuntoetu), 330 (Puhelinetu) tai 334 (Ravintoetu), samassa ilmoituksessa ei saa antaa myös tulolajia 317 (Muu luontoisetu) siten, että sille on ilmoitettu vastaava edun tyyppi (asuntoetu, puhelinetu tai ravintoetu).
TRVA0250Kilometrikorvaus-tietoryhmän voi antaa vain tulolajille 311 (Kilometrikorvaus (verovapaa)).
TRVA0260Kilometrien määrä ei saa olla negatiivinen, eikä se saa sisältää desimaaleja.
TRVA0320Ilmoituksella on tulolajeja, joita ei saa antaa samalla ilmoituksella tulolajin 103 kanssa.
TRVA0330Auton kilometrimäärä -tiedon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 0.
TRVA0340Tulolajin 101 (Palkka yhteissumma) antaminen useita kertoja ei ole sallittu. Tulolajin voi antaa ilmoituksessa useita kertoja vain, jos tulolajiin liittyy perusteeton etu tai takaisinperintä.
TRVA0350Tulolaji 101 on annettu ilmoituksella useita kertoja siten, että se on perusteetonta etua.
TRVA0360Tulolaji 101 on annettu ilmoituksella useita kertoja siten, että se on takaisinperintää ja kohdistuu samalle alkuperäiselle palkanmaksukaudelle.
TRVA0370Tulolajista 101 (Palkka yhteissumma) puuttuvat vakuuttamistiedon tyypit ja niihin liittyvät Ei-tiedot. Tiedot ovat pakolliset, koska ilmoituksessa on annettu myös tulolaji 102, 103, 104, 105 tai 106.
TRVA0380Tulolajin koodi ei ole voimassa suorituksen maksupäivänä. Tarkista tulolajin koodi.
TRVA0390Takaisinperintää olevan suorituksen tulolajin koodi ei ole ollut voimassa alkuperäisen palkanmaksukauden aikana.
TRVA0400Muu luontoisetu -tietoryhmän voi antaa vain tulolajille 317 (Muu luontoisetu). Tietoryhmää ei saa antaa, jos luontoisedut ilmoitetaan niiden omilla tulolajeilla.
TRVA0410Auton päästöarvo on virheellinen. Arvon on oltava 0–100. Arvossa voi olla kaksi desimaalia.
TRVA0420Auton päästöarvon voi ilmoittaa vain, jos suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä on vuosina 2022–2025.
TRVA0430 Ilmoituksessa ei saa antaa tietoryhmää 6 KK sääntö, jos tulonsaajan lisätiedon tyyppi on 16 (EPPO-lain mukaista vakuutuspalkkaa saava henkilö).
UAV0030Palkattoman poissaolon syytä ei löydy koodistosta.
WIS0420Tulotietoaineistoa ei löydy annetuilla tulorekisterin aineistoviitteellä ja/tai aineiston omistajan aineistoviitteellä.
WIS0430Korvattavaa ilmoitusta ei löydy annetulla viitteellä. Tarkista, että viite on oikein.
WIS0440Ilmoituksen tätä versiota ei voi korvata, koska siitä on olemassa uudempi versio. Tarkista ilmoituksen versionumero.
WIS0450Ilmoitusta ei voi korvata, koska se on mitätöity.
WK0010Työskentelyvaltiot-tietoryhmä puuttuu. Tietoryhmä on pakollinen, koska lomaketyypiksi on valittu NT1 tai NT2.
WK0020Oleskelujaksot työskentelyvaltiossa -tietoryhmä puuttuu. Tietoryhmä on pakollinen, koska lomaketyypiksi on valittu NT1 tai NT2.
WK0030Työskentelyjaksot ulkomailla -tietoryhmä puuttuu. Tietoryhmä on pakollinen, koska lomaketyypiksi on valittu NT2.
WK0040Tuntematon Edun tyyppi -tiedon koodi.
WK0050Muut korvaukset ja edut -tietoryhmä on annettu ja sitä ei saa antaa ilmoitukselle.
WK0140Toimeksiantajan nimi -tieto puuttuu ja se on pakollinen.
WK0150Toimeksiantajan tunnisteet -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
WK0160Toimeksiantaja-tietoryhmä puuttuu. Tietoryhmä on pakollinen, koska lomaketyypiksi on valittu NT1.
WK0180Toimeksiantajan osoite puuttuu. Tieto on pakollinen, koska toimeksiantajalle ei ole ilmoitettu suomalaista henkilötunnusta tai Y-tunnusta.
WK0240Verotusoikeus työskentelyvaltiolla -tieto puuttuu. Tieto on pakollinen, koska lomaketyypiksi on valittu NT1 tai NT2.
WK0250Palkka rasittaa työnantajan työskentelyvaltiossa olevan kiinteän toimipaikan tulosta -tieto puuttuu. Tieto on pakollinen, koska lomaketyypiksi on valittu NT1 tai NT2.
WK0260Rahapalkka kuukaudessa -tiedon voi antaa vain, jos lomaketyypiksi on valittu NT2.
WPIDV0010Työskentelyajat Suomessa -tietoryhmä puuttuu tai on tiedoiltaan puutteellinen. Tietoryhmä ja työskentelyajan alkupäivä ovat pakollisia, kun ilmoituksessa on annettu lomaketyyppi 4 (Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus).
WPIDV0020Työskentelyajat Suomessa -tietoryhmä puuttuu tai on tiedoiltaan puutteellinen. Tietoryhmä on pakollinen, jos tulonsaajan lisätiedon tyyppi on 5 (Ulkomailla asuva vuokratyöntekijä), tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen ja Ennakonpidätyksen alainen tulo -tietoa ei ole annettu.
WPIDV0030Työskentelypäivien lukumäärä -tiedon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 0.
WRD0430Mitätöintiaineistoa ei löydy annetuilla tulorekisterin aineistoviitteellä ja/tai aineiston omistajan aineistoviitteellä.