Ajankohtaiset tiedotteet

Tositerivien korjaamisen nopeuttaminen

Jos ohjelma toimii joissakin kohdin liian hitaasti, esimerkiksi verkkokäytössä, voit kytkeä pois automaattisen saldonpäivityksen. Tarvittaessa voit ajaa erikseen toiminnon Muokkaa | Päivitä kaikki saldot tai tämän kuun saldot.

Verkkokäyttöä voi nopeuttaa myös säätämällä virustorjuntaa niin, ettei se tarkista Asterin tekemää tilikausitietokantaa, ks. tarkemmin artikkeli kirjanpidon tukisivulta.

Jos joudut korjaamaan nopealla vauhdilla ison joukon peräkkäisiä tositerivejä, esimerkiksi tuotuasi ulkoista aineistoa kuten konekielisen tiliotteen tms., rivin vaihtamisessa saattaa kestää liian kauan eli esim. sekunti. Tämä johtuu siitä, että riviä vaihdettaessa tilikartan saldot päivitetään.

Tällöin voit määrittää saldonpäivittymisen tuolta kohdalta pois, jolloin rivin vaihtuminen nopeutuu. Saldojen tarkistuslaskenta tulee myöhemmässä kohdassa kuitenkin automaattisesti vastaan, mm. aina tulosteita otettaessa.

Määritys tehdään Tilikaudet-ikkunan toiminnolla Määritä | Saldonpäivitys: