Ajankohtaiset tiedotteet

Tilitapahtuman kirjaaminen useammalle tilille (kirjausmakrot)

Perustilanteessa tapahtumat netistä ohjelma kirjaa tilitapahtumasta yhden rivin sijoittaen vastatiliksi neljä kysymysmerkkiä.

Vastatilejä ja kirjausmakroja käyttäen tapahtumat saadaan kirjattua yhdelle tai useammalle tilille

Vastatili selitteen tai summan perusteella

Vastatili voidaan poimia selite1, selite2 tai summan perusteella.

Vastatili poimitaan, kun avainsana löytyy selite1 tai selite2 kentästä tai on tasan summan suuruinen

Kirjausmakrolla kirjaaminen useammalle tilille

Kirjausmakrolla saat kirjattua tapahtuman useammalle tilille
Kirjausmakro muodostetaan kirjoittamalla vastatileihin avainsana ja napsauttamalla [avaa makro]
Rivejä saa lisättyä valikon valinnalla muokaa / lisää rivi …
Kirjausmakro tallennetaan napsauttamalla [tee makro]
Muokkaaminen tehdään valinnalla [avaa makro]

Kirjausmakron tekeminen

Esim 1: Vastikelaskun kirjaaminen (samat summat toistuvat)

Vastikelaskua varten tehdään kirjausmakro, joka kirjaa sähköennakon, autopaikat ja hoitovastikkeet omille tileilleen.

 toimistoristikko././///Sähköennakko//6655/****/97.00/#././///Autopaikat, 2 kpl//6106/****/124.00/#././///Hoitovastike//6105/****/*/#

Testaa makron toiminta

Esim 1B: Makron korjaaminen / muuttaminen / tarkistaminen

Makron tarkastelu ja muuttaminen: Aktivoi markron rivi ja napsauta [avaa makro]

Tee makroon tarvittavat muutokset ja napsauta lopuksi [tee makro]
(rivejä ei tarvitse valita, koska tulkintatuloksessa on vain makroon kuuluvat rivit)

Esim 2: Kopiokoneen huoltosopimus (tositteen jakaminen %-suhteessa)

 canon././///käyttöohjeet//4010//20%/#././///esitteet//6510//25%/#././///toimistotulostus//6900//*/#

Kopiokoneen huoltosopimuslasku jaetaan prosenttisuhteissa kolmelle tilille: käyttöohjeet (20%), esitteet (25%) ja toimistotulostus (55%). Pyöristyserojen välttämiseksi toimistotulostuksen osuutta ei lasketa prosentteina vaan dk-erona

Testaa makron toiminta:

Esim 3: Tilit pohjaksi, summat lisätään myöhemmin

 k-supermarket././///asiakastarjoilut alv 14%//6293//0/#././///asiakastarjoilut alv 24%//6292//0/#././///toimistotarvikkeet//6900//0/#

Esim 4: Puhelinlaskun jakaminen kustannuspaikoille

 Elisa././/10//puhelut/projekti 10/6820/****/33.333%/#././/20//puhelut/projekti 20/6820//33.333%/#././/30//puhelut/projekti 30/6820//*/#

Puhelinlaskun jakaminen kolmelle kustannuspaikoille %-suhteessa

Testaa makro:

Esim 5: Nettokirjausperiaatetilin jakaminen nettosummaan ja alv:n osuuteen

 cd monistamo././///Cd monistamo//4010//80.64516129%/#././///Cd monistamo//1536//*/#

Jos käytät nettokirjausperiaatetilejä, saat verottoman summan laittamalla summakenttään 80.64516129%

Oston nettosumma kirjataan tilille 4010, alv:n osuus tilille 1536

Testaa makro


Esim 6: Vastikelaskumakron tekeminen tulkintatuloksesta

Makron voi tehdä myös tulkintatuloksesta valitsemalla ne rivit, joista makro muodostetaan

Vaihe 1: Siiry siihen tapahtumaan, jolle tehdään kirjausmakro

Vaihe 2: lisää tiliöinti
* viimeisen rivin summaksi tähti (*). Se sijoittaa dk-eron

Vaihe 3: Muodosta makro

Lisää vastatileihin selitteen osa (toimistoristikko)
valitse kirjausmakron rivit (ei ensimmäistä riviä, se tulee tiliotteelta)
napsauta [tee makro]

Vaihe 4: Testaa makron toiminta