Tilinavaus

Tilinavaus tehdään kirjaamalla edellisen tilikauden päättävä tase joko tilikartan tilinavaussaldoiksi tai tilinavauspäiväkirjaksi. Jos edellinen tilikausi on tehty tällä ohjelmalla tilinavaussaldot voidaan siirtää automaattisesti. Saldojen siirto muusta ohjelmasta onnistuu naputellen tai sähköisesti.

Tilinavauksen tulosteet ovat saldoluettelo ja avaava tase.

Tilikauden voit siis tehdä

 • vanhan tilikauden perusteella
 • toisen yrityksen perusteella
 • yhtiömuodon mallista tai
 • vaiheittain poimimalla ja muokkaamalla tilipuitteet ja tekemällä tilinavauksen

Tilinavauksen voit tehdä

 • heti perustettaessa tilikautta tai
 • myöhemmin, sen jälkeen kun ensimmäisten kuukausien tositteiden kirjaaminen on jo käynnistynyt

Tilinavauksen luvut voit syöttää

 • suoraan tilikarttaan tai
 • ensimmäiseksi, ”tilinavaus”-nimiseksi, päiväkirjaksi

Tilinavaus tilikarttaan

Jos edellinen tilikausi on tehty Asteri Kirjanpidon Windows-versiolla,

 • valitse pallukka kohtaan edellisestä Windows-tilikaudesta (taseen tilit) tai valikosta Tiedosto|Avaus ed. tilikaudesta (tasetilit)
 • paina OK
 • valitse edellisen tilikauden tietokanta
 • paina OK
 • vastaa valintaikkunan kysymyksiin:
  • taseen tilit ovat yleensä välillä 1000-2999
  • edellisen tilikauden tulos kirjataan esimerkiksi tilille ed. tilikausien voitto/tappio, syötä esim. 2020
  • myös yksityistilien saldot siirretään esimerkiksi tilille ed. tilikausien  voitto/tappio
  • kaluston saldot avataan tilille ”Kalusto kauden alussa”

Jos edellistä tilikautta ei ole tai se on tehty kynällä ja paperilla tai muulla kuin Asteri-perheen kirjanpito-ohjelmalla,

 • jos olet perustamassa tilikautta vaiheittain, valitse pallukka kohtaan manuaalisesti tilikarttaan
 • kirjaa taseen tileille avaavat saldot näppäilemällä

Ota tilinavauksen tulosteet Tulosta-valikosta. Tämän kauden tilinavaus -työvaiheessa on tulostusmahdollisuutena myös tilikohtainen tase ja tuloslaskelma.

Tilinavaus päiväkirjaksi

Avaa ensimmäinen, ”tilinavaus”-niminen päiväkirja ja toimi näin:

Tilinavausviennit saat jollakin seuraavista tavoista

Käsin näppäilemällä

Kirjaa kutakin tiliä kohti yksi tositerivi seuraavasti:

 • tositenumero 0
 • päivämäärä esimerkiksi 1.1.2020
 • debet tai kredit-tilin numeroksi tilinumero
 • summaksi tilin avaava saldo
 • Jos haluat eritellä tarkemmin jotakin tiliä, esim. myyntisaamisia tai ostovelkoja, kirjaa useampi rivi tiliä kohti.

Automaattisesti tällä ohjelmalla tehdystä edellisestä tilikaudesta

 • valitse Tiedosto|Päiväkirja saldoista|Toisesta tilikaudesta
 • valitse edellisen tilikauden tietokanta
 • valitse, mitkä tilit siirretään, esim. Tilistä 1000 tiliin 2999 ja
 • mikä päivämäärä kirjataan, esim. 1.1.2020
 • paina OK
 • kun tilinavauspäiväkirja on luettu, tarkista ja korjaa se
 • tarvittaessa ed. tilikauden tuloksen ja yksityistilien osalta

Kun tilinavauspäiväkirja on luettu, tarkista ja korjaa se ainakin ed. tilikauden tuloksen ja yksityistilien osalta

Ota tilinavauksen tulosteiksi Tulosta-valikosta esimerkiksi

 • päiväkirja
 • saldoluettelo
 • tase ja tuloslaskelma

Tilinavaus jälkikäteen

Tilinavauksen voi tehdä ja/tai päivittää myös jälkikäteen. Normaalia on, että joudut avaamaan uuden tilikauden ennen edellisen tilinpäätöksen valmistumista. Tilinavaus voidaan päivittää Työvaihe|Tämän kauden tilinavaus -tilassa joko manuaalisesti korjaamalla tai Tiedosto|Avaus ed. tilikaudesta (tase-tilit)