Ajankohtaiset tiedotteet

Tilikarttaikkunat kirjaamisen aikana

Kirjaamisen aikana suositeltava asetelma ikkunoille saadaan valitsemalla Ikkuna | Päiväkirja ja tilikartat. Tällöin pääikkunan yläosa on varattu Päiväkirja-ikkunalle ja alaosassa on Debet- ja Kredittili-ikkunat. Tilikarttaikkunoiden ylimmillä riveillä näkyy kulloisenkin Päiväkirja-ikkunan viennin debet- ja kredittilit saldoineen. Saldot päivittyvät automaattisesti sitä mukaa kun tositteita kirjataan. Tilikarttaikkunoita voi myös vapaasti vierittää haluttuun kohtaan.

Ikkunoiden paikat voi tallentaa Ikkuna|Tallenna ikkunoiden paikat.