Tiekunta

Uuden Yksityistielain 56 §:n ja 58 §:n mukaan hoitokunta ei ole kirjanpitovelvollinen vaan tilitysvelvollinen. Hoitokunnalla ei ole tilintarkastajia vaan tilityksen tarkastajia.

Tilitystä ei rasita kirjanpitolaki.
Kahdenkertaisen kirjanpidon tekniikka on kuitenkin hyvin käyttökelpoista. Tilityksen täsmäyttäminen pankkitilin kanssa on kahdenkertaisella kirjanpidolla mahdollista. Samoin tapahtumien lukeminen kirjanpitoon erillisellä Tapahtumat netistä -ohjelmalla on nopeaa.

Vuoden 2018 tilikartta TKTK18.TKA ja tilinpäätösrunko TK18.WTR ovat edelleen täysin käyttökelpoisia.

Vuoden 2019 tilinpäätösrunko TE19.WTR tulostaa erilaisen mallin mukaisen tilityksen.

Tilityksen osalla on kokonaisuudet
Taseen osalla on VARAT, VELAT ja YLI/ALIJÄÄMÄ
Hyvin käyttökelpoinen tuloste saadaan tiinpäätöstulosteissa tulostamalla kaikki tilit yksisaraisena. Rinnakkain voitaisiin asettaa edellinen tilikausi, tämä tilikausi ja talousarvio.

Tilikartta TETK19.TKA on tehty lisäämällä vuoden 2018 tilikarttaan tilit:
2050 Ylijäämän siirto tilikaudelle
8800 Ylijäämä ed.tilikaudelta
Tilikartaa voi muokata hyvin helposti oman tarpeen mukaiseksi.

Edelliseltä tilityskaudelta jäänyt yli/alijäämä voidaan kirjata tilityskauden tilitykseen tuloksi omaan kohtaan. Siinä menettelyssä käsitellän tilityksessä koko käytettävissä olevaa rahamäärää. Voidaan myös jättää kirjaamatta jolloin kyseessä on kirjanpitolain mukainen menettely.

Tulostusmalliin on laitettu edellisen vuoden toteutunut, tämän vuoden toteutunut ja talousarvio. Tilitys, joka olisi kaikille helpommin ymmärrettävää, olisi tällä tavalla tehty. Tilinpäätöstulosteissa on useanlaisia muitakin mahdollisuuksia. Tilikartta ja tilinpäätösrunko ovat käyttäjän muokattavissa.