Ajankohtaiset tiedotteet

Tiekunnan laskutus (laskutusohjelma tienhoitokunnalle)

Asteri laskutusohjelman sarjalaskutusominaisuudella voidaan tehdä mm.tiekunnan laskutus, jossa tieosakkaiden ja käyttöoikeuden haltijoilta laskutetaan tiemaksut, käyttömaksut ja muut korvaukset.

Ohjelmalla saadaan tulostettua myös mm. maksuunpanoluettelo

Sarjalaskutus: monirivinen lasku asiakaskortistosta

Laskutuksessa on Laskunsyöttötilassa Tiedosto | Sarjalaskuta | Monirivinen lasku asiakaskortistosta -toiminto, jolla saat tehtyä 1 – 10 tuoteriviä sisältäviä laskuja isolle asiakasjoukolle kerrallaan.

Jokaiselle tuoteriville voit poimia tuotenumeron, nimikkeen, määrän, a-hinnan ja alv-prosentin valitsemastasi asiakaskortiston kentästä, joten jokaisen asiakkaan laskun saa tehtyä yksilölliseksi.

Tuotenumerolle, nimikkeelle, määrälle, a-hinnalle ja alv-prosentille voit antaa myös vakioarvoja, jolloin kaikille asiakkaille tulee ko. kohtaan sama tieto.

Jos tuotenumero otetaan asiakaskortistosta tai syötetään vakioarvona, ohjelma etsii tuotteen tiedot tuotekortistosta.

Esimerkki: Tiehoitokunnan laskutus

Tiehoitokunta laskuttaa osakkailtaan maksua, joka koostuu esimerkiksi kaikille samansuuruisesta perusmaksusta, vaikkapa 7 euroa, ja osakaskohtaisesti vaihtuvasta, yksiköiden mukaan laskettavasta osasta, esimerkiksi 0,22 euroa/tieyksikkö.

Osakaskohtaisesti vaihtuvat tieyksiköt syötetään asiakaskortistoon Yksiköt-kenttään:

Asiakaskortiston Käyntiosoite-kenttään on syötetty kiinteistön nimi. Jos haluat sen tulevan automaattisesti laskun otsikkotietojen viitteenne-kenttään, tee seuraavanlainen asetus Laskunsyöttö-ikkunan Määritä-valikon Viiteenne,viitteemme,toimitus -toiminnolla:

Tiedosto|Sarjalaskuta|Monirivinen lasku asiakaskortistosta -toiminnolla määritellään, että asiakaskortistosta poimitaan Yksiköt-kentästä osakaskohtainen yksikkömäärä. Se kerrotaan yksikön à-hinnalla, esimerkiksi 0,22 euroa. Toiselle riville otetaan jokaiselle osakkaalle yksi kappale perusmaksuja, suuruudeltaan 7 euroa. Kun tiehoitokunta ei ole alv-velvollinen, alv-prosentiksi syötetään molemmille riveille 0.

Kun painat Sarjalaskuta-painiketta, pääset valitsemaan, mille asiakaskortistolle teet sarjalaskut. Voit käyttää yrityksen/tiehoitokunnan koko asiakaskortistoa tai sellaista osakortistoa, jonka olet rajannut ja tallentanut asiakaskortisto-työvaiheessa.

Ohjelma luo laskuaineiston ja tallentaa sen laskutustietokantaan. Sieltä voit avata yksittäisiä laskuja katseltavaksi ja korjattavaksi toiminnolla Tiedosto|Avaa vanha lasku.

Voit tulostaa laskut paperille tai muuhun haluamaasi muotoon esimerkiksi Tiedosto-valikon toiminnoilla – Tulosta eräajona – Tulosta 3 tilisiirtoa arkille – Verkkolasku

Maksuunpanoluettelo

Maksuunpanoluettelon, jossa on lueteltuna tiekunnan osakkaat, tieyksiköt ja veloitettavat summat saadaan tulostettua SQL-kyselyllä:

    select Nimi,Yksiköt, Format(Yksiköt*0.05,”0.00″) AS Summa from Asiakkaat in ’%91’