Tiekunnan laskutus (laskutusohjelma tienhoitokunnalle)

Asteri laskutusohjelman sarjalaskutusominaisuudella voidaan tehdä mm.tiekunnan laskutus, jossa tieosakkaiden ja käyttöoikeuden haltijoilta laskutetaan tiemaksut, käyttömaksut ja muut korvaukset.

Ohjelmalla saadaan tulostettua myös mm. maksuunpanoluettelo

Sarjalaskutus: monirivinen lasku asiakaskortistosta

Laskutuksessa on Laskunsyöttötilassa Tiedosto | Sarjalaskuta | Monirivinen lasku asiakaskortistosta -toiminto, jolla saat tehtyä 1 – 10 tuoteriviä sisältäviä laskuja isolle asiakasjoukolle kerrallaan.

Jokaiselle tuoteriville voit poimia tuotenumeron, nimikkeen, määrän, a-hinnan ja alv-prosentin valitsemastasi asiakaskortiston kentästä, joten jokaisen asiakkaan laskun saa tehtyä yksilölliseksi.

Tuotenumerolle, nimikkeelle, määrälle, a-hinnalle ja alv-prosentille voit antaa myös vakioarvoja, jolloin kaikille asiakkaille tulee ko. kohtaan sama tieto.

Jos tuotenumero otetaan asiakaskortistosta tai syötetään vakioarvona, ohjelma etsii tuotteen tiedot tuotekortistosta.

Esimerkki: Tiehoitokunnan laskutus

Tiehoitokunta laskuttaa osakkailtaan maksua, joka koostuu esimerkiksi kaikille samansuuruisesta perusmaksusta, vaikkapa 7 euroa, ja osakaskohtaisesti vaihtuvasta, yksiköiden mukaan laskettavasta osasta, esimerkiksi 0,22 euroa/tieyksikkö.

Osakaskohtaisesti vaihtuvat tieyksiköt syötetään asiakaskortistoon Yksiköt-kenttään:

Asiakaskortiston Käyntiosoite-kenttään on syötetty kiinteistön nimi. Jos haluat sen tulevan automaattisesti laskun otsikkotietojen viitteenne-kenttään, tee seuraavanlainen asetus Laskunsyöttö-ikkunan Määritä-valikon Viiteenne,viitteemme,toimitus -toiminnolla:

Tiedosto|Sarjalaskuta|Monirivinen lasku asiakaskortistosta -toiminnolla määritellään, että asiakaskortistosta poimitaan Yksiköt-kentästä osakaskohtainen yksikkömäärä. Se kerrotaan yksikön à-hinnalla, esimerkiksi 0,22 euroa. Toiselle riville otetaan jokaiselle osakkaalle yksi kappale perusmaksuja, suuruudeltaan 7 euroa. Kun tiehoitokunta ei ole alv-velvollinen, alv-prosentiksi syötetään molemmille riveille 0.

Kun painat Sarjalaskuta-painiketta, pääset valitsemaan, mille asiakaskortistolle teet sarjalaskut. Voit käyttää yrityksen/tiehoitokunnan koko asiakaskortistoa tai sellaista osakortistoa, jonka olet rajannut ja tallentanut asiakaskortisto-työvaiheessa.

Ohjelma luo laskuaineiston ja tallentaa sen laskutustietokantaan. Sieltä voit avata yksittäisiä laskuja katseltavaksi ja korjattavaksi toiminnolla Tiedosto|Avaa vanha lasku.

Voit tulostaa laskut paperille tai muuhun haluamaasi muotoon esimerkiksi Tiedosto-valikon toiminnoilla – Tulosta eräajona – Tulosta 3 tilisiirtoa arkille – Verkkolasku

Maksuunpanoluettelo

Maksuunpanoluettelon, jossa on lueteltuna tiekunnan osakkaat, tieyksiköt ja veloitettavat summat saadaan tulostettua SQL-kyselyllä:

    select Nimi,Yksiköt, Format(Yksiköt*0.05,”0.00″) AS Summa from Asiakkaat in ’%91’