Ajankohtaiset tiedotteet

Tavoitelistat (SQL)

Tavoitteet maksajittain ja vuokrapaikoittain (SQL)

Tavoitelista, jossa näkyy kaikki vuokrapaikat:

• Valitse Tulosta | Kyselytilastot (SQL) | Luo kyselyitä
• Valitse vasemman yläkulman alaspudotuslistasta seuraava vapaa määrittämätön kysely ja anna sille sopiva nimi, esim. ”Tavoitteet kaikista vuokrapaikoista”
• Kopioi alla oleva SQL-lause (maalaus ja ctrl+C = kopioi) ja liitä (ctrl+V = liitä) se isännöintiohjelman sql-kyselytoiminnon isoon tekstikenttään

TRANSFORM Format(Sum(Laskurivit.[Summa]),’0.00′) AS Tavoite SELECT Max(Huoneistot.[Porras ja huoneisto])
AS Huoneistokirjain, Max(Huoneistot.[Pinta-ala tark]) AS PintaAlaTarkMit, Max(Maksajat.Nimi)
AS [Maksajan nimi], Laskurivit.Viitenumero FROM Huoneistot
INNER JOIN (Laskurivit INNER JOIN Maksajat ON Maksajat.ID = Laskurivit.Maksaja)
ON Huoneistot.ID = Laskurivit.Huoneisto WHERE CDate(Laskurivit.Eräpäivä)
BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’) GROUP BY Laskurivit.Viitenumero
ORDER BY Laskurivit.Viitenumero PIVOT Laskurivit.Selite

Kysymys1 on alkaen päivämäärä
Kysymys2 on päättyen päivämäärä

• Paina tallenna ja/tai suorita, jolloin näet taulukossa haluamasi tiedot
• Käytettävissäsi on Tulosta-valikon paperitulosteet ja Muokkaa-valikon erilaiset leikepöytäkopiointiversiot.
• Seuraavilla käyttökerroilla saat tulosteen suoraan valinnalla Tulosta | Kyselytilastot (SQL) | Valmiit kyselyt | Tavoitteet kaikista vuokrapaikoista

Tavoitelista, jossa näkyy vain tämänhetkiset asukkaat (SQL)

Tämä listaus tulostaa Asteri Isännöinnistä tavoitelistan, jossa näkyy vain tämänhetkiset asukkaat.

Se onnistuu SQL-kyselyllä seuraavasti:

• Valitse Tulosta | Kyselytilastot (SQL) | Luo kyselyitä
• Valitse vasemman yläkulman alaspudotuslistasta seuraava vapaa määrittämätön kysely ja anna sille sopiva nimi, esim. ”Tavoitelista nykyisistä asukkaista”
• Kopioi alla oleva SQL-lause (maalaus ja ctrl+C = kopioi) ja liitä (ctrl+V = liitä) se isännöintiohjelman sql-kyselytoiminnon isoon tekstikenttään

TRANSFORM Sum(Laskurivit.[Summa]) AS Tavoite SELECT Max(Huoneistot.[Porras ja huoneisto]) AS Huoneistokirjain,
Max(Maksajat.Nimi) AS [Maksajan nimi], Laskurivit.Viitenumero FROM Huoneistot
INNER JOIN (Laskurivit INNER JOIN Maksajat ON Maksajat.ID = Laskurivit.Maksaja)
ON Huoneistot.ID = Laskurivit.Huoneisto WHERE CDate(Laskurivit.Eräpäivä)
BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’) GROUP BY Laskurivit.Viitenumero
ORDER BY Laskurivit.Viitenumero PIVOT Laskurivit.Selite

Kysymys %1 on jakson alkamispäivä
Kysymys %2 on jakson päättymispäivä missä jaksolla
tarkoitetaan ”nykyhetken” kuukautta eli aikaa jota haluat tarkastella, esim. 1.5.2020 – 31.5.2020

• Paina tallenna ja/tai suorita, jolloin näet taulukossa haluamasi tiedot
• Käytettävissäsi on Tulosta-valikon paperitulosteet ja Muokkaa-valikon erilaiset leikepöytäkopiointiversiot.
• Seuraavilla käyttökerroilla saat tulosteen suoraan valinnalla Tulosta | Kyselytilastot (SQL) | Valmiit kyselyt | Tavoitelista nykyisistä asukkaista

Tavoitteen ja tulleen vertailu (SQL)

Asteri Isännöinnistä saat samaan raporttiin tavoitteen ja maksetun summan seuraavasti:

• Valitse Tulosta | Kyselytilastot (SQL) | Luo kyselyitä
• Valitse vasemman yläkulman alaspudotuslistasta seuraava vapaa määrittämätön kysely ja anna sille sopiva nimi, esim. ”Tavoite ja tullut”
• Kopioi alla oleva SQL-lause (maalaus ja ctrl+C = kopioi) ja liitä (ctrl+V = liitä) se isännöintiohjelman sql-kyselytoiminnon isoon tekstikenttään

Huom! Poista tähti (*) ennen SELECT-sanaa.

SELECT Viite, FORMAT(SUM(Maksu),’0.00′) AS Maksettu, FORMAT(SUM(Tavoite),’0.00′) AS Laskutettu
FROM (SELECT Suoritusrivit.Viitenumero AS Viite, Suoritusrivit.[Suoritus] AS Maksu, 0 AS Tavoite
FROM Suoritusrivit WHERE Suoritusrivit.Suorituspäivä BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’)
UNION *SELECT Laskurivit.Viitenumero AS Viite, 0 AS Maksu, Laskurivit.Summa AS Tavoite FROM Laskurivit
WHERE Laskurivit.Eräpäivä BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’)) GROUP BY Viite

Kysymys %1 on jakson alkamispäivä
Kysymys %2 on jakson päättymispäivä

• Paina tallenna ja/tai suorita, jolloin näet taulukossa haluamasi tiedot
• Käytettävissäsi on Tulosta-valikon paperitulosteet ja Muokkaa-valikon erilaiset leikepöytäkopiointiversiot.
• Seuraavilla käyttökerroilla saat tulosteen suoraan valinnalla Tulosta | Kyselytilastot (SQL) | Valmiit kyselyt | Tavoite ja tullut