Ajankohtaiset tiedotteet

Tavaran saapuminen varastoon

Kun tavara saapuu varastoon, avaa kyseinen ostotilaus.

Syötä mahdollinen valuuttakurssi. Lisää rahti, tulli ja muut kustannukset joko prosenttitai rahamääräisinä:

Voit myös hinnoitella tuotteet rivikohtaisin rahdein, tullein ja muin kustannuksin. Paina ”Hinnoita riveittäin” ja syötä kustannukset kullekin tuoteriville. Kohdalla olevan tuotteen näet tuoterivitaulukon yläpuolella olevasta kentästä. Takaisin normaalitilaan pääset painamalla ”Palauta sarat”.

Jos tavaraa saapuu yhtä paljon kuin on tilattu, voit suoraan painaa Kirjaa saapuneeksi varastoon. Jos jollekin tuoteriville ei ole merkitty toimitettua määrää, ei edes nollaa, niin ohjelma kysyy: ”Merkitsenkö, että ko. tavaroita on lähetetty sama määrä kuin oli tilattu?” Valitse kolmesta eri vaihtoehdosta: (Kyllä = lähetetty tilattu määrä, Ei = lähetetty 0, Peruuta = haluan palata syöttämään määrät). Nyt ostotilaus muuttuu automaattisesti saapuneeksi ostotilaukseksi.

Jos kaikki tavara ei saapunut tilauksen mukaisesti, osa jää jälkitoimitukseen. Tällöin toimi seuraavasti:

  • Avaa ostotilaus.
  • Syötä kullekin tuoteriville Toimitettu-sarakkeeseen se määrä, joka saapui.
  • Syötä valuuttakurssi, rahti, tulli ja muut kustannukset.
  • Paina Kirjaa saapuneeksi varastoon.
  • Nyt ohjelma jättää osan jälkitoimitukseen eli siltä osin jää olemaan ostotilaus. Saapuneet määrät ohjelma muuttaa saapuneeksi ostotilaukseksi.

Kun ostotilaus muuttuu saapuneeksi ostotilaukseksi, ohjelma tallentaa kullekin tuoteriville tuotteen todellisen netto-a-hinnan, joka on siis tuoterivillä oleva a-hinta korjattuna mahdollisella rivikohtaisella alennuksella ja loppusummakohtaisella alennuksella ja pyöristyksellä sekä rahdilla, tullilla ja muilla kustannuksilla muunnettuna euromääräiseksi.

Edelleen ohjelma laskee ja kirjoittaa tuotekortistoon Keskihinta varastossa -kenttään uuden keskihinnan, joka on painotettu keskiarvo vanhasta varastosta ja uudesta saapuneesta erästä, eli kullekin tuotteelle:

uusi keskihinta = (vanha varastomäärä * vanha keskihinta + saapunut määrä * saapuneen netto-a-hinta) / (vanha varastomäärä + saapunut määrä)