Ajankohtaiset tiedotteet

Tarratulostin – tarrojen tulostaminen laskutusohjelmasta

Tarrojen tulostaminen asiakaskortistosta onnistuu laskutusohjelmalla yksittäisinä tarroina tarratulostimelle tai arkkitarroille.

Nimeä tarratulostin ilman välilyöntejä

Laskunsyöttötilassa

Yksittäisiä tarroja voit tulostaa laskunsyöttötilassa omalomake toiminnolla

Tee tarvittavat lomakesovitukset alla olevien esimerkkien mukaan

Laskunsyöttötilassa osoitetarroja

Lisäämällä lomakesovituksen alkuun @KIRJOITIN[tulostimennimi] tuloste ohjautuu ao. kirjoittimelle

Fontin voit määrittää valinnalla Määritä | fontit ja laittamalla muuttujan perään hakasulkuihin fonttimäärityksen, esim @LASKUTUSNIMI[4]

Kun fonttikoko kasvaa, rivit saattavat mennä päällekkäin:

siirrä tulostuskohtaa muuttujilla @NOSTAx ja @LASKEx jotka joko nostavat tai laskevat tulostuskohtaa x mm.

@AS_ -alkuisten muuttujien tiedot haetaan asiakaskortistosta: näitä käyttäen saat tulostettua tarralle sellaisia asiakkaan tietoja, jotka eivät näy laskunsyöttötilassa, mutta jotka ovat asiakaskortissa.

Laskunsyöttötilassa tuotetarroja

Lisäämällä lomakesovituksen alkuun @KIRJOITIN[tulostimennimi] tuloste ohjautuu ao. kirjoittimelle

@TU_ alkuisilla muuttujilla saat tulostettua sellaisia tuotteen tietoja, jotka eivät näy laskurivillä, mutta jotka ovat tuotekortistoon tallennettu

esim @TU_Toimittaja hakee tuotekortistosta toimittaja -kentästä tulostettavan tiedon.

EAN koodin tulostamiseksi määritä valinnalla Määritä | EANviivakoodi tuoteriville missä kentässä EAN koodi on

Tarroja usealle asiakkaalle tarratulostimella

  • Tarratulostimelle voit tulostaa myös asiakaskortiston rivitilasta ja rajatusta osakortistosta.
  • Tulosta joko arkkitarrat -valinnalla tai omalomaketuloste -valinnalla

Arkkitarrat -valinnalla

Arkkitarrat valinnalla

  • Voit määrittää fontin
  • Et voi asettaa tulostinta vaan oletustulostin tulee vaihta tulostamisen ajaksi

Määritä tarra-arkin kooksi 1×1:

tarroja rinnan on 1

tarroja allekkain on 1

Aseta windowsin oletustulostimeksi ensin tarratulostin

Omalomake -valinnalla

Omalomake valinnalla

  • Voit määrittää, mille tulostimelle tulostetaan
  • Et voi valita fonttikokoa

Jos haluat tulostaa tarratulostinta käyttäen osoitetarroja usealle asiakkaalle yhdellä ajolla, voit tehdä sen asiakaskortisto-työvaiheessa

Asiakaskortisto -työvaiheen omalomake -valinnalla voit tulostaa usealle asiakkaalle tarroja

  • Valitse tulostettavat asiakkaat rajattuun osakortistoon
  • Valitse sitten Omatuloste | omalomaketulosteet | ensimmäinen määritämätön omalomake
  • Anna otsikko ja määritä, mitkä kentät tulostetaan
  • Valitse tulostimeksi tarratulostin