Ajankohtaiset tiedotteet

Tapahtumalista (SQL)

Asteri Palkanmaksusta saat Tapahtumalistan seuraavasti:

  • Valitse Tulosta | Kyselytilastot (SQL) | Luo kyselyitä
  • Valitse vasemman yläkulman alaspudotuslistasta seuraava vapaa määrittämätön kysely ja anna sille sopiva nimi, esim. ”Tapahtumalista”
  • Kopioi alla oleva SQL-lause(maalaus ja ctrl+C = kopioi) ja liitä (ctrl+V = liitä) se palkanmaksuohjelman sql-kyselytoiminnon isoon tekstikenttään
  • Poista tähti * unionin ja selectin välistä

SELECT Palkansaajat.ID, Palkansaajat.Nimi, ’1’ AS Osio, %95.Selite, %95.Kpl, %95.aHinta, %95.Yhteensä,

%95.Kustannuspaikka FROM Palkansaajat INNER JOIN %95 ON Palkansaajat.ID = %95.ID

WHERE %95.Laji = ’raha’ AND %95.Yhteensä <> 0 UNION *SELECT Palkansaajat.ID, Palkansaajat.Nimi,

’2’ AS Osio, %95.Selite, %95.Kpl, %95.aHinta, %95.Yhteensä, %95.Kustannuspaikka FROM Palkansaajat

INNER JOIN %95 ON Palkansaajat.ID = %95.ID WHERE %95.Laji = ’luon’ AND %95.Yhteensä <> 0

UNION *SELECT Palkansaajat.ID, Palkansaajat.Nimi, ’3’ AS Osio, %95.Selite, %95.Kpl, -1 * %95.aHinta,

-1 * %95.Yhteensä, %95.Kustannuspaikka FROM Palkansaajat INNER JOIN %95 ON Palkansaajat.ID = %95.ID

WHERE %95.Laji = ’veep’ AND %95.Yhteensä <> 0 UNION *SELECT Palkansaajat.ID, Palkansaajat.Nimi, ’4’ AS Osio,

’EpnAlainenPalkka’ AS Selite, ” AS Kpl, ” AS aHinta, %94.EpnAlainenPalkka AS Yhteensä, ” AS Kustannuspaikka

FROM Palkansaajat INNER JOIN %94 ON Palkansaajat.ID = %94.ID UNION *SELECT Palkansaajat.ID,

Palkansaajat.Nimi, ’5’ AS Osio, ’Ennakonpidätys’ AS Selite, ” AS Kpl, ” AS aHinta,

%94.Ennakonpidätys AS Yhteensä, ” AS Kustannuspaikka FROM Palkansaajat

INNER JOIN %94 ON Palkansaajat.ID = %94.ID UNION *SELECT Palkansaajat.ID, Palkansaajat.Nimi, ’6’ AS Osio,

%95.Selite, %95.Kpl, %95.aHinta, %95.Yhteensä, %95.Kustannuspaikka FROM Palkansaajat

INNER JOIN %95 ON Palkansaajat.ID = %95.ID WHERE %95.Laji = ’korv’ AND %95.Yhteensä <> 0

UNION *SELECT Palkansaajat.ID, Palkansaajat.Nimi, ’7’ AS Osio, %95.Selite,

%95.Kpl, -1 * %95.aHinta, -1 * %95.Yhteensä, %95.Kustannuspaikka FROM Palkansaajat

INNER JOIN %95 ON Palkansaajat.ID = %95.ID WHERE %95.Laji = ’vähe’ AND %95.Yhteensä <> 0

UNION *SELECT Palkansaajat.ID, Palkansaajat.Nimi, ’8’ AS Osio, ’Maksetaan’ AS Selite, ” AS Kpl,

” AS aHinta, %94.PalkansaajalleMaksettava AS Yhteensä, ” AS Kustannuspaikka FROM Palkansaajat

INNER JOIN %94 ON Palkansaajat.ID = %94.ID UNION *SELECT Palkansaajat.ID, Palkansaajat.Nimi,

’9’ AS Osio, %95.Selite, %95.Kpl, %95.aHinta, %95.Yhteensä, %95.Kustannuspaikka

FROM Palkansaajat INNER JOIN %95 ON Palkansaajat.ID = %95.ID WHERE %95.Laji = ’tark’

AND (%95.Kpl <> 0 OR %95.aHinta <> 0 OR %95.Yhteensä <> 0) ORDER BY Palkansaajat.Nimi, Osio

  • Paina tallenna ja/tai suorita, jolloin näet taulukossa haluamasi tiedot
  • Käytettävissäsi on Tulosta-valikon paperitulosteet ja Muokkaa-valikon erilaiset leikepöytäkopiointiversiot.
  • Seuraavilla käyttökerroilla saat tulosteen suoraan valinnalla Tilasto | Kyselytilastot (SQL) | Valmiit kyselyt | Tapahtumalista