Ajankohtaiset tiedotteet

Suoritusten korjaaminen reskontrassa

Virheellisen suorituksen poistaminen

Suoritus poistetaan Reskontra-työvaiheessa toiminnolla Muokkaa|Poista suoritus. Poistaminen muuttaa tavoitteen takaisin avoimeksi.

Jos käyt kortistossa Suoritusrivit-taulussa poistamassa suorituksia, tavoitteet eivät automaattisesti muutu takaisin avoimiksi. Tällöin aja yhtiöluetteloikkunasta toiminto Tarkista|Laskurivit vs. Suoritusrivit, ja anna ohjelman korjata virheet automaattisesti, niin tavoitteet ovat sen jälkeen taas avoinna.

Kirjaa kaikki suoritukset uudelleen

Jos Sinulle tulee tilanne, että haluaisit jälkikäteen muuttaa sitä tapaa, miten suoritukset ovat vuoden mittaan kohdistuneet, voit käyttää Reskontra-työvaiheen toimintoa Muokkaa|Kirjaa kaikki suoritukset uudelleen.

Toiminto tekee ennen muokkausta automaattisen varmuuskopion ab09_wvk_VVVVKKPPTTMMSS.var -tyyliselle nimelle.

Sitten ohjelma kirjaa koko seurantajakson kaikki suoritukset automaattisesti uudelleen noudattaen niitä määrityksiä, jotka olet tehnyt kohdissa Määritä|Reskontra ja Määritä|Reskontran kohdistusjärjestys.

Kirjaa uudelleen yhden maksajan suoritukset

Reskontra-työvaiheessa on toiminto Muokkaa|Kirjaa uudelleen yhden maksajan suoritukset. Toimii samoin kuin yllä, mutta ei tee automaattista varmuuskopiota ja kirjaa uudelleen vain yhden maksajan suoritukset kerrallaan.

Rästit ja ennakot yhteissummina

Jos edellisvuodelta on jäänyt monta pikkusummaa monelta kuukaudelta, reskontraan kohdistuvat suoritukset voivat pirstaloitua pikkusummiksi, jotka ovat epämukavan näköisiä erilaisilla listauksilla.

Tällöin voit käyttää Reskontra-työvaiheen toimintoa Muokkaa|Yhdistele rästit ja ennakot vuokrapaikoittain.

Saat pikkusummat yhtenä könttänä vuokrapaikoittain, jolloin uudet reskontraan kohdistuvat suoritukset eivät pirstaloidu.

Ohjelma tekee ennen muokkausta automaattisen varmuuskopion ab09_wvk_VVVVKKPPTTMMSS_rasti.var -tyyliselle nimelle.

Laskurivien miinusten ja plussien kumoaminen

Jos edelliseltä seurantajaksolta on jäänyt joiltakin kuukausilta rästiä ja joiltakin ennakkoa, erilaisissa listauksissa esiintyy miinuksia ja plussia, jotka saattavat tehdä listauksesta epämukavan luettavan.
Samanlainen tilanne voi syntyä, jos reskontran kohdistuminen on määritetty suorituskuukauteen, jolloin plussia ja miinuksia saattaa esiintyä kesken seurantajakson.

Tällöin saatat hyötyä yritysluetteloikkunan Tarkista|Laskurivit vs. Suoritusrivit -toiminnon lopussa olevasta kysymyksestä, kuitataanko Laskurivien Avoinna-sarakkeessa olevat miinukset ja plussat päittäin, jolloin edellisvuoden rästeistä siirtyy pelkkä nettosumma ja mahdolliset esim. suorituskuukauteen kohdistamisen vuoksi roikkumaan jääneet vastakkaismerkkiset rivit kuittaantuvat.

HUOM! Voi olla huonokin asia, jos sallit ohjelman kuittailla miinukset ja plussat kohdistaen eri vuokrapaikkoihin, koska tällöin vuokrapaikkakohtaiset tilastot eivät täsmää esim. tilinpäätösvaiheessa.