Ajankohtaiset tiedotteet

Suoritusten kohdistusehdotus isännöinnissä

Kun suorituksia kirjataan käsin reskontraan ja painetaan Kohdista, ohjelma näyttää taulukossa ehdotuksen, miten suoritus voitaisiin esimerkiksi kohdistaa.

Käyttäjän vastuulla on tarvittaessa muuttaa kohdistuminen sellaiseksi kuin halutaan. Kolmella tähdellä *** merkittyihin sarakkeisiin, mieluiten lähinnä Suoritus-sarakkeeseen voi tehdä muutoksia. Ruudulla näkyy punaisella pohjalla, jos rahamäärä ei ole vielä tasan.

Koska kohdistustaulukon tarkistaminen ja viimeistely on käyttäjän vastuulla, myös kohdistumisen lopputulos on käyttäjän vastuulla.

Ohjelman tarjoama kohdistusehdotus on hieno lisäpalvelu, joka tarjotaan siksi, että se sopii joidenkin suoritusten osalta juuri hyvin. Kaikkien suoritusten osalta se ei ehkä ole se, mitä haettiin, jolloin tehtäväksesi jää kohdistusehdotuksen muokkaaminen kelvolliseksi ennen kuin painat Tallenna.

Kohdistusehdotukseen voit vaikuttaa Määritä|Reskontra-kohdassa olevilla kolmella täplällä, mihin kuukausiin kohdistetaan. Lisäksi Määritä|Reskontran kohdistusjärjestys-kohdassa voit antaa vuokrapaikkojen kuittaantumisjärjestyksen.

Kohdistusehdotus syntyy siten, että ohjelma katsoo, mikä summa on Laskurivit-taulukon Avoinna-sarakkeessa. Siellä voi olla vanhojen rästien tai ennakoiden taikka edellisten epätasaisten maksujen vuoksi epätasaisia summia, minkä vuoksi kohdistuskin näyttää epätasaiselta. Jos kysymyksesi on: ”Miksi tässä on kohdistunut tällainen kummallinen summa?” Vastaus on aina sama: ”Koska kohdistushetkellä oli Laskurivit-taulukon Avoinna-sarakkeessa aiempien kohdistamisten jäljiltä sellainen summa.”

Millään määritysvalintayhdistelmällä ei luultavasti tule sellaista kohdistusehdotusta, joka sopisi aina kaikissa tilanteissa hyvin. Käsittääkseni ei ole teoriassakaan mahdollista ohjelmoida sellaista määritystä, jolla ohjelma ajattelisi kaikissa tilanteissa samoin kuin asukas tai isännöitsijä tarkoitti. Tämän vuoksi kohdistusehdotuksen muutteleminen on erittäin tärkeää.

Jälkeenpäin voit tutkia kohdistumisia erilaisista tulosteista sekä Kortisto-työvaiheessa avaamalla Laskurivit- tai Suoritusrivit-taulukon.

Kun suorituksia kirjataan pankin Saapuvat viitemaksut -tiedostosta, kaikki suoritukset kohdistuvat ohjelman ehdotuksen mukaan. Jos kuitenkin olet KTL:n asetuksissa ruksannut ”Kirjaa vain jos suoritus on yhtä suuri kuin avoin tavoite”, vain tasaiset suoritukset kohdistuvat automaattisesti ja epätasaiset saat virhelistalle, josta voit viedä ne käsin reskontraan muokaten kohdistusehdotusta sopivaksi.