Suoritusten kirjaaminen camt.054-palautesanomasta

KTL:n kirjauksen rinnalla on tarjolla ISO 20022 Tapahtumaraportin xml-muotoisen camt.054-palautesanoman kirjaamismahdollisuus. Sekä KTL:n että camt.054:n kirjaustoiminnoissa Asteri löytää oikean laskun, olipa saapuvassa tiedostossa viite suomalaisessa tai RF-muodossa, ja olipa isännöintiaineistossa viite suomalaisessa tai RF-muodossa.

Voit kirjata saapuvat viitemaksut entiseen tapaan suomalaisesta Saapuvat viitemaksut (KTL) -tiedostosta tai uudella tavalla ISO 20022 -standardin Tapahtumaraportin xml-muotoisesta camt.054-palautesanomasta. Taloyhtiöt-ikkunassa on Saapuneet -valikossa KTL ja camt.054-kirjaukselle omat valikot. Camt.054 voidaan kohdistaa joko taloyhtiön IBANilla tai pelkällä viitteellä. Taloyhtiön IBAN määritellään huoneistotilassa Määritä|IBAN-tilinumero -toiminnolla.

KTL-tiedostossa välittyy vain suomalainen viitenumero:

camt.054-palautesanomassa välittyy yhtä hyvin suomalainen viitenumero kuin kansainvälinen RF-viitekin:

Asteri Isännöinti kohdistaa maksun, jos saapuvassa tiedostossa on sellainen suomalainen viite tai RF-viite, jonka suomalainen tai RF-vastine löytyy reskontrasta eli esitysmuoto on vapaa.

KTL ei poistune lähivuosina, mutta sen käytettävyys saattaa rapautua ajan mittaan, jos esim. RF-viite yleistyisi.

Samat perusmääritykset pätevät sekä KTL- että camt.054-muotoiseen kirjaamiseen. Ts. sekä  Saapuneet|Lue palaute-KTL|Asetukset -toiminto että Lue tapahtumaraportti xml camt.054|Asetukset -toiminto johtavat samaan määritysikkunaan. Samoin Reskontra-työvaiheen Määritä|Reskontra -toiminto ja Määritä|Reskontran kohdistusjärjestys -toiminto vaikuttavat niin KTL:n kuin camt.054:n kirjaamiseen.

Yleensä seurantajakson tietokannan sisällä viite on kaikissa taulukoissa suomalaisessa muodossa tai kaikissa taulukoissa RF-muodossa, joten mm. tiliotteet tulevat siististi ja Tarkista laskurivit vs. suoritusrivit -toiminto on hyvin käytettävissä.

Rästien ja ennakoiden tuonnissa ohjelma muuntaa edelliseltä vuodelta periytyvien rästien ja ennakoiden viitenumeron siihen muotoon, jossa viite on uudessa seurantajaksossa. Näin ollen myös rästien siirron jälkeen saadaan siistit tiliotteet ja sujuvat tarkistustoiminnot.