Ajankohtaiset tiedotteet

Suorituspäiväkirja (SQL)

  • Valitse Tulosta | Kyselytilastot (SQL) | Luo kyselyitä
  • Valitse vasemman yläkulman alaspudotuslistasta seuraava vapaa määrittämätön kysely ja anna sille sopiva nimi, esim. ”Suorituspäiväkirja”
  • Kopioi alla oleva SQL-lause (maalaus ja ctrl+C = kopioi) ja liitä (ctrl+V = liitä) se isännöintiohjelman sql-kyselytoiminnon isoon tekstikenttään
  • Poista tähti * unionin ja selectin välistä

SELECT ” AS Tositenumero, ” AS Päivämäärä, ” AS Tositelaji, ” AS Kustannuspaikka, ” AS Laskunnumero,

Suoritusrivit.Selite, ” AS Selite2, ’1710’ AS Debet, [Vuoden vuokrapaikat].[kp-tili] AS Kredit,

Format(Sum(Suoritusrivit.[Suoritus]),’0.00′) AS Euroa FROM Suoritusrivit

INNER JOIN [Vuoden vuokrapaikat] ON Suoritusrivit.Selite = [Vuoden vuokrapaikat].[Selite]

WHERE Suoritusrivit.Suoritus > 0 AND CDate(Suoritusrivit.Suorituspäivä)

BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’) GROUP BY Suoritusrivit.Selite, [Vuoden vuokrapaikat].[kp-tili]

UNION *SELECT ” AS Tositenumero, ” AS Päivämäärä, ” AS Tositelaji, ” AS Kustannuspaikka,

” AS Laskunnumero, Suoritusrivit.Selite, ” AS Selite2, [Vuoden vuokrapaikat].[kp-tili] AS Debet,

’1710’ AS Kredit, Format(-1 * Sum(Suoritusrivit.[Suoritus]),’0.00′) AS Euroa FROM Suoritusrivit

INNER JOIN [Vuoden vuokrapaikat] ON Suoritusrivit.Selite = [Vuoden vuokrapaikat].[Selite]

WHERE Suoritusrivit.Suoritus < 0 AND CDate(Suoritusrivit.Suorituspäivä)

BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’) GROUP BY Suoritusrivit.Selite, [Vuoden vuokrapaikat].[kp-tili]

  • Paina tallenna ja/tai suorita, jolloin näet taulukossa haluamasi tiedot
  • Käytettävissäsi on Tulosta-valikon paperitulosteet ja Muokkaa-valikon erilaiset leikepöytäkopiointiversiot.
  • Seuraavilla käyttökerroilla saat tulosteen suoraan valinnalla Tulosta | Kyselytilastot (SQL) | Valmiit kyselyt | Suorituspäiväkirja