Ajankohtaiset tiedotteet

Suorituslaji

Palkansaajan perustiedoissa on kenttä suorituslaji. Jokaisella palkansaajalla on oma suorituslajinsa, joka määritetään palkkojen syöttötilassa napsauttamalla palkansaajan nimen vieressä olevaa […] -painiketta.

Suorituslaji on palkansaajakohtainen: Oletusarvona uudelle lisättävälle palkansaajalle tarjottavan suorituslajin voit määrittää palkkojen syöttöti-lassa valinnalla Määritä|Suorituslajin (yrityskohtainen) oletusarvo.

Avattaessa vanhaa aineistoa ensimmäisen kerran ohjelma kysyy oletus-suorituslajin sijoittaen sen joka palkansaajalle. Anna suorituslajiksi se suorituslaji, joka sopii useimmille palkansaajille. Tämän jälkeen käy kor-jaamassa niiden palkansaajien suorituslaji, joiden suorituslaji poikkeaa antamastasi oletusarvosta.

Uutta palkanmaksukertaa perustettaessa kullekin palkansaajalle tulee pohjaksi hänen oma oletussuorituslajinsa. Palkansaajakohtaista oletus-suorituslajia pääsee muuttamaan painamalla palkkojensyöttö-ikkunassa palkansaajan nimen vieressä olevaa […] -painiketta ja siellä edelleen suorituslaji-kenttää tai vaihtoehtoisesti palkansaajakortistossa.

Palkkojensyöttö-ikkunassa näkyy palkansaajan palkanmaksukertakoh-tainen suorituslaji tekstikentässä, jota pääsee vapaasti muokkaamaan. Painamalla vieressä olevaa […] -painiketta saa näkyviin suorituslajien lu-ettelon, josta voi valita kaksoisnapsautuksella tai vie -painikkeella – palkanmaksajakohtainen suorituslajin oletusarvo määriteltävissä (Määri-tä|Suorituslajin oletusarvo).

Ei-savan alaisen (ent. ei-sotun alaisen) palkanmaksukerran (esim. suorituslaji H) voit perustaa laittamalla palkanmaksukertakohtaisen savapro-sentin (ent. sotuprosentin) nollaksi. Tällöin ohjelma huomioi ko. palkat palkkalistojen yhdistelmän loppuun tulevassa veroilmoituksessa oma-aloitteisista veroista. Samoin jos savaprosentti (ent. sotuprosentti) on nolla, ohjelma laskee savan alaisten (ent. sotun alaisten) palkkojen määräksi nollan ja kyseiset ei-savan alaiset (ent. sotun alaiset) palkat eivät näy myöskään vuosiyhteenvedossa savan alaisten (ent. sotun alaisten) palkkojen yhteissummassa.