Suoritukset päivittäin ja päiväkohtaisin yhteissummin (SQL)

Kysymys: Kuinka saan suoritukset päivittäin ja päiväkohtaisin yhteissummin Asteri Laskutuksesta?

Vastaus: SQL-kyselyllä seuraavasti

  • Valitse Tilasto | Kyselytilastot (SQL) | Luo kyselyitä
  • Valitse vasemman yläkulman alaspudotuslistasta seuraava vapaa määrittämätön kysely ja anna sille sopiva nimi, esim. ”Suoritukset päivittäin ja päiväkohtaisin yhteyissummin”
  • Kopioi alla oleva SQL-lause(maalaus ja ctrl+C = kopioi) ja liitä (ctrl+V = liitä) se laskutusohjelman sql-kyselytoiminnon isoon tekstikenttään

SELECT * FROM ( SELECT ” AS Tositenumero, [Viimeisin suorituspäivä] AS Maksupäivä, ’Yhteensä’ AS Lsno,

” AS Asno, Sum([Viimeisin suoritus mk]) AS SuoritusEuroa, ’Yhteensä’ AS Apu FROM [Reskontra]

WHERE ISDATE([Viimeisin suorituspäivä]) AND IIF(ISDATE([Viimeisin suorituspäivä]), CDate([Viimeisin suorituspäivä])

BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’), FALSE) GROUP BY [Viimeisin suorituspäivä]

UNION ALL SELECT [Suorituksen tositenumero] AS Tositenumero, [Viimeisin suorituspäivä] AS Maksupäivä,

[Laskunnumero] AS Lsno, [Asiakasnumero] AS Asno, [Viimeisin suoritus mk] AS SuoritusEuroa, ” AS Apu

FROM [Reskontra] WHERE ISDATE([Viimeisin suorituspäivä]) AND IIF(ISDATE([Viimeisin suorituspäivä]),

CDate([Viimeisin suorituspäivä]) BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’), FALSE) )

ORDER BY CDATE(Maksupäivä), Apu

Kysymys %1 on jakson alkamispäivä

Kysymys %2 on jakson päättymispäivä

  • Paina tallenna ja/tai suorita, jolloin näet taulukossa haluamasi tiedot
  • Käytettävissäsi on Tulosta-valikon paperitulosteet ja Muokkaa-valikon erilaiset leikepöytäkopiointiversiot.
  • Seuraavilla käyttökerroilla saat tulosteen suoraan valinnalla Tilasto | Kyselytilastot (SQL) | Valmiit kyselyt | Suoritukset päivittäin ja päiväkohtaisin yhteissummin