Ajankohtaiset tiedotteet

Suoritukset maksajittain ja vuokrapaikoittain (SQL)

Kysymys: Miten saan listauksen suorituksista siten, että maksajat ovat allekkain ja vuokrapaikat rinnakkain?

Vastaus: Asteri Isännöinnistä saa kyseisen listauksen seuraavasti:

  • Valitse Tulosta | Kyselytilastot (SQL) | Luo kyselyitä
  • Valitse vasemman yläkulman alaspudotuslistasta seuraava vapaa määrittämätön kysely ja anna sille sopiva nimi, esim. ”Suoritustaulukko”
  • Kopioi alla oleva SQL-lause (maalaus ja ctrl+C = kopioi) ja liitä (ctrl+V = liitä) se isännöintiohjelman sql-kyselytoiminnon isoon tekstikenttään

TRANSFORM Sum(Suoritusrivit.[Suoritus]) AS Maksettu

SELECT Max(Huoneistot.[Porras ja huoneisto]) AS Huoneistokirjain,

Max(Huoneistot.[Pinta-ala tark]) AS PintaAlaTarkMit, Max(Maksajat.Nimi) AS [Maksajan nimi],

Suoritusrivit.Viitenumero FROM Huoneistot

INNER JOIN (Maksajat INNER JOIN (Suoritusrivit INNER JOIN

(SELECT Maksaja, Huoneisto, Viitenumero FROM Laskurivit GROUP BY Maksaja, Huoneisto, Viitenumero) a

ON Suoritusrivit.Viitenumero = a.Viitenumero) ON Maksajat.ID = a.Maksaja)

ON Huoneistot.ID = a.Huoneisto WHERE Suoritusrivit.Suorituspäivä

BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’) GROUP BY Suoritusrivit.Viitenumero

ORDER BY Suoritusrivit.Viitenumero PIVOT Suoritusrivit.Selite

Kysymys1 on alkaen päivämäärä

Kysymys2 on päättyen päivämäärä

  • Paina tallenna ja/tai suorita, jolloin näet taulukossa haluamasi tiedot
  • Käytettävissäsi on Tulosta-valikon paperitulosteet ja Muokkaa-valikon erilaiset leikepöytäkopiointiversiot.
  • Seuraavilla käyttökerroilla saat tulosteen suoraan valinnalla Tulosta | Kyselytilastot (SQL) | Valmiit kyselyt | Suoritustaulukko