Ajankohtaiset tiedotteet

Suorituksen kirjaaminen isännöinnin reskontraan

Yksittäisen suorituksen kirjaaminen

Siirry Reskontra-työvaiheeseen.

Syötä suorituksen

  • viitenumero, huoneistotunnus, -numero tai maksajan nimi ja paina ENTER
  • suorituspäivä
  • suorituksen rahamäärä
  • kirjanpidon tilinumero

Tarkista ja oikaise syöttämäsi tiedot.

Paina Kohdista.

Ohjelma etsii ko. maksajan ja huoneiston avoimet vastikkeet ja pyrkii mahdollisimman hyvin kohdistamaan saapuneen suorituksen niihin. Voit vapaasti korjailla ohjelman näyttämän kohdistus-ehdotuksen Summa-, Suoritus- ja Suorituspäivä-saraketta. Paina sitten Tallenna, jolloin ohjelma kirjaa suorituksen reskontraan, tai Peruuta, jolloin kirjaus ei talletu.

Reskontrassa on Näytä vanhat suoritukset -painike, jolla saat näkyviin maksajan aiemmat suoritukset ja voit korjailla niissä olevia suorituspäiviä. Jos maksajaa ei ole valittu eli jos viitenumero on tyhjä, painike näyttää kaikkien maksajien aiemmat suoritukset.

Näppäinkäyttö

Reskontra-ikkunassa voit liikkua hiirellä klikaten. Myös näppäinkäyttö on mahdollista ja ehkä nopeampaakin kuin hiiren kanssa toimiminen.

Tekstilaatikosta seuraavaan liikutaan Tab-näppäimellä.

Tab-näppäin myös aktivoi matkan varrella olevia painikkeita, joiden toiminnan saa tällöin käynnistymään painamalla enter.

Painikkeiden toiminnan saa käynnistettyä myös painamalla alt+alleviivattu kirjain, esim. huoneiston  perusteella etsitään painamalla alt+e, kohdistus taas käynnistyy valinnalla alt+k.

Kohdistus-taulukossa liikutaan painamalla enter tai käyttämällä nuolinäppäimiä. Kohdistus-taulukon korjaamista nopeuttaa mm. sellainen kikka, että syöttämällä piste (.) tai pilkku (,) ja enter saat riville kirjautumaan yläpuolella olevan rivin tiedon.

Viitenumeron etsiminen

Huoneiston perusteella…

Syötä Huoneisto-kohdan tekstilaatikkoon huoneiston tunnus (esim. 1) tai porras ja huoneisto (esim. A1). Paina enter tai klikkaa Etsi-painiketta. Jos huoneistolla on useita maksajia, ohjelma näyttää ne valintaikkunassa, jossa voit siirtyä haluamasi maksajan kohdalle ja painaa OK.

Maksajan nimen perusteella…

Syötä Maksajan nimi -kohdan tekstilaatikkoon pätkä maksajan nimeä. Paina enter tai klikkaa Etsi-painiketta. Jos löytyy useita sopivia maksajia, ohjelma näyttää ne valintaikkunassa, jossa voit siirtyä haluamasi maksajan kohdalle ja painaa OK.

 

Viitenumeron lopun perusteella…

Syötä Viitenumero-kohdan tekstilaatikkoon muutama viitenumeron viimeinen numero ja paina enter. Ohjelma näyttää valintaikkunassa kaikki ko. tavalla päättyvät maksajat.

…kun viitenumero on löytynyt

Kun viitenumero on löytynyt, ohjelma kirjoittaa Huoneisto-tekstilaatikkoon portaan ja huoneiston, Maksajan nimi-tekstilaatikkoon maksajan nimen, Suoritus-tekstilaatikkoon oletukseksi avoinna olevan summan, suorituspäiväksi koneen kellon päivämäärän tai viimeksi kirjatussa suorituksessa käytetyn suorituspäivän ja Kirjanpidon rahatilin numero-tekstilaatikkoon viimeksi käytetyn kirjanpidon tilinumeron. Ohjelman ehdottamia tietoja voit vapaasti muutella siten, että ne vastaava todellisia tapahtumia.