Ajankohtaiset tiedotteet

Suoriteperusteinen kirjanpito isännöinnistä (SQL)

Asteri Isännöinti ohjelmassa on Tulosta|Suorituspäiväkirja toiminto, josta saamasi aineiston voit viedä kirjanpitoon kuukausittain. Näin saat kirjanpidon tehtyä vuoden mittaan maksuperusteisesti. Tilinpäätösvaiheessa kirjanpito on sitten muutettava suoriteperusteiseksi, missä auttaa mm. Asteri Isännöinti ohjelman Tulosta|Tilinpäätöserittely toiminto.

Jos kuitenkin haluat tehdä kirjanpidon jokaiselta kuukaudelta suoriteperusteisesti, tarvitset Asteri Isännöinnistä laskutuspäiväkirjan eli tiedon asukkailta ja osakkailta laskutetuista vastikkeista. Tällaista ei ohjelmassa ole erillisenä toimintona, mutta saat sen tulostettua.

Tässä esitetty menettely on teoriassa mahdollista sillon kun maksun eräpäivä on suoriteperusteen kuukauden mukainen päivä.

Tulosta|Kyselytilastot(SQL)|Luo kyselyitä -toiminnolla seuraavasti:

Valitse vasemman yläkulman alaspudotuslistasta seuraava vapaa määrittämätön kysely ja anna sille sopiva nimi, esim. ”Laskutuspäiväkirja”
Kopioi jompikumpi alla olevista SQL-lauseista (maalaus ja ctrl+C = kopioi) ja liitä (ctrl+V = liitä) se isännöintiohjelman sql-kyselytoiminnon isoon tekstikenttään

Seuraava lause tuottaa vain ne sarakkeet, joissa on isännöintiohjelmasta saatavaa tietoa:

SELECT Selite, [kp-tili], Sum([Summa]) AS Euroa FROM Laskurivit
WHERE CDate([Eräpäivä]) BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’)
GROUP BY Selite, [kp-tili]

Seuraava lause tuottaa myös tyhjiä sarakkeita siten, että aineisto on samanmuotoista kuin Asteri Kirjanpidon päiväkirja:

SELECT ” AS Tositenumero, ” AS Päivämäärä, ” AS Tositelaji, ” AS Kustannuspaikka, ”
AS Laskunnumero, Selite, ” AS Selite2, ’1500’ AS Debet, [kp-tili] AS Kredit, Sum([Summa])
AS Euroa FROM Laskurivit WHERE CDate([Eräpäivä]) BETWEEN DateValue(’%1’)
AND DateValue(’%2’) GROUP BY Selite, [kp-tili]

Kysymys1: Alkaen pvm
Kysymys2: Päättyen pvm

Paina tallenna ja/tai suorita, jolloin näet taulukossa haluamasi tiedot
Käytettävissäsi on Tulosta-valikon paperitulosteet ja Muokkaa-valikon erilaiset leikepöytäkopiointiversiot.

Seuraavilla käyttökerroilla saat tulosteen suoraan valinnalla Tulosta | Kyselytilastot (SQL) | Valmiit kyselyt | Laskutuspäiväkirja