Ajankohtaiset tiedotteet

Suoramaksun peruuttaminen

Jos haluat peruuttaa suoramaksuja, peruutusaineisto on lähetettävä vähintään 4 pankkipäivää ennen eräpäivää.

Suoramaksun peruutusaineiston voit luoda Taloyhtiöt-ikkunan Finvoice-valikosta tai huoneistotilan Tulosta-valikosta.

Peruutusaineiston luontia varten Sinulla täytyy olla tallessa alkuperäinen Finvoice-veloitusaineisto, koska peruutustiedostoon täytyy saada samoja perustietoja kuin on alkuperäisessä laskuaineistossa.

Valitse alkuperäisen Finvoice-laskuaineiston tiedostonimi. Valitse, minkänimiseen tiedostoon haluat tehdä peruutusaineiston. Asteri Isännöinnissä voit rajata nimen, katuosoitteen, henkilötunnuksen, sähköpostiosoitteen tai viitenumeron perusteella, että peruutetaan vain jonkun tai joidenkuiden maksajien suoramaksu.

Kun painat OK, ohjelma luo peruutusaineiston. Lähetä se pankkiyhteydelläsi eteenpäin.

Suoramaksun peruutusilmoitusten tulostaminen

Kun peruutat suoramaksuja, asiasta on ilmoitettava ko. maksajille. Jos peruutus on sovittu maksajan kanssa esim. puhelimessa, asia lienee maksajalle selvä. Muussa tapauksessa maksajalle on lähetettävä peruutusilmoitus.

Asteri Isännöinnissä Vuokrapaikat-työvaiheen Tulosta kaikkien tilisiirrot .. osalle tai Osalle SQL -toiminnoilla voit rajata peruutusilmoituksen tulostukseen mukaan samat maksajat, joista olet luonut mahdollisesti rajatun xml-muotoisen peruutustiedoston.

esim. SQL-lause Asukainen Antti -nimisen maksajan rajaamiseen: SELECT Laskurivit.Huoneisto AS ID FROM Laskurivit INNER JOIN Maksajat ON Laskurivit.Maksaja = Maksajat.ID WHERE Maksajat.Nimi LIKE ’Asukainen Antti’ AND ” & eLaskuVaiSuoramaksu = ’suoramaksu’ GROUP BY Huoneisto

Valitse täplä kohtaan ”tulostetaan peruutusilmoitus”.

Kun painat OK, saat peruutusilmoitukset paperille