Silent asennus

Asennan luokalliseen koneita Asteri ohjelmat. Onko mahdollisuutta asentaa niitä komentojono / skripti / unattended / qbtyylisesti?

Olemme asentaneet ohjelmat aina yksitellen käsipelillä.

Asterin asennusohjelma pohjautuu VB6:n setupkittiin, tietojemme mukaan automaattinen asennus onnistuu myös.

setup /silent:

1. Pura asennuspaketti tilapäiseen hakemistoon

2. Suorita sieltä SETUP.EXE /s eli esimerkiksi SETUP.EXE /sc:\setup.log

UnInstallointi

Tee skripti / bat jossa 2 riviä:

C:\WINDOWS\st6unst.exe -n ”C:\wkpdemo\ST6UNST.LOG”  -f -q

rmdir c:\wkpdemo /s /q