Ajankohtaiset tiedotteet

Selitepakko

Jos jollekin tilille kirjattuihin tapahtumiin on pakko syöttää selite, voit määrittää tilikarttaan kyseiselle tilille selitepakon:

Kun kirjaat päiväkirjaan ko. tilille, riville ei tule automaattisesti selitettä.

Tyhjät selitteet on helppo huomata ja täydentää.

Selitte manuaalisesti pakottaen

Kun syötät päiväkirjassa debet- tai kredit-sarakkeeseen s1700 eli s ja tilinumero, ohjelma kirjoittaa selitteeksi ko. tilin nimen ja debet/kredit-sarakkeeseen pelkän tilinumeron.