Ajankohtaiset tiedotteet

Samalla maksajalla useampia huoneistoja

Tapa 1: ohjelma luo eri huoneistoihin samalle maksajalle eri viitenumerot

Jos samalla maksajalla on useita huoneistoja, Asteri Isännöinti tuottaa hänelle jokaisesta huoneistosta erillisen maksulapun. Tämä sen vuoksi, että kussakin huoneistossa on viitenumerossa huoneiston numero eli samalle maksajalle tulee eri viitenumero eri huoneistoon, esim.

  • 52001001x
  • 52005001x
  • 52013001x

(x on tarkistenumero ja sitä edeltävä 001 on maksajan numero, 001, 005 ja 013 ovat esimerkkejä huoneistonnumeroista)

Tällöin ei kannata välittää ohjelman herjasta, että samalla maksajalla on eri viitteitä. Itse asiassa herjan saa kytkettyä pois päältä Taloyhtiöt-ikkunan toiminnolla Tarkista|Määritä, eli voi poistaa ruksin kohdasta ”laskurivien viitteet”. Jos ajoittain haluaa tarkistuksia ajaa esim. jonkin pulmatilanteen vuoksi, se onnistuu Tarkista-valikon erillisiä toimintoja ajamalla.

Yhden maksajan kaikki maksut saadaan tulostettua SQL-kyselyllä:

SELECT Selite, Summa

FROM Laskurivit

WHERE Viitenumero LIKE ’*%3?’ AND [Eräpäivä] BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’)

Kysymys 1 on jakson alkamispäivä Kysymys 2 on jakson päättymispäivä

Kysymys 3 on maksajan numero kolminumeroisena etunollatäytöllä,

esim. 001 = maksaja 1 038 = maksaja 38 117 = maksaja 117

Kyselyn tulostetta voinee käyttää sellaisenaan maksulappuna. Tai kyselyn tuloksen voi viedä leikepöydän kautta Exceliin,jossa voi edelleen muokata maksulapun. Jos haluat tilisiirtolomakkeen näköisen maksulapun, käytä tyhjää tilisiirtolomaketta ja kuulakärkikynää.

HUOM! Maksulappuun pitää valita jokin viitenumero tai mieluummin jättää viitenumero tyhjäksi. Reskontraan kohdistaminen täytyy huolehtia itse tarkasti käsin, koska eri huoneistoissa on reskontrassa eri viitenumerot eikä maksu mene suoraan reskontraan kohdalleen.

Tapa 2: väkisin sama viitenumero samalle maksajalle eri huoneistoihin

Valitse Määritä|Viitenumerot ja ruksaa sieltä kohta Käytän itse syöttämiäni viitenumeroita. Ohjelma ei saa laskea eikä muuttaa viitenumeroita väkisin.

Tällöin voit syöttää maksajalle kaikkiin huoneistoihin saman viitenumeron.

Maksut saat listattua SQL-kyselyllä

SELECT [Porras ja huoneisto], Selite, Summa

FROM Laskurivit

INNER JOIN Huoneistot ON Laskurivit.Huoneisto = Huoneistot.ID

WHERE Viitenumero = ’%3’ AND [Eräpäivä] BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’)

Kysymys 1 on jakson alkamispäivä Kysymys 2 on jakson päättymispäivä

Kysymys 3 on maksajan viitenumero

Kyselyn tulostetta voinee käyttää sellaisenaan maksulappuna. Tai kyselyn tuloksen voi viedä leikepöydän kautta Exceliin, jossa voi edelleen muokata maksulapun. Jos haluat tilisiirtolomakkeen näköisen maksulapun, käytä tyhjää tilisiirtolomaketta ja kuulakärkikynää.

Suoritukset kirjautuvat reskontraan viitenumeron perusteella oikealle henkilölle.