Saldojen siirto muusta ohjelmasta

Saldojen siirto toisesta ohjelmasta, paperitulosteesta tai tilikartan vaihdos toteutetaan samalla menetelmällä. Siirron voi tehdä mutkatta jopa kesken tilikauden yhtiömuodosta riippumatta.

Vertailutiedot

Perustetaan uusi tilikausi, mielellään Asterin mallirunkojen perusteella. Tilikauden jaksoksi määritetään päättynyt tilikausi ja ensimmäiseksi päiväkirjaksi ”Vertailutiedot”

Kirjataan päiväkirjaan rungon mukaiseen numerointiin perustuen päättävät tuloslaskelman ja taseen saldot. Tilikauden voitto/tappio voidaan jättää kirjaamatta – ohjelma laskee sen automaattisesti.

Tässä vaiheessa kannattaa perustaa uudet tarvittavat tilit ja muokata otsikointia.

Vertailutiedot voi tuoda naputtelemalla tai Tapahtumat Netistä -ohjelmalla. Jos yhdistät saldoja Asterin tietokannasta esimerkiksi tilikartan vaihdostilanteessa, hyödynnä Tiedosto | Yhdistä päiväkirja -toimintoa.

Tapahtumat Netistä -ohjelmalla saa kätevästi kopioitua aineistot mm. Econetista ja Tikonista.

Alkuvuoden saldojen tuonti:

Tee tilikauden vaihdos normaalisti. Jos aloitat kirjaamisen tilikauden alusta, perusta kukin päiväkirja omaksi kuukaudekseen.

Halutessasi voit perustaa ensimmäisen päiväkirjan ”Alkuvuosi” ja kirjata könttäsummina alkuvuoden muutoksen.

Tapahtumat Netistä -ohjelma apuna

Saldot saa siirrettyä myös sähköisesti muista kirjanpito-ohjelmista mm. elinkaarensa päässä olevista Tikon ja Econet -ohjelmista. Asteri Tapahtumat Netistä -ohjelma tulkitsee CSV-pääkirjan ja muokkaa sen Asteri Kirjanpito-ohjelmaan kopioitavaan muotoon.

Tilikarttana voi käyttää tilipuitteistojamme tai Liikekirjuria. Olemme muokanneet Liikekirjurin numerointia vastaavan, typistetyn mallin. Se soveltuu hyvin PK-yritysten käyttöön. Asteri kirjanpito-ohjelma soveltuu erinomaisesti niin sähköiseen kuin mappikirjanpitoonkin.