Ajankohtaiset tiedotteet

Reskontratapahtuman muokkaus

Kustakin reskontratapahtumasta on seuraavat tiedot:

Istunto

Laskuntunniste

Reskontratunniste

Tila

1 = avoin

2 = osittain maksettu

3 = kokonaan maksettu

4 = osasuoritus

5 = käteiskuitti

6 = kuitattu hyvityslaskulla päittäin

7 = ennakkosuoritus

Asiakasnumero

Suorituksen istunto

Laskunnumero

Viitenumero

Laskun pvm

Laskun tositenumero

Kassa-ale pvm

Kassa-euro

Eräpäivä

Laskutettu euro

Avoinna euro

Viimeisin suoritus numero

Viimeisin suorituspäivä

Viimeisin suoritus euro

Pankkitili

Suoritusta euro

Ylikorkoa euro

Korkotili

Kassa-alea euro

Kassa-ale tili

Suorituksen tositenumero

Monesko karhu

Karhupäivä

Trattapäivä

Protestoitu

Vapaa teksti

Asiakkaan nimi

Asiakkaan lisänimi

Asiakkaan osoite

Asiakkaan paikka

Asiakkaan puhelin

Korkolasku

Korkolaskutettu pvm

Korkolasku numero

Korkoprosentti

Normaalisti uusia reskontratapahtumia syntyy, kun laskuja kirjoitetaan laskunsyöttötilassa tai lisätään suoraan myyntireskontraan. Vastaavasti reskontratapahtumien tiedot muuttuvat, kun kirjataan suorituksia. Joissakin tapauksissa on kiinnostavaa lisätä suoraan kokonaisia reskontratapahtumia tai muokata tai katsella niiden tietoja. Tämä tapahtuu Avoimet Laskut -ikkunan toiminnoilla Muokkaa|Lisää| Reskontratapahtuma ja Muokkaa|Korjaa tapahtumaa.

Vinkki: Kun kaksoisnapsautat jotain riviä Avoimet Laskut -ikkunassa, ko. laskun reskontratapahtuman tarkemmat tiedot tulevat näkyviin. Näin voit kätevästi tarkastella kenttiä, jotka eivät muuten ruudulla näkyisi, esim. Vapaa teksti -kenttää.

Asiakkaan yhteystietojen päivittäminen

Asiakkaan nimi- ja osoitetiedot tallentuvat laskua tehtäessä reskontraan sellaisina kuin ne ovat laskuntekohetkellä. Tämä osoite tulee siis myös myyntireskontrasta tulostettuihin maksumuistutuksiin. Jos haluat päivittää uudet osoitetiedot ajantasaisesta asiakaskortistosta myyntireskontraan, voit tehdä sen toiminnolla Muokkaa|Päivitä osoitetiedot.

Asiakasnumeroiden täydentäminen jälkikäteen

Myyntireskontra -työvaiheessa löytyy Muokkaa|Puuttuvat asiakasnumerot kortistosta -toiminto, jolla voit täydentää laskutusaineistoosi asiakasnumerot perustuen asiakaskortistoon. Sitä ennen voit täydentää asiakasnumerot kortistoon joko käsin tai asiakaskortiston toiminnolla Muokkaa|Täydennä asiakasnumero (jos puuttuu).