Ajankohtaiset tiedotteet

Reskontran kausituloste

Tulosta|Reskontran kausituloste -toiminnolla saat valitsemaltasi ajanjaksolta yhden tai kaikkien asiakkaiden alkusaldon, jakson aikana tehdyt laskut ja saadut suoritukset sekä loppusaldon. Tulosteen saat paperille, leikepöydälle tai ruudulle.

Suorituksista näkyy se summa, minkä verran suoritus lyhensi ko. laskusta olevaa velkaa. Kassa-alennukset tulostuvat omaksi rivikseen. Ylikoroista ei tule riviä.

Kun tulostat reskontran kausitulosteen kaikista asiakkaista, voit valita, tulostuvatko asiakkaat asiakasnumeron vaiko asiakkaan nimen mukaan järjestettynä.

Reskontran kausitulosteessa hyvityslaskut erottuvat tavallisista veloituslaskuista siten, että hyvityslaskun kohdalla lukee ”Hyvityslasku”.

Hyvityslaskun kuittauksen kohdalla lukee ”Käytetty hyvityslasku”

Huom! Aiemmilla ohjelmaversioilla tehdyt, vielä avoinna olevat ennakkosuoritukset tulevat mukaan tulosteeseen riippumatta niiden syntyajankohdasta. Uudella versiolla syntyneet ennakkosuoritukset tulevat listaan, jos niiden syntypäivä tai viimeinen muutospäivä kuuluu valitsemallesi ajanjaksolle.