Ajankohtaiset tiedotteet

Rakentamispalvelun myynti ja oman käytön alv

Rakennustoiminnassa arvonlisäverotus toteutetaan kahdella tavalla: yrityksen ulkopuolelle suuntautuvan rakentamispalvelun myynnin verotus ja rakentamispalvelun oman käytön verotus. Molemmista myynneistä suoritetaan arvonlisäveroa yleisen 24 prosentin verokannan mukaisesti.

Rakentamispalvelun myynnin arvonlisäverollisuudesta säädetään AVL 29 §:n 1 momentin 1 kohdassa.

Rakentamispalvelun oman käytön verotuksesta säädetään tapauskohtaisesti jossain arvonlisäverolain viidestä omaa käyttöä koskevassa säännöksessä. Palveluja koskeva AVL 22 § on yleissäännös, jota rakentamispalvelun oman käytön säännökset täydentävät. Nämä viisi säännöstä ovat:

  • palvelun oma käyttö (AVL 22 §)
  • rakennuksen rakentaminen myyntiä varten ja perustajarakentaminen (AVL 31 §)
  • omaan vähennykseen oikeuttamattomaan elinkeinotoimintaan rakentaminen (AVL 31 a §)
  • kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö (AVL 32 §)
  • kiinteistön luovutus ennen sen käyttöönottoa (AVL 33 §).

Rakentamispalvelun myynnin arvonlisäveron käsittely Asterissa

Rakentamispalvelu, johon sovelletaan käännettyä arvonlisäveroa käsitellään Asteri Kirjanpidossa artikkelin Rakentamispalvelun käännetty ALV mukaan.

Rakentamispalvelun oman käytön arvonlisäveron käsittely Asterissa

Verohallinnon artikkelissa Rakentamispalvelun myynti ja oma käyttö arvonlisäverotuksessa käsitellään usealla esimerkillä rakentamisepalvelun oman käytön arvonlisäveron tilanteita. Ohje on toimialaa koskevien säännösten ja tulkintojen yleiskuvaus, joka ei vastaa kaikkiin erityiskysymyksiin.

Tarkistamaton, vanha pohdintamme on:

Omasta käytöstä joudutaan joissakin tapauksissa maksamaan arvonlisävero.
Veron peruste esimerkiksi rakentamispalvelun omaan käyttöön ottamisesta on palvelusta aiheutuneet välittömät ja välilliset kustannukset.
Vero voitaisiin teoriassa kirjata suoraan kunkin verokannan ALV velkatilille. Se tapa ei ALV:n tarkistuslaskelman kannalta ole hyvä.
Vero saadaan parhaiten kirjattua siten että kahden ostojen alueella olevan tilin välillä kirjataan veron perusteen ja veron yhteissumma. ”kredit”-tilillä pitää olla ALV bruttokirjaustilin koodaus. Kirjattava summa on 24%:n verokannan osalta 1.24 * veron peruste.

Asterilla asia hoidetaan esimerkiksi seuraavasti:

Tilikarttaan lisätään verollinen ja veroton tili sellaiselle tuloslaskelman alueelle, joka parhaiten asiaan soveltuu.
Jos kyse on itse maksettujen palkkojen osalta ALV:n maksaminen, niin tilit voivat olla esimerkiksi
6008 …………. Oma käyttö vastatili
6009 AMB24 Oma käyttö

Maksetut palkat ja palkkojen sivukulut kirjataan tavanomaisille palkka ym tileilleen.

Edellisen kirjauksen lisäksi bruttosumma (veron peruste + vero 24%), josta vero maksetaan kirjataan lisäksi näiden kahden tilin välille:
tilille 6009 kredit ja 6008 debet. Jos veron peruste on 10000,- niin kirjataan 12400.-
Kuukauden lopussa tehtävä ALV:n bruttokirjausten oikaisu kirjaa veron suoritettavaksi.
Jos tili kirjataan nettokirjauksena, (tilin 6009 alv koodi on AMN24, niin tilille 6009 kirjataan 10 000 euroa kredit, tilille 6008 12 400 debet ja kyseisen verokannan ALV velkatilille 2400.-
Tämä kirjaus ei siirrä esimerkiksi rakennuksen arvoa tuloslaskelmasta taseeseen.
Tilin 6008 numeron sijaan voidaan käyttää taseessa olevaa rakennuksen tiliä. Silloin kyseinen summa kirjautuu taseeseen.
Tilin 6009 numeron sijaan voidaan käyttää tiliä, johon tuloslaskelmassa se pitää kirjata

Kirjausta käyttöön otettaessa on asia huolellisesti mietittävä ja tarkistettava.
28.2.2002 / 21.5.2015 / 10.7.2017Atso Mäkinen

Kirjoitamme ohjeita rakentamispalvelun oman käytön alv:n käsittelystä Asteri Kirjanpidossa tarpeen mukaan. Halutessasi tarkempaa ohjeistusta, ota yhteyttä Asteri tukeen tai artikkelin kirjoittajaan, juha.makinen@atsoft.fi

Aiheeseen liittyvää

Arvonlisäverolaki
Rakentamispalvelun myynti ja oma käyttö arvonlisäverotuksessa (Verohallinto)
Veron perusteen enimmäismäärä KHO:2017:144
Välillisten kustannusten osuuden laskeminen KHO:2017:143
Rakentamisen arvonlisäverotus (Tilisanomat)