Ajankohtaiset tiedotteet

Rakentamiseen liittyvä ilmoittaminen verohallinnolle

Jos verkkolaskun laskuttaja on käyttänyt Finvoicessa Suomen Tilaajavastuu Oy:n hallinnoimaa työmaa-avainta, tieto siitä menee Asteri Ostoreskontraan verkkolaskun sisäänlukuvaiheessa.

Ominaisuuden toimivuudesta ei ole Atsoftilla tietoa emmekä osaa neuvoa Suomen Tilaajavastuu Oy:n järjestelmän toiminnasta.

Jos on koodi TA0003 raportoitu työmaarekisteriin on Y ( = yes eli kyllä), niin Asteriin tulee Ostor kp -kenttään tai Tavaran selostus – kentän loppuun teksti ”raportoitu”.

Työmaa-avain tai sen puuttuessa työmaanumero tulee Finvoicen sisäänluvussa laskukohtaisessa tapauksessa ostolaskun Tavaran selostus -kenttään ja tuoterivikohtaisessa tapauksessa tiliöintirivien Ostor kp -kenttään.

Työmaakohtaiset urakkasummat saa listattua seuraavilla SQLkyselyillä:

Urakkasummat työmaa-avaimittain laskukohtaisesta ”Tavaran selostus” -kentästä:

SELECT [Tavaran selostus], Sum(Summa) AS Laskutettu FROM
Ostolaskut
WHERE [Laskun pvm] BETWEEN DateValue(’%1’) AND
DateValue(’%2’)
GROUP BY [Tavaran selostus]

Urakkasummat työmaa-avaimittain tuoterivikohtaisesta ”Ostor kp” kentästä:

SELECT [Ostor kp] AS Työmaa, Sum(Tiliöintirivit.Summa) AS
Laskutettu
FROM Tiliöintirivit INNER JOIN Ostolaskut
ON Tiliöintirivit.Laskuntunniste = Ostolaskut.Laskuntunniste
WHERE [Laskun pvm] BETWEEN DateValue(’%1’) AND
DateValue(’%2’)
GROUP BY [Ostor kp]