Rajoitetusti verovelvollinen (ukrainalaiset marjanpoimijat)

Tällä sivulla on ohje, miten rajoitetusti verovelvolliselle ukrainalaiselle marjanpoimijalle maksettu palkka käsitellään Asteri Palkanmaksussa tilanteessa jossa tulonsaaja on kausityöntekijälain 3 § 3 määritelmän mukainen kausityöntekijä, joka on hakeutunut progressiivisen verotuksen piiriin (rajoitetusti verovelvollisen verokortti)

Dokumentaatiota:

Tulorekisterin ohje

Tulorekisterin taulukko

Laki ”kausityöntejikälaki”

Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta 4 luku 12 a § 8

Työsuojelu

Työsuojelu v 2020

Maaseudun työnantajaliiton tiedote HML 1/2019 v. 2019

Veron artikkeli

Tulorekisterin UKK

Rajoitetusti verovelvollisen verokortti (progressiivinen verotus)
Kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin
Sosiaalivakuuttamisvelvollisuus

  • Kyllä TyEL
  • Kyllä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
  • Ei sava (koska sava mukana ennakonpidätyksessä)
  • Ei peritä työttömyysvakuutusmaksua (koska kausityöntekijä

arkista tulorekisterin dokumentaatiosta / neuvonnasta, mitä tietoja tulee ilmoittaa ja minkä sosiaalivakuutusmaksujen alaista maksettu palkka on. Näissä ohjeissa kerrotaan esimerkinomaisesti, miten yllälistattu tilanne ilmoitetaan Asterissa.

Rajoitetusti verovelvollisen verokortti syötetään kuten tavallinen verokortti

Verokortti kuten normaali yhden rajan verokortti

Jotta palkkaa ei lasketa sava-maksun perusteena oleviin palkkoihin eikä työntekijältä perittävään työttömyysvakuutusmaksun perusteeseen, lisää palkkariveille koodiksi ”eisavatyött”. Valitse ”työttömyysvakuutus ja TyEL” kohtaan (*) Palkansaaja.

Lisättyäsi eisavatyött koodin, tarkista ”vähennettävät erät” ikkunasta, että ”tyött.vak” rivin summa on nolla. Jos ei ole, tarkista, että palkanmaksuohjelman versio on 30.7.2020 tai uudempi, koska koodi tuli siinä versiossa käyttöön.
Palkansaajalta perittävän työttömyysvakuutusmaksun saa pois myös poistamalla ”vähennettävät erät” ikkunasta koko ”tyött.vak” rivin, tai ainakin koodi-sarakkeesta koodin ”tyött” ja nollaamalla summat.

Tarkista myös, että palkka ei laskettu ”sava-palkat yht.” kohtaan (vasemmassa ikkunassa ”työnantajan sava (sotu) tältä kerralta”)

Palkkariville koodiksi eisavatyött, jotta ao, palkkariviä ei lasketa mukaan sava-palkkoihin eikä siitä pidätetä työntekijän työttömyysvakuutusmaksua. Muita sosiaalivakuutuksien pidättämättömyyteen liittyviä koodeja (ei -alkuisia) on palkanmaksun koodit ja muuttujat -sivulla

Palkkatietoilmoitukselle tarvitaan tulonsaajan tiedot tulonsaajan tunnistamiseen. Jos palkansaajalla ei ole väestötietojärjestelmässä olevaa suomalaista henkilötunnusta, selvitä tulorekisteristä, käytetäänkö tunnistamiseen verottajan antamaa, verokortista löytyvää keinohenkilötunnusta (muodollisesti suomalainen henkilötunnus, jonka tarkiste alkaa numerolla 9), jolloin tunnisteen myöntäjämaan maakoodi on FI vai jotain muuta, esim. ulkomaista verotunnistetta.

Jos palkansaajalla ei ole suomalaista hetua, on annettava nimitiedot, syntymäaika ja sukupuoli. Kesällä 2020 asiakkaamme kertoi havainneensa, että aikaisempina vuosina kausityöntekijöinä olleet ovat saaneet väestötietojärjestelmään rekisteröidyn suomalaisen henkilötunnuksen, mutta tänä vuonna uudet kausityöntekijät ovat saaneet keinohenkilötunnuksen (jota ei löydy väestötietojärjestelmästä). Tästä syystä, vaikka hetu olisi muodollisesti oikein, jos tarkiste alkaa 9, tulee valita tunnisteen tyypiksi ”muu tunnus”.

Tunnistetiedot Jos palkansaajalla on verottajan antama keinohenkilötunnus, valitse tulonsaajan tunnisteen tyypiksi ”muu tunnus” ja tunnisteen myöntäjän maakoodiksi FI. Anna tulonsaajan nimi, syntymäaika ja sukupuolitieto.

Jos työntekijällä ei ole väestötietojärjestelmässä olevaa suomalaista henkilötunnusta, on annettava osoitetiedot maakoodin kera.

Osoitetiedoissa anna myös Maakoodi.

Palvelussuhdetiedot Täytä palvelussuhdetietot noudattaen tulorekisterin ohjeistusta ja tiedon käyttäjien ohjauksen mukaan.

Kun palvelussuhde päättyy, ilmoita palvelussuhdetiedoissa loppupäivä ja päättymisen syy

Ammatti Valitse oikea ammattiluokitus. Älä vitsaile täyttötietojen kanssa.

Palkkojen syöttötilassa koodirivin koodilla eisavatyött vaikutettiin siihen, että palkkaa ei lasketa sava-palkkoihin eikä työntekijältä pidätetä työttömyysvakuutusmaksua (vaikutus vain palkkojen laskentapuolella).

Tulorekisteriin on lisäksi erikseen ilmoitettava, että maksettuun palkkaan ei kohdistu vakuuttamisvelvollisuutta sairausvakuutuksen eikä työttömyysvakuutusmaksun osalta valitsemalla ”Muut vakuuttamistiedot” kohdassa ao. poikkeukset (vaikutus palkkatietoilmoituksella tulon sosiaalivakuutusmaksujen alaisuuteen)

Ilmoita myös tieto työeläkevakuutuksesta

Vakuutukset Täytä vakuutustiedot. Valitse kohdat 2 ja 5

Palkkatietoilmoituksella on ilmoitettava, että kyseessä on rajoitetusti verovelvollinen sekä verosopimusvaltion maakoodi, asuinvaltion maakoodi ja ruksattava kohta [x] Ennakonpidätyksen alainen tulo

Kansainväliset Ruksaa ”tulostetaan kansainväliset tilanteet …”, [x] Rajoitetusti verovelvollinen, syötä verosopimusvaltion maakoodi, asuinvaltion maakoodi ja ruksaa kohta [x] Ennakonpidätyksen alainen tulos

Palkkatietoilmoituksella on ilmoitettava, että tulonsaaja on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää. Tarvittaessa, ilmoita myös sovellettava työehtosopimus.

Muut Ruksaa [x] Tulostetaan muut tiedot ilmoitustiedostoon ja [x] 10 Tulonsaaja on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää. Tarvittaessa valitse ”Sovellettava työehtosopimus”

Tässä olevat ohjeet ovat esimerkki ukrainalaisen kausityöntekijän, joka on rajoitetusti verovelvollinen (progressiivinen verotus – hakenut, saanut ja esittää rajoitetusti verovelvollisen verokortin) ja kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin, käsittelystä Asteri palkanmaksussa.