Ajankohtaiset tiedotteet

Rajattu osakortisto

Myyjäkortiston kokonaisuudesta voidaan rajata tietty osa, esimerkiksi yksittäisiä myyjiä, tietyn alueen myyjiä tai yhdistämällä muutamalla eri rajausehdolla saatuja osakortistoja. Tällainen osakortisto voidaan tallettaa erilliseksi myyjäkortistoksi tai siitä voidaan ottaa tulosteita

Koko myyjäkortisto näkyy Rivitila-ikkunassa ja valittu joukko myyjiä näkyy Rajattu osakortisto -ikkunassa. Myyjiä valitaan osakortistoon kaksoisnäpäyttämällä Rivitila-ikkunassa tai toiminnoilla Osakortistoon|Valitse joukko tai Osakortistoon|Valitse joukko (SQL). Osakortiston sisältöä voi muokata, tallettaa ja tulostaa Rajattu osakortisto -ikkunassa.

Myyjien valitseminen osakortistoon

Yksittäisen myyjän voit siirtää osakortistoon kaksoisnäpäyttämällä kyseistä riviä Rivitila-ikkunassa.

Useitakin, tietyn rajausehdon täyttäviä myyjiä voit siirtää osakortistoon Rivitila-ikkunan toiminnolla Osakortistoon|Valitse joukko, jolloin avautuu kuvan mukainen valintaikkuna.

Kenttä-kohtaan valitse, minkä myyjäkortiston kentän mukaan haluat rajauksen tehdä.

Operaattori-kohtaan valitse, onko täsmälleen samanlaisuus (=), suurempi kuin (>), pienempi kuin (<), sisältää (LIKE) tms.

Ehto-kohtaan kirjoita, mihin kentän arvoon verrataan. Jos käytät operaattoria LIKE, käytä ehdossa *-merkkiä ilmoittamaan, että teksti saa jatkua kyseiseen suuntaan.

Esim. jos haluat Uudenmaan teleliikennealueella sijaitsevat myyjät, valitse: Puhelin LIKE (09)*. Jos taas haluat kaikki myyjät, joiden lisänimessä esiintyy teksti Birgitta, valitse Lisänimi LIKE *Birgitta*.

Liitä jatkoksi tarkoittaa, että rajatussa osakortistossa jo olevat myyjät säilyvät siellä ja uuden ehdon mukaiset myyjät lisätään jatkoksi.

Aseta ainoaksi tarkoittaa, että ohjelma ensin tyhjentää rajatun osakortiston ja lisää siihen sitten uuden ehdon mukaiset myyjät.

Rivitila-ikkunan toiminto Osakortistoon|Valitse joukko (SQL) toimii vastaavalla tavalla, mutta siinä voit syöttää rajausehdoksi vapaasti monimutkaisenkin SQL-lauseen.

Myyjän poistaminen osakortistosta

Voit tyhjentää koko osakortiston valitsemalla Muokkaa|Tyhjennä osakortisto. Voit poistaa osakortistosta yksittäisen myyjän valitsemalla Muokkaa|Poista osakortistosta.

Osakortiston tallettaminen erilliseksi kortistoksi

Voit tallettaa osakortiston erilliseksi kortistoksi toiminnolla Tiedosto|Tallenna osakortisto|Toiseksi kortistoksi