Ajankohtaiset tiedotteet

Rajattu osakortisto tuotekortistossa

Tuotekortiston kokonaisuudesta voidaan rajata tietty osa, esimerkiksi yksittäisiä tuotteita, tietynhintaisia tuotteita, tietyn tuoteryhmän tuotteita tai yhdistämällä muutamalla eri rajausehdolla saatuja osakortistoja. Tällainen osakortisto voidaan tallettaa erilliseksi tuotekortistoksi.

Koko tuotekortisto näkyy Rivitila-ikkunassa ja valittu joukko tuotteita näkyy Rajattu osakortisto -ikkunassa. Tuotteita valitaan osakortistoon kaksoisnäpäyttämällä Rivitila-ikkunassa tai toiminnoilla Osakortistoon|Valitse joukko tai Osakortistoon|Valitse joukko (SQL). Osakortiston sisältöä voi muokata ja tallettaa Rajattu osakortisto -ikkunassa.

Tuotteiden valitseminen osakortistoon

Yksittäisen tuotteen voit siirtää osakortistoon kaksoisnäpäyttämällä kyseistä riviä Rivitila-ikkunassa.

Useitakin, tietyn rajausehdon täyttäviä tuotteita voit siirtää osakortistoon Rivitila-ikkunan toiminnolla Osakortistoon|Valitse joukko. Toiminto on vastaavanlainen kuin asiakaskortiston vastaava toiminto

Rivitila-ikkunan toiminto Osakortistoon|Valitse joukko (SQL) toimii vastaavalla tavalla, mutta siinä voit syöttää rajausehdoksi vapaasti monimutkaisenkin SQL-lauseen.

Tuotteen poistaminen osakortistosta

Voit tyhjentää koko osakortiston valitsemalla Muokkaa|Tyhjennä osakortisto.

Voit poistaa osakortistosta yksittäisen tuotteen valitsemalla Muokkaa|Poista osakortistosta.

Osakortiston tallettaminen erilliseksi kortistoksi

Voit tallettaa osakortiston erilliseksi kortistoksi toiminnolla Tiedosto|Tallenna osakortisto.