Ajankohtaiset tiedotteet

Rajattu osakortisto

Asiakaskortiston kokonaisuudesta voidaan rajata tietty osa, esimerkiksi yksittäisiä asiakkaita, tietyn alueen asiakkaita tai yhdistämällä muutamalla eri rajausehdolla saatuja osakortistoja. Tällainen osakortisto voidaan tallettaa erilliseksi asiakaskortistoksi tai siitä voidaan ottaa tulosteita.

Koko asiakaskortisto näkyy Rivitila-ikkunassa ja valittu joukko asiakkaita näkyy Rajattu osakortisto -ikkunassa. Asiakkaita valitaan osakortistoon kaksoisnäpäyttämällä Rivitila-ikkunassa tai toiminnoilla Osakortistoon|Valitse joukko tai Osakortistoon|Valitse joukko (SQL). Osakortiston sisältöä voi muokata, tallettaa ja tulostaa Rajattu osakortisto -ikkunassa.

Asiakkaiden valitseminen osakortistoon

Yksittäisen asiakkaan voit siirtää osakortistoon kaksoisnäpäyttämällä kyseistä riviä Rivitila-ikkunassa.

Useitakin, tietyn rajausehdon täyttäviä asiakkaita voit siirtää osakortistoon Rivitila-ikkunan toiminnolla Osakortistoon|Valitse joukko, jolloin avautuu seuraavan kuvan mukainen valintaikkuna.

Kenttä-kohtaan valitse, minkä asiakaskortiston kentän mukaan haluat rajauksen tehdä.

Operaattori-kohtaan valitse, onko täsmälleen samanlaisuus (=), suurempi kuin (>), pienempi kuin (<), sisältää (LIKE) tms.

Ehto-kohtaan kirjoita, mihin kentän arvoon verrataan. Jos käytät operaattoria LIKE, käytä ehdossa *-merkkiä ilmoittamaan, että teksti saa jatkua kyseiseen suuntaan.

Esimerkiksi, jos haluat Uudenmaan I teleliikennealueella sijaitsevat asiakkaat, valitse: Puhelin LIKE (09)*. Jos taas haluat kaikki asiakkaat, joiden lisänimessä esiintyy teksti Birgitta, valitse Lisänimi LIKE *Birgitta*.

Liitä jatkoksi tarkoittaa, että rajatussa osakortistossa jo olevat asiakkaat säilyvät siellä ja uuden ehdon mukaiset asiakkaat lisätään jatkoksi.

Aseta ainoaksi tarkoittaa, että ohjelma ensin tyhjentää rajatun osakortiston ja lisää siihen sitten uuden ehdon mukaiset asiakkaat.

Rivitila-ikkunan toiminto Osakortistoon|Valitse joukko (SQL) toimii vastaavalla tavalla, mutta siinä voit syöttää rajausehdoksi vapaasti monimutkaisenkin SQL-lauseen.

Asiakkaan poistaminen osakortistosta

Voit tyhjentää koko osakortiston valitsemalla Muokkaa|Tyhjennä osakortisto.

Voit poistaa osakortistosta yksittäisen asiakkaan valitsemalla Muokkaa|Poista osakortistosta.

Osakortiston tallettaminen erilliseksi kortistoksi

Voit tallettaa osakortiston erilliseksi kortistoksi toiminnolla Tiedosto|Tallenna osakortisto.

Osakortiston tulosteet

Rajattuun osakortistoon valitsemistasi asiakkaista voit tulostaa myyntitilaston toiminnolla Tulosta|Myyntitilasto, postitustarrat toiminnolla Tulosta|Tarrat (3×7) ja luettelon toiminnolla Tulosta|Osoitteisto.