Ajankohtaiset tiedotteet

Rahapalkan rivit tältä palkanmaksukerralta kaikilta työntekijöiltä (SQL)

  • Valitse Tulosta | Kyselytilastot (SQL) | Luo kyselyitä
  • Valitse vasemman yläkulman alaspudotuslistasta seuraava vapaa määrittämätön kysely ja anna sille sopiva nimi, esim. ”Rahapalkan rivit”
  • Kopioi alla oleva SQL-lause (maalaus ja ctrl+C = kopioi) ja liitä (ctrl+V = liitä) se palkanmaksuohjelman sql-kyselytoiminnon isoon tekstikenttään

SELECT Nimi, Hetu, Palkansaajat.ID, %94.Palkkajakso, %95.Kustannuspaikka,

%95.Koodi, %95.Selite, Kpl, aHinta, Yhteensä, %94.Suorituslaji,

Palkansaajat.TelLelTael FROM %95 INNER JOIN (%94 INNER JOIN Palkansaajat

ON %94.ID = Palkansaajat.ID) ON %95.ID = %94.ID WHERE Laji = ’raha’

ORDER BY Palkansaajat.ID, Järjestys

  • Paina tallenna ja/tai suorita, jolloin näet taulukossa haluamasi tiedot
  • Käytettävissäsi on Tulosta-valikon paperitulosteet ja Muokkaa-valikon erilaiset leikepöytäkopiointiversiot.
  • Seuraavilla käyttökerroilla saat tulosteen suoraan valinnalla Tulosta | Kyselytilastot (SQL) | Valmiit kyselyt | Rahapalkan rivit