Ajankohtaiset tiedotteet

Pikakäynnistys

Voit käynnistää ohjelman siten, että ohjelma hyppää suoraan tietyn yrityksen tiettyyn työvaiheeseen kyselemättä yrityksen ja työvaiheen valintaa. Tämä pikakäynnistys tapahtuu komentoriviparametrilla, joka on muotoa laskutustietokannannimi*työvaihe eli syötä esimerkiksi DOS-kehotteessa (tai tee eräajotiedosto esim. malli.bat, jossa on) jokin seuraavista riveistä

winlrk malli/malli.wls*asiakaskortisto

winlrk malli/malli.wls*tuotekortisto

winlrk malli/malli.wls*pikakortisto

winlrk malli/malli.wls*laskunsyöttö

winlrk malli/malli.wls*myyntireskontra jolloin ohjelma käynnistyy ko. yrityksen ko. työvaiheeseen.