Ajankohtaiset tiedotteet

Perustiedot

Myyntireskontra-työvaiheen käynnistyessä ohjelma kysyy perustiedot reskontran käsittelyä varten. Näitä asetuksia voi myöhemmin muuttaa Avoimet laskut -ikkunan toiminnolla Määritä|Perustiedot (reskontra). Perustiedoissa määritellään seuraavia asioita:

Käsittelypäivä

Päivä, jota ohjelma tarjoaa suoritusta kirjattaessa oletuksena. Tiliotteissa ja maksumuistutuksissa käytetään tätä päivää koronlaskennassa.

Korkoprosentti

Käytetään viivästyskoron laskennassa.

Suoritukset huomioitu tähän asti

Päivä, johon mennessä tulleet suoritukset on otettu huomioon. Käytetään erityisesti tiliotteessa ja maksumuistutuksessa asiakkaalle lähetettävänä informaationa.

Huomautusmaksu (ent. Perintäkulut)

Summa

Pienin perittävä summa (ilman korkoja)

Oletustili maksutiliksi

Suoritusta kirjattaessa ohjelma ehdottaa, että suoritus on saapunut tälle (kirjanpidon pankki-) tilille.

Kassa-alennukset kirjataan tilille

Suoritusta kirjattaessa ohjelma ehdottaa, että kassa-alennus kirjataan tälle kirjanpidon tilille.

Korot kirjataan tilille

Suoritusta kirjattaessa ohjelma ehdottaa, että viivästyskorko kirjataan tälle kirjanpidon tilille.

Perintäkulut kirjataan tilille

Suoritusta kirjattaessa ohjelma ehdottaa, että perintäkulut kirjataan tälle kirjanpidon tilille.

Tiedostot

Maksumuistutuksen lomakesovitus

Polkumääritys siihen tiedostoon, joka määrää tulostuvan maksumuistutuksen ulkoasun, esimerkiksi c:\winls\firma\maksumui.lom.

N-muistutuksen perintäteksti

missä N = 1, 2, 3, … , 8. Nämä tiedot ilmoittavat, missä tiedostossa on määritelty kunkin tasoiseen maksumuistutukseen tuleva teksti. Tämän huomautustekstin sävy muuttuu yleensä sitä kovemmaksi mitä useampia muistutuksia on ko. laskuista aiemmin lähetetty.

Tiliotteen lomakesovitus

Polkumääritys siihen tiedostoon, joka määrää tulostuvan tiliotteen ulkoasun, esimerkiksi c:\winls\firma\maksumui.lom.

Tiliotteen teksti

Tämä polku ilmoittaa, missä tiedostossa on määritelty tiliotteeseen tuleva huomautusteksti.