Ajankohtaiset tiedotteet

Perustavat määritykset

Perustiedot

Laskunsyöttö-ikkunan toiminnolla Määritä|Perustiedot saat asetettua seuraavat perustavat määritykset:

Laskuttajan tiedot

Nimi

Osoite

Paikka

Puh1

Puh2

Pankki1

Pankki2

Pankki3

Pankki4

ALV REK.

Y-Tunnus

Kaupparekisterinumero

Rahayksikkö

Näihin syötetyt tiedot tulostetaan laskuun käyttämällä vastaavia muuttujia lomakesovituksessa

Tiedostot ja tulostus

Asiakaskortisto

Sen tiedoston nimi, joka sisältää laskuja syötettäessä käytettävän asiakaskortiston, tyypillisesti c:\winls\firma\asiakas.wak

Tuotekortisto

Sen tiedoston nimi, joka sisältää laskuja syötettäessä käytettävän tuotekortiston, tyypillisesti c:\winls\firma\tuote.wtk

Lomakesovitus

Sen tiedoston nimi, joka ohjaa laskun tulostumista paperille, esimerkiksi c:\winls\firma\lasku.lom. Halutessasi voit muokata useita tällaisia lomakesovituksia valmiiksi kappaleen 9.5. ohjeiden mukaisesti. Tarpeen vaatiessa saat sitten tulostettua erimuotoisia laskuja vaihtaen tässä asetettua tiedostonnimeä.

Kuittisovitus

Sen tiedoston nimi, joka ohjaa käteiskuitin tulostumista paperille, esimerkiksi c:\winls\firma\kuitti.lom. Halutessasi voit muokata useita tällaisia lomakesovituksia valmiiksi kappaleen 9.5. ohjeiden mukaisesti. Tarpeen vaatiessa saat sitten tulostettua erimuotoisia käteiskuitteja vaihtaen tässä asetettua tiedostonnimeä.

Yläosanteksti1

Yläosanteksti2

Laskuteksti

Kuittiteksti

Nämä tekstit saadaan tulostumaan laskulomakkeeseen vastaavilla lomakesovitustiedoston muuttujilla @YLÄOSANTEKSTI1, @YLÄOSANTEKSTI2, @LASKUTEKSTI ja @KUITTITEKSTI.

Tulosteita kpl

Täysin vieraskielinen lasku saadaan toteutettua asettamalla seuraavat määritykset:

ALV-teksti

Välisumma-teksti

Alennus-teksti

Alennettu-teksti

Pyöristys-teksti

Loppusumma-teksti

Syöttötoiminnot

Viitenumero käytössä

Kirjoita tähän kyllä tai ei sen mukaan, haluatko, että ohjelma laskee viitenumeron automaattisesti.

Viitenumeron muodostus

Ilmoita tässä muodostussääntö, jonka mukaan haluat ohjelman laskevan viitenumeron.

– eri kirjaimet merkitsevät seuraavia asioita:

A                          =                          laskunnumero 6-numeroisena, etunollatäytöllä

B                          =                          asiakasnumero

C                          =                          päiväyksen vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa (VV)

D                          =                          päiväyksen kuukaudet (KK)

E                           =                          päiväyksen päivä (PP)

F                           =                          toimitusosoitteen asiakasnumero

G                          =                          viitteenne

H                          =                          viitteemme

I                            =                          toimitus

J                            =                          laskunnumero sellaisenaan ilman etunollatäyttöä

– numerot (0 … 9) tulostuvat viitteeseen sellaisenaan

– viitteen loppuun ohjelma laskee tarkistusnumeron

– viite voi olla enintään 20-merkkinen, ohjelma katkaisee sen tarvittaessa

Esimerkiksi BA tarkoittaa, että viite muodostuu asiakasnumerosta, laskunnumerosta ja tarkisteesta.

Esimerkiksi CDE123B tarkoittaa, että viitteessä on vuosiluvun kaksi numeroa, kuukauden kaksi numeroa, päivän kaksi numeroa, vakiosti jokaisessa laskussa numerot 123 sekä asiakasnumero.

Huomautusaika

Ohjelma tarjoaa tätä tietoa jokaisen uuden laskun Huomautusaika-kenttään.

Viivekorko

Ohjelma tarjoaa tätä tietoa jokaisen uuden laskun Viivekorko-kenttään.

Hinnoittelutapa

Jos hinnat on ilmoitettu tuotekortistossa ilman arvonlisäveroa, kirjoita tähän netto. Jos kortistossa on verolliset hinnat, kirjoita brutto.

Yksikkökoodin oletusarvo

Jos tuoterivejä syötettäessä tuotteelle ei ole ilmoitettu erityistä yksikköä (kg, l, pss, pll jne.), ohjelma tarjoaa yksiköksi tässä kohdassa ilmoitettua tekstiä.

ALV-koodin oletusarvo

Jos tuoterivejä syötettäessä tuotteelle ei ole ilmoitettu erityistä alv-koodia, ohjelma tarjoaa ALV-koodiksi tässä ilmoitettua.

Pyöristys ja käteiskuitin pyöristys

Jos haluat, että laskun loppusumma ja kassa-alennettu loppusumma pyöristetään kymmenien pennien tarkkuuteen, kirjoita tähän kyllä tai 10, jos haluat viiden sentin tarkkuuteen, kirjoita 5. Jos et haluat pyöristystä, kirjoita ei.

Viitteemme säilyy seuraavaan laskuun -kohdassa voit määrittää, jääkö edellisen laskun viitteemme-kentän tieto (esimerkiksi myyjän nimi) seuraavaan laskuun pohjaksi vai ei.

Toimitus säilyy seuraavaan laskuun -kohdassa voit määrittää, jääkö edellisen laskun toimitus-kentän tieto seuraavaan laskuun pohjaksi vai ei.

ALV

Tässä kohdassa voit määritellä eri verokantojen prosentit ja myyntitilit, joille kyseisen verokannan tuotteiden myynnit tarjotaan kirjattavaksi, ellei tuotekohtaista tiliöintikoodia ole määritelty.