Palkkatodistuksen tekeminen

Vaikka nykyisin moni viranomaistaho saakin tarvittavat tiedot tulorekisteristä, on silti suositeltavaa tulostaa palkkatodistus työntekijälle. Ajoittain myös tietyt tahot voivat sitä pyytää.

Palkkatodistuksen voi tulostaa yhdeltä tai kolmelta jaksolta Tulosta|Palkkatodistus -valikossa.

Palkkatodistus yhdeltä jaksolta

  • ”Pakollinen” saraan valitaan kuluva palkanmaksuvuosi.
  • ”Vapaaehtoinen” saraan valitaan edellinen vuosi.
  • Lomakesovitus on oletuksena todistus.lom.
  • Palkkatodistuksen ajanjakso on vapaamuotoinen tekstikenttä.

Rajaaminen tapahtuu joko ottamalla mukaan kaikki tai valitsemalla esimerkiksi ”Nimi” ”Sisältää” ”Virtanen”, jolloin palkkatodistus tulostuu vain niille, joiden nimessä esiintyy Virtanen.

Mustaa ne palkanmaksukerrat ctrl-nappia pohjassa pitäen, jotka haluat mukaan palkkatodistukseen.

Palkkatodistus kolmelta valitulta jaksolta

Toimii kuten yhdeltä jaksolta, mutta saatkin kolme eri vertailujaksoa. Yleisimmin ne ovat 10kk, 12kk ja edellinen palkanmaksukausi. Lomakesotiuksena tyottomy.lom