Ajankohtaiset tiedotteet

Palkkatietoilmoituksen korjaaminen

Kysymys vuoden 2020 palkkatietoilmoituksesta: Teen vuodenvaihdetäsmäytyksiä. Vertaan Asterin lukuja Tulorekisterin lukuihin. Huomasin, että Tulorekisterin tiedot eivät täsmää [..jollain tavalla..]. Miten korjataan?

Vastaus: Tulorekisteri ohjeistaa tekemään korjaukset 15.3.2021 mennessä, jotta ne ehtivät esitäytetylle veroilmoitukselle. Tämän jälkeen tehtävät korjaukset voivat aiheuttaa sen, että palkansaaja saa uuden verotuspäätöksen aina kun tehdään jokin seuraavista: korvaava ilmoitus, mitätöinti tai uusi ilmoitus.

Kysy tulorekisteristä tarkemmat ohjeet, jotta selviää, voitko korjata annettua ilmoitusta vai pitääkö annettu ilmoitus mitätöidä ja antaa uusi ilmoitus. Lisäksi selvitä tulorekisterin kanssa, onko muutoksilla vaikutusta työnantajan erillisilmoitukseen ja jos on, miten se korjataan.

1)
Helpoin (ja parhaiten oikeaan lopputulokseen päätyvä) tapa on korjata tiedot suoraan tulorekisterin nettipalvelussa, jos korjaaminen riittää eikä tulorekisteri vaadi mitätöintiä.

2)
Palkkatietoilmoituksissa olevien virheiden korjaamiseen on kaksi tapaa: 1) korjaus ja 2) mitätöinti/uuden ilmoituksen antaminen. Ks Tulorekisterin artikkeli Tietojen korjaaminen tulorekisterissä

3)
Asterin käyttäjien kannalta helpoin tapa: Jos riittää, että korjataan annettua ilmoitusta, korjaa tulorekisterin nettipalvelussa annetut ilmoitukset.
Jos ilmoitus tulee mitätöidä, tee mitätöinti tulorekisterin nettipalvelussa ja anna uusi ilmoitus joko naputtelemalla tiedot tulorekisteriin tai tallenna Asterista palkkatietoilmoitus ja lähetä se uudestaan.
Tulorekisteri ohjeistaa tekemään mitätöinnin ja uuden ilmoituksen saman työpäivän aikana.