Ajankohtaiset tiedotteet

Palkkaennakko (kotti) tulorekisteriaikana

1.1.2020 alkaen palkkaennakon ilmoittamista on lievennetty. Palkkaennakot voi ilmoittaa samassa määräajassa kuin saman palkanmaksukauden myöhemmin maksettava palkka, jos palkat maksetaan saman kalenterikuukauden aikana. Tällöin palkkaennakosta ei tarvitse tehdä omaa palkkatietoilmoitusta. Palkkaennakkoa koskevia säännöksiä sovelletaan myös johtavassa asemassa oleville tai osakkaille maksettuihin palkkoihin.

Tulorekisterin uutinen

Tulorekisterin artikkelit palkkaennakosta