Ajankohtaiset tiedotteet

Palkansaajakortiston muokkaus

Palkansaajakortiston perustaminen on tarkoitettu tehtäväksi Palkansaaja-kortisto-työvaiheessa. Siinä voi palkansaajia lisätä ja poistaa ja palkan-saajien tietoja korjata. Koko palkansaajakortiston tai osan siitä voi tallettaa erilliseksi kor-tistoksi. Myös palkansaajakortiston tulosteet otetaan Palkansaajakortisto-työvaiheessa.

Palkansaajakortistoa voi myös muokata Palkkojensyöttö -tilassa. Tällöin ei kuitenkaan voida lisätä eikä poistaa palkansaajia koko palkanmaksu-vuodesta. Palkansaajan nimi-, osoite- ja henkilötiedot voidaan muokata omassa ikkunassaan. Palkansaajan ennakonpidätystiedot syötetään Palkkojensyöttötilassa Ennakonpidätys/verokortti-ikkunassa. Palkansaaja-kortistossa nämä kentät on lukittu, koska sitä kautta niiden muokkaamisessa syntyy helposti virheitä..

Palkansaajan lisääminen palkanmaksuvuoteen

Palkansaajakortisto-työvaiheen Rivitila-ikkunassa toimi seuraavasti:

 1. Siirry taulukon viimeiselle riville (vasemmassa laidassa tähti).
 2. Kirjoita uuden palkansaajan tiedot ko. riville.
 3. Siirry jollekin toiselle riville, jolloin uusi rivi tallentuu tietokan-taan.

Palkansaajakortisto-työvaiheen Selaustila-ikkunassa toimi seuraavasti:

 1. Paina Lisää.
 2. Kirjoita uuden palkansaajan tiedot tekstilaatikoihin (nimi- ja osoitetiedot sekä hetu, verokorttitiedot kannattaa syöttää vasta Palkkojensyöttötilassa).
 3. Paina Päivitä.

Palkansaajan poistaminen palkanmaksuvuodesta

Palkansaajakortisto-työvaiheen Rivitila-ikkunassa toimi seuraavasti:

 1. Siirry taulukossa kyseisen palkansaajan kohdalle.
 2. Näpäytä hiirellä palkansaajan rivin äärimmäisenä vasemmalla olevaa valitsinsaraketta, jolloin palkansaajan rivi muuttuu mus-taksi.
 3. Paina DELETE-näppäintä.

TAI: 1. Siirry taulukossa kyseisen palkansaajan kohdalle.

 1. Valitse Muokkaa|Poista
 2. Hyväksy poistaminen painamalla OK

Palkansaajakortisto-työvaiheen Selaustila-ikkunassa toimi seuraavasti:

 1. Siirry kyseisen palkansaajan kohdalle joko Rivitila-ikkunan tau-lukossa tai painelemalla Selaustila-ikkunan tietokannankelaimia.
 2. Paina Poista

HUOM! Poistettaessa tuhoutuvat myös kaikki ko. palkansaajan palkka-tiedot. Älä poista palkansaajaa kesken vuoden kortistosta, ellei kyseessä ole henkilö jolle ei ole maksettu palkkaa koko vuotena.

Massapoisto

Saat poistettua ison joukon palkansaajia toiminnolla Muokkaa|Poista loput palkansaajat.

Käyttämättömien palkansaajien poistaminen

Muokkaa|Poista käyttämättömät palkansaajat -toiminnolla voit Palkansaajakortisto-työvaiheessa poistaa tämän palkanmaksuvuoden palkansaajakortistosta pysyvästi ne palkansaajat, jotka eivät esiinny missään palkanmaksukerrassa tai joilla ei ole mitään nollasta eroavia lukuja palkan osasten rivien Yhteensä-sarakkeessa.

Palkansaajan tietojen korjaaminen

Palkansaajakortisto-työvaiheen Rivitila-ikkunassa toimi seuraavasti:

 1. Siirry taulukossa kyseisen palkansaajan kohdalle.
 2. Kirjoita palkansaajan riville tiedot korjatussa muodossa.
 3. Vaihda riviä niin tieto tallentuu.

Palkansaajakortisto-työvaiheen Selaustila-ikkunassa toimi seuraavasti:

 1. Siirry kyseisen palkansaajan kohdalle joko Rivitila-ikkunan tau-lukossa tai painelemalla Selaustila-ikkunan tietokannankelaimia.
 2. Korjaa palkansaajan tiedot Selaustila-ikkunan tekstilaatikoihin.
 3. Paina Päivitä.

Palkkojensyöttötilassa nimi- ja osoitetietoja voi korjailla painamalla pal-kansaajan nimen perässä olevaa painiketta. Ennakonpidätystietoja voi korjailla painamalla ennakonpidätys-kohdan vieressä olevaa painiketta.

Palkansaajien tuominen edellisestä vuodesta

Voit yhdistää käsiteltävänä olevan palkansaajakortiston perään edellisen palkanmaksuvuoden palkansaajia seuraavasti:

 1. Rivitila-ikkunassa valitse Tiedosto|Tuo ed.vuoden palkansaa-jia
 2. Ilmoita, minkä nimisestä tietokannasta yhdistäminen tehdään.
 3. Vastaa kysymykseen, näytetäänkö myös ne palkansaajat joiden työsuhde on päättynyt.
 4. Merkitse mustaamalla ne palkansaajat, joiden tiedot haluat tuo-da.

Järjestäminen

Muokkaa | Järjestä -toiminnolla voit järjestää palkansaajat yhden tai kahden kentän mukaan.