Ajankohtaiset tiedotteet

Palkanmaksun aloittaminen kesken vuoden

Palkanmaksun voi aloittaa helposti kesken vuoden. Palkansaajan aiemmat tiedot tulisivat löytyä tulorekisteristä, joten alkuvuoden tietoja ei ole tarpeen syöttää.

Huomioi verokortteja täydentäessä, että vähennät alkuvuoden ansiot tulorajasta, ellei sinulle ole toimitettu muutosverokortteja.

Jos tarvitset alkuvuoden tiedot loma-laskentaa tai palkkatodistuksia varten, voit syöttää tiedot könttinä vaikka kuukausipalkaksi.