Ajankohtaiset tiedotteet

Palkanlaskennan nopeat aloittamisen ohjeet

Ohjelman asentaminen

Ennen asentamista sammuta kaikki muut käynnissä olevat ohjelmat.

Asenaa C-asemalle

Asennus ohjaa sinua automaattisesti eteenpäin. Hyväksy ohjelman ehdot-tama hakemisto (C:\WINPL), jolloin varmistat myös puhelintuen toimi-vuuden.

Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustaminen pitää tehdä yhdellä istunnolla ensimmäiseen pal-kanmaksukertaan asti, jotta tietokanta toimii täydellisesti. Jos perustami-nen jää kesken, se luultavasti täytyy tehdä uudestaan. Sinun ei kuitenkaan tarvitse syöttää kaikkien palkansaajien tietoja eikä kaikkia yrityksen tietoja, vaan voit palata myöhemmin lisäämään niitä.

Luo uusi yritys

Syötä yrityksestä pelkkä nimi ja pankkitili. Pyyhi muut pankkitilinume-rot tyhjiksi.

Uusi palkanmaksuvuosi

Pääset ensin Palkanmaksajan tiedot -ikkunaan. Ohita se ruutu valitsemal-la OK. Pääset myöhemmin täydentämään nämä tiedot.

Palkansaajatietojen syöttäminen

Syötä palkansaajista pelkkä nimi ja ryhmä, jos käytät sitä (esim. kk tai 2vk). Jos palkansaajakortistosi on iso, Sinun ei tarvitse syöttää kaikkia palkansaajia vielä, voit syöttää vain esim. ensimmäiseen palkanmaksu-kertaan tulevat henkilöt. Käytä valintoja Lisää ja Päivitä. ID-kenttä on ohjelman oma järjestysnumero, jota käyttäjä ei voi muuttaa. Ennakonpi-dätystiedot syötetään vasta palkkojensyöttötilassa, joten jätä ne tyhjiksi. Kun palkansaajien tiedot on syötetty, valitse Jatka perustamista.

Oletustekstien syöttäminen

Syötä tänne oikeat TyELlit, työnantajan sairausvakuutusmaksut (ent. so-tut), päivärahat, km korvaukset yms. Jos lisäät tänne uuden rivin, esim. ulosotto, syötä myös koodi-sarakkeeseen itse keksimäsi koodi, esim. ulos. Tarkista ja täydennä myös tulolajit tulorekisteriä varten. Kun tiedot on kirjoitettu, valitse Jatka perustamista.

Ensimmäisen palkanmaksukerran aloittaminen

 • Nimeä uusi palkanmaksukerta esim. 01 Tammikuu 2020
 • Syötä palkkajaksoksi esim. 1.1.-31.1.2020
 • Syötä tai valitse Palkanmaksukausi/ansaintakausi alkoi -kohtaan pvm
 • Syötä tai valitse Palkanmaksukausi/ansaintakausi päättyi -kohtaan pvm
 • Syötä tai valitse eräpäiväksi esim. 31.1.2020
 • Valitse ennakonpidätyslaskennan vuosijakaja pudotusvalikosta
 • Valitse ryhmä, jolle maksat palkat tai kaikki palkansaajat
 • Valitse Mitkä tiedot otetaan pohjaksi -kohtaan Oletustekstit.
 • Paina OK
 • Mustaa ne palkansaajat, jotka otat mukaan. Valinnalla ’Mustaa kaikki’ saat valittua kaikki palkansaajat.
 • Paina OK.

Palkanmaksun syöttöruutu

Kun olet saanut perustettua ensimmäisen palkanmaksukerran, voit pois-tua ohjelmasta halutessasi tai voit aloittaa palkkojen syöttämisen.