Ajankohtaiset tiedotteet

Pääomalaina kirjanpidossa

Kirjanpitolain 5. luku 5 c § (30.12.2015/1620)

Pääomalainan merkitseminen taseeseen Omaan pääomaan saadaan merkitä erilliseksi eräksi sellainen pääomalaina, jota osakeyhtiö tai osuuskunta pitää ehdoiltaan oman pääoman luonteisena siten kuin IAS-asetuksella hyväksytyissä tilinpäätösstandardeissa omaan pääomaan luettavilta arvopapereilta edellytetään. Muussa tapauksessa tällainen laina merkitään vieraaseen pääomaan.

Tulkintaamme:

  • Pääomalaina on aiemmin merkitty omana eränään vieraan pääoman alkuun.
  • Sen lyhennettävä erä on merkitty omana eränään lyhytaikaisen pääoman alkuun.
  • Lain muutoksen mukaan pääomalaina saadaan määrätyssä tilanteessa esittää erillisenä eränä omassa pääomassa.
  • Ymmärtääksemme pääomalainaa ei ole pakollista siirtää omaan pääomaan vaikka se olisi mahdollista.

Yksityiskohtaista IAS-asetusten neuvontaa ei meillä ole. Neuvonnan varmaan saa tilintarkastajilta.

Toteuttaminen Asteri kirjanpidossa:

Jos laitat pääomalainan omaan pääomaan viimeiseksi ryhmäksi niin muokkaa runkoa näin:

OtsikkoPienin tiliSuurin tiliKerroin
**tilikauden voittonäytä voitto/tappio
**Pääomalainat20802080-1
**Oma pääoma yhteensäsumma

Jos pidät pääomalainat vieraassa pääomassa, niin pidä runko tällaisena kuin vuonna 2015 oli.

OtsikkoPienin tiliSuurin tiliKerroi
**Pitkäaikainen
***Pääomalainat20802080-1
***Joukkovelkakirjalainat23002309-1

Jos on molempien tyyppisiä pääomalainoja niin lisää molemmat paikat tilinpäätösrunkoon. Lisää tarvittavat tilit tilikarttaan ja muuta tilien numerointi sopivaksi. Jos on myös lyhytaikaista pääomalainaa, niin laita sille oma tili ja paikka tilinpäätösrunkoon.

Tarkista tilintarkastajalta tulkinta ja tulosteen oikeellisuus.