Ajankohtaiset tiedotteet

Otsikko: Asiakkaan tilaukset tuotteittain toimitusosoitteittain (SQL)

Aihe: tilaustenkäsittely

  • Valitse Tilasto | Kyselytilastot (SQL) | Luo kyselyitä
  • Valitse vasemman yläkulman alaspudotuslistasta seuraava vapaa määrittämätön kysely ja anna sille sopiva nimi, esim. ”Asiakkaan tilaukset tuotteittain toimitusosoitteittain”
  • Kopioi alla oleva SQL-lause (maalaus ja ctrl+C = kopioi) ja liitä (ctrl+V = liitä) se tilaustenkäsittelyn sql-kyselytoiminnon isoon tekstikenttään

SELECT Tuotenumero, Toimitusasno, Max([Nimike]) AS Tuotenimike, Sum([Määrä]) AS MääräYht,

Sum([brutto e]) AS Summa FROM Myyntitilausrivit INNER JOIN Myyntitilausotsikot

ON Myyntitilausrivit.Tunniste = Myyntitilausotsikot.Tunniste WHERE (Myyntitilausotsikot.Tila = ’myyntitilaus’

OR Myyntitilausotsikot.Tila = ’lähetetty myyntitilaus’) AND Myyntitilausotsikot.Asiakasnumero = ’%1’

AND CDate(Myyntitilausrivit.[Tilauspäivä]) BETWEEN DateValue(’%2’) AND DateValue(’%3’)

GROUP BY Tuotenumero, Toimitusasno ORDER BY Tuotenumero, Toimitusasno

kysymys 1 on laskutusosoitteen asiakasnumero

kysymys 2 on jakson alkamispäivä

kysymys 3 on jakson päättymispäivä

Nyt kun ylläolevassa lauseessa on osio WHERE (Tila = ’myyntitilaus’

OR Tila = ’lähetetty myyntitilaus’) niin mukaan tulevat sekä

lähetetyt että lähettämistä odottavat myyntitilaukset.

Tarvittaessa voit ottaa pelkät lähetetyt: WHERE Tila = ’lähetetty

myyntitilaus’

tai pelkät lähettämistä odottavat WHERE Tila = ’myyntitilaus’

  • Paina Suorita, niin näet kyselyn tuloksen
  • Tulosta paperille tai kopioi leikepöydälle ja jatka siitä eteenpäin
  • Seuraavilla kerroilla saat käytettyä tätä samaa kyselyä valitsemalla Tilasto | Kyselytilastot(SQL) | Valmiit kyselyt | Asiakkaan tilaukset tuotteittain toimitusosoitteittain