Ajankohtaiset tiedotteet

Ostolaskupäiväkirja yhdestä tilistä, jossa mukana hyvityslaskut (SQL)

  • valitse Tulosta|Kyselytilastot(SQL)|Luo kyselyitä
  • Valitse vasemman yläkulman alaspudotuslistasta seuraava vapaa määrittämätön

kysely ja anna sille sopiva nimi, esim. ”Ostolaskupäiväkirja yhdestä tilistä”

  • Kopioi alla olevista SQL-lause (maalaus ja ctrl+C = kopioi) ja liitä (ctrl+V = liitä) se ostoreskontraohjelman sql-kyselytoiminnon isoon tekstikenttään

SELECT Ostolaskut.Tositenumero, Ostolaskut.[Laskun pvm], Tiliöintirivit.[kirjanp kp], Tiliöintirivit.Selite,

Tiliöintirivit.Debet, Tiliöintirivit.Kredit, Tiliöintirivit.Summa FROM Ostolaskut INNER JOIN Tiliöintirivit

ON Ostolaskut.Laskuntunniste = Tiliöintirivit.Laskuntunniste WHERE (Ostolaskut.Tila = ’1’

OR Ostolaskut.Tila = ’2’ OR Ostolaskut.Tila = ’3’) AND (Tiliöintirivit.Debet = ’%3’

OR Tiliöintirivit.Kredit = ’%3’) AND CDate(Ostolaskut.[Laskun pvm]) BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’)

Kysymys 1: Ensimmäinen mukaan otettava ostolaskun päivä

Kysymys 2: Viimeinen mukaan otettava ostolaskun päivä

Kysymys 3: Kulutilin numero

  • Paina tallenna ja/tai suorita, jolloin näet taulukossa haluamasi tiedot
  • Käytettävissäsi on Tulosta-valikon paperitulosteet ja Muokkaa-valikon erilaiset leikepöytäkopiointiversiot
  • Seuraavilla käyttökerroilla saat tulosteen suoraan valinnalla Tulosta | Kyselytilastot (SQL) | Valmiit kyselyt | Ostolaskupäiväkirja yhdestä tilistä