Ajankohtaiset tiedotteet

Ostolaskupäiväkirja useista ostovelkatileistä (SQL)

Kysymys: Voiko ostoreskontrassa olla useita ostovelkatilejä?

Vastaus: Kyllä voi olla

  • Syötä jokaisen ostolaskun yhteydessä oikea ostovelkatili tiliöintipohjaan
  • Valitse Tulosta | Kyselytilastot (SQL) | Luo kyselyitä
  • Valitse vasemman yläkulman alaspudotuslistasta seuraava vapaa määrittämätön kysely ja anna sille sopiva nimi, esim. ”Ostolaskupäiväkirja debet-tilistä”
  • Kopioi alla oleva SQL-lause (maalaus ja ctrl+C = kopioi) ja liitä (ctrl+V = liitä) se ostoreskontran sql-kyselytoiminnon isoon tekstikenttään

Kyselytilasto Debet-tilistä:

SELECT Ostolaskut.Tositenumero, Ostolaskut.[Laskun pvm], ”” as laji, Tiliöintirivit.[kirjanp kp], ”” as lsno,

Tiliöintirivit.Selite, ”” as selite2 , Tiliöintirivit.Debet, Tiliöintirivit.Kredit,Tiliöintirivit.

Summa FROM Ostolaskut INNER JOIN Tiliöintirivit ON Ostolaskut.Laskuntunniste = Tiliöintirivit.Laskuntunniste

WHERE Tiliöintirivit.Debet = ’%3’ AND CDate(Ostolaskut.[Laskun pvm]) BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’)

Kyselytilasto Kredit-tilistä:

SELECT Ostolaskut.Tositenumero, Ostolaskut.[Laskun pvm], ”” as laji, Tiliöintirivit.[kirjanp kp], ”” as lsno,

Tiliöintirivit.Selite, ”” as selite2 , Tiliöintirivit.Debet, Tiliöintirivit.Kredit, Tiliöintirivit.

Summa FROM Ostolaskut INNER JOIN Tiliöintirivit ON Ostolaskut.Laskuntunniste = Tiliöintirivit.Laskuntunniste

WHERE Tiliöintirivit.Kredit = ’%3’ AND CDate(Ostolaskut.[Laskun pvm]) BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’)

Kysymys %1 on jakson alkupäivä

Kysymys %2 on jakson loppupäivä

Kysymys %3 on debet/kredit tilinumero ja kirjoita kysymyksiin sopivat vastaukset

  • Paina tallenna ja/tai suorita, jolloin näet taulukossa päiväkirjan
  • Valitse Muokkaa|Kopioi leikepöydälle
  • Mene Asteri Kirjanpitoon oikeaan yritykseen ja oikeaan päiväkirjaan ja valitse Muokkaa|Liitä leikepöydältä
  • Lisää päiväkirjaan samalle tositenumerolle rivi, jossa Debet = myyntisaamistili ja Summa = laskutuspäiväkirjan laskujen yhteissumma (näkyy esim. paperitulosteesta)
  • Seuraavilla kerroilla voit käyttää kyselyä myös kohdasta Tulosta | Kyselytilastot (SQL) | Valmiit kyselyt | …