Ajankohtaiset tiedotteet

Ostolaskun maksaminen useassa erässä

Kysymys: Miten Ostoreskontrassa kannattaisi käsitellä sellaiset ostolaskut, joista jo niiden saapuessa tiedetään, että ne tullaan maksamaan neljässä erässä?

Asteri Ostoreskontrassa on useita vaihtoehtoja tämän tekemiseen, riippuen siitä, halutaanko eri eräpäivät syöttää etukäteen ja millaisena lasku halutaan näkymään eri raportteihin.

Tapa 1: Kirjaa lasku yhtenä laskuna, maksa aina osa pois

 • Lisää ostolasku, esim. 1000 € ja tiliöi se tarvittaessa
 • Sitä mukaa kun maksetaan, merkitse Maksuun-sarakkeeseen esim. 250,00 ja maksa. Toimi samoin muillekin kolmelle maksuerälle.
 • Hyvä puoli on, että ko. ostolasku näkyy kaikissa raporteissa yhtenä laskuna.
 • Huono puoli on, että maksuerien eräpäiviä ei etukäteen syötetä mihinkään eli ne eivät näy etukäteen, vaan todellinen maksupäivä syötetään vasta maksamishetkellä.

Tapa 2:Kirjaa lasku neljänä laskuna

 • Lisää neljä erillistä ostolaskua, kukin esim. 250 € ja tiliöi ne kukin erikseen
 • Sitä mukaa kun maksetaan, merkitse Maksuun-sarakkeeseen X ja maksa.
 • Hyvä puoli on, että maksuerien eräpäivät saadaan syötettyä erillisinä kuhunkin erilliseen laskuun.
 • Huono puoli on, että ko. ostolasku näkyy kaikissa raporteissa neljänä laskuna.

Tapa 3: Kirjanpitoon yhtenä laskuna mutta neljänä suorituksena

 • Lisää neljä erillistä ostolaskua, kukin esim. 250 €.
 • Tiliöi ensimmäiseen laskuun 1000 € oikeille tileille, muihin laskuihin tiliöinti tyhjäksi.
 • Sitä mukaa kun maksetaan, merkitse Maksuun-sarakkeeseen X ja maksa.
 • Ostolaskupäiväkirjaan tulee yhtenä laskuna 1000 €

Suorituspäiväkirjaan tulee neljänä suorituksena, kukin 250 € xxx