Ajankohtaiset tiedotteet

Osakeluettelon, osakasluettelon ja ääniluettelon sarakeleveyksien muuttaminen (SQL)

Jos haluat säätää Asteri Isännöinti ohjelmasta tulostuvan osakeluettelon, osakasluettelon tai ääniluettelon sarakkeiden leveyksiä, käytä SQL-tilasto-toimintoja seuraavasti:

  • Valitse Tulosta|Kyselytilastot(SQL)|Luo kyselyitä ja ota vasemman yläkulman alaspudotuslistasta seuraava määrittämättä oleva kyselynumero
  • Kirjoita raportin nimi, esim. ”osakeluettelo”
  • Kopioi isoon tekstikenttään jokin kohtien (1), (2) tai (3) kyselyistä
  • Paina Suorita
  • Tulosta|Omatuloste-valikosta saat tulostettua listaukset, joissa on haluamasi sarakkeiden leveydet
  • Jos haluat muuttaa esim. riviväliä tai tehdä muita muokkauksia, valitse Muokkaa|Kopioi leikepöydälle ja liitä tulos taulukkolaskentaan, jossa voit muokata vapaasti
  • Jatkossa saat listauksen ruudulle valitsemalla Tulosta|Kyselytilastot(SQL)|Valmiit kyselyt

(1) Osakeluettelo

SELECT Huoneistot.[Osakenumerot] AS Osakkeet, Huoneistot.[Osakkeita kpl] AS Kpl,
Huoneistot.[Porras ja huoneisto] AS Hsto, Omistajat.Omistusosuus AS Osuus,
Maksajat.Nimi AS Omistaja, Maksajat.Osoite, Maksajat.Paikka, Maksajat.[LY tai hetu],
Omistajat.[OstoPvm] AS SiirtoPvm, Omistajat.[MyyntiPvm] AS MerkintäPvm
FROM Huoneistot INNER JOIN (Omistajat INNER JOIN Maksajat ON Omistajat.Maksaja = Maksajat.ID)
ON Huoneistot.ID = Omistajat.Huoneisto ORDER BY Huoneistot.ID

(2) Osakasluettelo

SELECT Maksajat.Nimi AS Omistaja, Maksajat.[LY tai hetu], Maksajat.Osoite, Maksajat.Paikka,
Huoneistot.[Osakenumerot] AS Osakkeet, Huoneistot.[Osakkeita kpl] AS Kpl,
Huoneistot.[Porras ja huoneisto] AS Hsto, Omistajat.Omistusosuus AS Osuus,
Omistajat.[OstoPvm] AS SiirtoPvm, Omistajat.[MyyntiPvm] AS MerkintäPvm
FROM Huoneistot INNER JOIN (Omistajat INNER JOIN Maksajat ON Omistajat.Maksaja = Maksajat.ID)
ON Huoneistot.ID = Omistajat.Huoneisto ORDER BY Maksajat.Nimi

(3) Ääniluettelo

SELECT Huoneistot.[Osakenumerot] AS Osakkeet, Huoneistot.[Osakkeita kpl] AS Kpl,
Huoneistot.[Porras ja huoneisto] AS Hsto, Omistajat.Omistusosuus AS Osuus,
Maksajat.Nimi AS Omistaja, ’AS Läsnä, ’___________’ AS Lisätietoja
FROM Huoneistot INNER JOIN (Omistajat INNER JOIN Maksajat ON Omistajat.Maksaja = Maksajat.ID)
ON Huoneistot.ID = Omistajat.Huoneisto ORDER BY Huoneistot.ID