Osakeluettelo ilman henkilötunnuksen loppuosaa -listaus (SQL)

Osakeluettelo ilman henkilötunnuksen loppuosia saadaan SQL-kyselyllä:

SELECT Huoneistot.[Osakenumerot] AS Osakkeet, Huoneistot.[Osakkeita kpl] AS Kpl,
Huoneistot.[Porras ja huoneisto] AS Hsto, Omistajat.Omistusosuus AS Osuus,
Maksajat.Nimi AS Omistaja, Maksajat.Osoite, Maksajat.Paikka,
Left(Maksajat.[LY tai hetu],6) AS Hetu,
Omistajat.[OstoPvm] AS SiirtoPvm, Omistajat.[MyyntiPvm] AS MerkintäPvm
FROM Huoneistot INNER JOIN (Omistajat INNER JOIN Maksajat ON Omistajat.Maksaja =
Maksajat.ID)
ON Huoneistot.ID = Omistajat.Huoneisto
ORDER BY Huoneistot.ID